Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje uvida u standarde životne sredine za akreditaciju zdravstvenih ustanova; Sagledavanje značaja prevencije i mera sprečavanja širenja bolničkih infekcija; Predstavljanje pravilnog rukovanja medicinskim otpadom; Sagledavanje značaja, postupaka i kadrova u centralnoj strilizaciji; Predstavljanje planova za slučaj masovnih nesreća i akcidentalnih situacija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Ljiljana Marković Denić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike (ekonomiste, pravnike)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1507/17
  • Broj odluke: 153-02-1697/2017-01
  • Akreditovan dana: petak, 19. maj 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Kvalitet zdravstvene zaštite se obezbeđuje i kroz proces akreditacije zdravstvenih ustanova. Iz tog razloga, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije sačinila je set standarda za akreditaciju koji predstavljaju nivo učinka koji se može postići i sa kojim se može porediti postojeći nivo. Svi standardi se mogu podeliti u pet kategorija, a u okviru dela o pratećim službama nalaze se i standardi Životne sredine.
   Životna (bolnička) sredina obuhvata prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija, upravljanje medicinskim otpadom, sprečavanje masovanih nesreća i akcidentalnih situacija, centralnu sterilizaciju i bezbedno korišćenje opreme, materijala i medicinskih uređaja i prostora kao i zaštitu od požara u samoj zdravstvenoj ustnovi.
   Kontrola infekcija predstavlja važnu komponentu bezbedne i kvalitetne zdravstvene nege bolesnika. Potrebno je da se sve bolničke infekcije pravovremeno otkriju i registruju, kao i da se spreči njihovo prenošenje na druge pacijente preduzimanjem niza mera prevencije i suzbijanja. To uključuje pravilno čišćenje svih površina i održavanje higijene bolničke sredine, higijenu ruku svog osoblja, primenu mera izolacije pacijenata prema pripremljenim preporukama, pravilno plasiranje intravskularnih katetera, mere prevencije pneumonija, posebno kod pacijenata na veštačkoj ventilaciji, kao i primenu mera zaštite samih zdravstvenih radnika. U bolnici moraju da postoje određene strukture, kao što je komisija za nadzor nad bolničkim infekcijama i tim-ekipa za bolničke infekcije.
   Otpad nastao u zdravstvenim ustanovama mora da se trijažira i odlaaže na za to određenom mestu u okviru ustanove, a nakon toga se prema njemu postupa u zavisnosti da li se radi o osnovnom, anatomskom, infektivnom ili drugom otpadu. Obučeni tim vrši reviziju svih procesa i procedura za upravljanje otpadom.
   Sterilizacija medicinskih pomagala, instrumenata i opreme predstavlja vrlo važan deo u sprečavanju transmisije mikroorganizama i mora da se odvija po deficnisanim procedurama.
   Predviđaju su određeni rizici od nastanka masovne nesreće i akcidentnih situacija, kao i sistem komunikacije i zaštite žrtava od akcidenata, a posebno u slučaju požara. Potrebno je vršiti obuku zaposlenih lica za bezbedno korišćenje celokupne opreme. Rukovodstvo bolnice priprema planove aktivnosti i prati njihovu realizaciju. Pored toga, rukovodstvo je dužno da meri zadovoljstvo pacijenata i da na osnovu rezultata preduzima određene aktivnosti.
   Svaki od ocenjivanih standarda biće detaljno izložen, a takođe i praćen konkretnim primerima.
  • Obavezna literatura: 1. Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova. Standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Beograd, 2011; 2. The Joint Commision. Accreditation Program: Critical Access Hospital Facts about Critical Access Hospital Accreditation; 3. The Joint Commision. 2017 National Patient Safety Goals; 4. Zingg W, Holmes A, Dettenkofer M, Goetting T, Secci F, Clack L, Allegranzi B, Magiorakos AP, Pittet D; for the systematic review and evidence-based guidance on organization of hospital infection control programmes (SIGHT) study group. Hospital organisation, management, and structure for prevention of health-careassociated infection: a systematic review and expert consensus. Lancet Infect Dis 2015;15(2):212-24; 5. Smits H, Supachutikul A, Mate KS. Hospital accreditation: lessons from low-and middle-income countries. Globalization and health 2014;10(1):65-73
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 5.000 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  •  

   • SNIMAK PREDAVANJA URL adresa
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
  • koraci

   1. KORAK: Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati kao Viber, WhatsApp ili MMS poruku na tel: 060 6131626). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   2. KORAK: Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   3. KORAK: Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   4. KORAK: Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   5. KORAK: Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   6. KORAK: Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 50 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: 

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      103.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • Standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanova, AZUS Datoteka
      81.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • Prof. dr Ljiljana Marković-Denić, Centralna sterilizacija (CS) Bezbedno rukovanje opremom, materijalom, uređajima i prostorom, AZUS Datoteka
      551.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • Prof. dr Ljiljana Marković-Denić, Medicinski otpad (Standardi za akreditaciju Životna sredina: 4-13), AZUS Datoteka
      1.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • Prof. dr Ljiljana Marković-Denić, "Prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom (bolničkih infekcija)", Medicinski fakultet, Beograd URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Standardi životne sredine za akreditaciju zdravstvenih ustanova
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu