Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2080/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: nastupanju menopauze, fiziološkim pro-menama i problemima koji je prate; osnovama problema osteoporoze, dijagnostici, tretmanu i prevenciji osteoporoze. Usvajanje savremenog pristupa u: prevenciji osteoporoze; dijagnostici i tretmanu problema u vezi sa menopauzom. Osposobljavanje korisnika za praktičan i savremen pristup problemu osteoporoze u vezi sa menopauzom.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Artur Bjelica
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2080/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program je rezultat kliničkog iskustva autora, stečenog višegodišnim radom sa pacijentkinjama u peri i postmenopauzi i tretmanu problema koji se vezuju za taj period života žene, uključujući i osteoporozu. Program se fokusirano bavi osteoporozom koja se dovodi u vezu s menopauzom i daje smernice za dijagnostiku i prevenciju.
   Program ima tri edukativna cilja.
   Najpre, on treba da obezbedi sticanje relevantnih znanja o nastupanju menopauze, fiziološkim promenama i problemima koji je prate, kao i osnovama problema osteoporoze, dijagnostici i njenoj prevenciji. U tom smislu korisnici programa steći će znanja o fiziološkim promenama u menopauzi, premenopauzalnom sindromu, efektima menopauze, problemima koji prate menopauzu, tretmanu u peri i postmenopauzi, biohemijskim pokazateljima metabolizma kostiju, definiciji i patofiziološkoj osnovi osteoporoze, faktorima rizika za osteoporozu, komplikacijama osteoporoze, dijagnostici i prevenciji osteoporoze.
   Na toj evidence based osnovi, program treba da omogući usvajanje savremenog pristupa u tretiranju problema vezanih za menopauzu i dijagnostici i prevenciji osteoporoze.
   Dostizanje prehodna dva cilja direktno doprinosi osposobljavanju korisnika za praktičan i savremen pristup u tretmanu osteoporoze koja nastaje u vezi sa menopauzom.
   Program je orjentisan ka lekarima, koji učestvuju u zdravstvenoj zaštiti žena (lekari iz oblasti ginekologije, lekari opšte medicine i medicine rada), posebno lekarima koji se bave tretmanom osteoporoze (internisti, endokrinolozi kao i fizijatri). On će svakako biti koristan i drugim zdravstvenim radnicima koji na različite načine učestvuju u tretmanu osteoporoze (medicinske sestre - kao članovi timova u dispanzerima za zdravstvenu zaštitu žena, patronažne sestre i sestre koje rade u službama kućnog lečenja i nege), odnosno, zdravstvenom vaspitanju pacijenata - korisnika medikamentozne terapije (farmaceuti, farmaceutski tehničari), od čije dobre saradnje u velikoj meri zavisi ishod lečenja ovog problema.
   Program se realizuje po tipu elektronskog testa koji se administrira na platformi organizatora. Korisniku je obezbeđen tekst autorizovanog predavanja o datoj problematici, koji predstavlja pregled literature o temi koja se obrađuje. U prilogu su date i druge relevantne reference koje korisnik treba da prouči. Test se sastoji od 50 pitanja; interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli. Na ovaj način obezbeđeno je da korisnik stiče znanje čak i kada greši u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Bjelica A. Poglavlja: Perimenopauza i postmenopauza str. 81-85 i Hormonska supstitucionalna terapija str. 85-86. U: Đurđević S, Kopitović V, Kapamadžija A - urednici. Ginekologija; Medicinski fakultet, Novi Sad, 2014.
  • Dopunska literatura: 1. Compston JE, McClung MR, Leslie WD. Osteoporosis. The Lancet Journal, 2019; 393(10169:  P364-76; 2. Goode SC, Wright TF, Lynch C. Osteoporosis Screening and Treatment: A Collaborative Approach. The Journal for Nurse Practitioners, 2020; 16: 60-3; 3. Allen S, Forney-Gorman A, Homan M, Kearns A, Kramlinger A, Sauer M. Institute for Clinical Systems Improvement. Diagnosis and Treatment of Osteoporosis. Updated July 2017.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1350/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1350/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1350/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      117Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Prof.dr Artur Bijelica, "MENOPAUZA I OSTEOPOROZA", prezentacija URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Prof.dr Artur Bijelica, "MENOPAUZA I OSTEOPOROZA", autorizovano predavanje Datoteka
      174.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 3. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab, 2011. 96(1):53-8 Datoteka
      228Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 4. National Osteoporosis Foundation. Clinician’s Guide. 2014 Issue, Version 1. Washington: Bone Source, 2014. 1-55 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 5. Weaver CM, Alexander DD, Boushey CJ, Dawson-Hughes B, Lappe JM, LeBoff MSet al. Calcium plus vitamin D supplementation and risk of fractures: an updated meta-analysis from the National Osteoporosis Foundation. Osteoporos Int. 2016. 27(1):367-76 Datoteka
      541.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Prevencija osteoporoze u menopauzi
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.