Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2050/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa Sticanje znanja o infekcijama oka. Usvajanje savremenih stavova o primeni antibiotske terapije kod oboljenja oka. Osposobljavanje za adekvatan izbor preparata, dobro određivanje doze i dužine lečenja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Miroslav Stamenković
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, oftalmologije, infektologije), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2050/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Optimalni rezultat lečenja infekcija oka obezbeđuje blagovremena dijagnostika i adekvatna primena antibiotika. Najčešća infekcija oka je konjuktivitis. U 50% slučajeva kod odraslih i 70-80% kod dece izazivaju ga bakterije, najčešće H.influence, Stafilokok epidermidis, Streptokokus pneumonie, Stafilokus aureus i Moraksela kataralis (Hemofulus influenze i Streptokokus pneumonie su češći kod dece, Streptokokus aureus i Hemofulus influence kod odrasih; kod nosilaca kontaktnih sočiva izazivači konjuktivitisa su najčešće gram-negativni sojevi). Kliničku sliku karakterišu konjunktivalna hiperemija, grebanje i svrab, vodenasti ili beličasto–žućkasti sekret, koji ujutru “zalepi” kapke, epifora. Samoizlečivi su u toku 7-10 dana. Adekvatna primena antibiotika skraćuje klinički tok i sprečava širenje infekcije. Uzročnici blefaritisa najčešće su Stafilokokus aureus, Korine bakterium spp. i Propionibakterium aknes, koji destabilizuju suzni film, oslobađanjem proinflamatornih citokina i lipaza.
   Nosioci kontaktnih sočiva čine više od 50% slučajeva bakterijskih keratitisa. Najčešći izazivači su Gram-pozitivne (S.aureus, S.Epidermidis, Streptokokus i Bacilus spp.) i Gram-negativne bakterije (P.aeruginosa, S.marcescens, Moraxela lakunata, Mikobakterium likvefaciens i H.influence). Uočena je rastuća rezistencija Stafilokokus aureusa na ciprofloksacin i ofloksacin.
   Učestalost endoftalmitisa iznosi 0,04–0,2%. Uzročnici su u 86,7% Gram-pozitivne bakterije (Stafilokokus epidermidis, Stafilokokus aureus i Streptokokus pneumonie). Rizik nastanka endoftalmitisa nakon primene intravitrealne terapije je 0,01-0,07%. Preporučuje se antibiotska profilaksa (primenom 1mg Cefuroxima u 0,1ml 0,9% fiziološkog rastvora, na kraju operacije, pre zatvaranja hirurških rezova, bez preoperativne ili postoperativne lokalne primene antibiotika). Hloramfenikol deluje na većinu Gram-pozitivnih, Gram-negativnih i anaerobnih bakterija. Penetracija kornealnog epitela i hemato-okularne barijere je dobra, ali rezistencija je visoka. Zbog razvoja aplastične anemije upotreba je limitirana (USA, neke zemlje Evrope), ali se ipak još široko koristi. Fluorohinoloni su trenutno najpopularniji antibiotici širokog spektra za lečenje i profilaksu infekcije oka. Bezbedni su, deluju baktericidno, pokazuju odličnu penetraciju u očnu vodicu i vitreus, dostižu dugotrajno visoke koncentracije u suzama. Aktivni su na Gram-pozitivne, Gram-negativne i intracelularne organizme (Hlamidia, Mikoplazma i neke Mikobakterie). Novije generacije efikasnije su na Gram-pozitivne organizme, ali rezistencija raste (80% na MRSA, 40% na Pseudomonas aeruginosa).
   Makrolidni antibiotici su bakteriostatski antibiotici širokog spektra. Efikasni su protiv Gram-pozitivnih i nekih gram-negativnih. Kornealna penetracija i penetracija hemato-okularne barijere je snižena zbog slabe rastvorljivosti. Eritromicin mast se dobro toleriše i koristi za tretman blefaritisa kod Gram-pozitivne flore. Noviji makrolidi postižu višu tkivnu koncentraciju i efikasni su protiv intracelularnih patogena (Mikobakterije, Hlamidije). Topikalna forma azitromicina je sada dostupna za lečenje bakterijskih konjunktivitisa. Sistemski eritromicin je alternativa tetraciklinima za terapiju fliktenularnog keratokonjuktivitisa u dece. Terapijske nedoumice predstavljaju režim doziranja (2-8 puta, 5-15 dana), koji utiču na komplijansu. Stariji antibiotici (sulfonamidi, aminoglikozidi-neomicin, tetraciklini) imaju nisku aktivnost. Noviji aminoglikozidi (gentamicin, tobramicin) su u širokoj upotrebi. Pokazuju aktivnost na većinu Stafilokoka, Proteusa i Enterobakterija, ali je zabeležena pojava rezistentnih sojeva. Kao antibiotici za lokalnu upotrebu aminoglikozidi imaju ograničenu efikasnost (Streptokokus pneumonie, Streptokokus A, Hemofilus). Preporučuje se izbegavanje hinolonskih preparata, osim za teške forme zapaljenja ili u slučaju refrakternog odgovora na terapiju, zbog visoke učestalosti mutacija. U poređenju sa drugim antibioticima, primena hinolona udružena je sa najvećim rizikom za naseljavanje MRSA. Kao prva linija terapije preporučuju se aminoglikozidi i azitromicin.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Miroslav Stamenković "Antibiotici i njihova primena kod infekcija oka", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Keen M, Thompson M. Treatment of Acute Conjunctivitis in the United States and Evidence of Antibiotic Overuse: Isolated Issue or a Systematic Problem? Ophthalmology, 2017; 124(8): 1096-8; 2. Thomas RK, Melton R, Asbell PA. Antibiotic resistance among ocular pathogens: current trends from the ARMOR surveillance study (2009–2016). Clin Optom (Auckl), 2019; 11: 15-26; 3. Lee AE, Niruttan K, Rawson TM et al. Antibacterial resistance in ophthalmic infections: a multi-centre analysis across UK care settings. BMC Infect Dis, 2019; 19: 768; 4. Abdin AD, Suffo S, Alnaggar D, Daas L, Seitz B. Recurrent fungal endophthalmitis after intravitreal injections of bevacizumab. American Journal of Ophthalmology, 2020; 17: 100591; 5. Khoo P, Cabrera-Aguas M, Robaei D, Lahra MM, Watson. Microbial Keratitis and Ocular Surface Disease: A 5-Year Study of the Microbiology, Risk Factors and Clinical Outcomes in Sydney, Australia. Current Eye Research, 2019; 44(11): 1195-202.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2050/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2050/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2050/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      162.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Miroslav Stamenković "Antibiotici i njihova primena kod infekcija oka", prezentacija predavanja. Datoteka
      2MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    •  

    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu