Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-1540/18

  BROJ ODLUKE 153-02-1550/2018-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: etiologijom i patofiziologijom bola kod dece; kliničkim karakteristikama bola kod dece; vrstama bola; raspoloživim lekovima za lečenje bola; pravilnom načinu njihove upotrebe; Osposobljavanje korisnika za: usvajanje savremenog pristupa u lečenju bola kod dece.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, dečjia neurologija, dečija adolescentna psihijatrija, urgentna medicina, interna medicina), farmaceute, stomatologe
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1540/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Iako ga Aristotel smatra "izrazom patnje duše", bol je mnogo više od toga. On predstavlja manifestaciju fizičke i mentalne patnje bolesnika i ispoljava se kako kod odraslih, tako i kod dece. U dečjoj zaštiti, međutim, postoje brojne zablude u pogledu pristupa lečenju bola kod dece. Ne mali broj zdravstvenih radnika smatra da deca imaju veću toleranciju na bol, da manje trpe, da je percepcija bola slabija zbog biološke nezrelosti, da su deca osetljivija na dejstvo analgetika...
   Zdravstveni radnici koji rade u službama dečje zaštite (lekari) ili su na različite načine uključeni u zbrinjavanje zdravstvenih problema dece koji su praćeni bolom (farmaceuti, medicinske sestre), treba da poseduju relevantna znanja o bolu, njegovom nastanku i načinu na koji se može lečiti. Oni moraju biti osposobljeni da kupiraju postoperativni bol, proceduralni bol i bol usled malignog oboljenja kod deteta. Edukativni ciljevi ovog programa usmereni su u tom pravcu.
   Program daje osnovna znanja o nastanku bola, faktorima koji determinišu njegovo kliničko ispoljavanje, klasifikaciji bola, načinu lečenja navedenih vrsta bola, izboru leka prema stepenu i vrsti bola, adjuvantnoj terapiji.
   Ovaj program, zajedno sa drugim programima iz oblasti dečje neurologije zaokružuje znanja koja su potrebna zdravstvenim radnicima koji rade u oblasti dečje zaštite i povećava njihovu spremnost za svakodnevno suočavanje sa najtežim urgentnim stanjima dečjeg doba i bolom koji ih prati.
   Program je rezultat dugogodišnjeg kliničkog iskustva autora, stečenog višedecenijskim radom u jedinicama intenzivne nege najuglednijih ustanova dečje zaštite i svakodnevnog suočavanja sa bolom, bolestima i bolesnicima. Program se realizuje po tipu elektronskog testa. Test se sastoji od 50 pitanja; interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli. To stvara uslove za usvajanje znanja i suzbijanje zabluda čak i onda kada korisnik greši u izboru odgovora na postavljeno pitanje.
  • Obavezna literatura: 1. Maksimović D. II Urgentni neurološki problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 142-147; 2. Maksimović D. Bol kod dece - zablude, saznanja, terapije. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 363-369
  • Dopunska literatura: 1. WHO. Persisting pain in children package: WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses. 2012. 166: 8-138; 2. King, S., Chambers, C. T., Huguet, A., MacNevin, R. C., McGrath, P. J., Parker, L., et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review. Pain, 2015.152(12): 2729–38; 3. Verghese ST, Hannallah RS. Acute pain management in children. J Pain Res. 2014; 3: 105–123.
  • Raspoloživo vreme: 2,5 sata za učenje, 1,5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1540/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1540/18 BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1540/18

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      106Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Maksimović D. II Urgentni neurološki problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 142-147 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Maksimović D. Bol kod dece - zablude, saznanja, terapije. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 363-369 Datoteka
      787.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 3. WHO. Persisting pain in children package: WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses. 2012. 166: 8-138 Datoteka
      1.4Mb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 4. King, S., Chambers, C. T., Huguet, A., MacNevin, R. C., McGrath, P. J., Parker, L., et al. The epidemiology of chronic pain in children and adolescents revisited: A systematic review. Pain, 2015.152(12): 2729–38 Datoteka
      201.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 5. Verghese ST, Hannallah RS. Acute pain management in children. J Pain Res. 2014; 3: 105–123 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Lečenje bola u dečjem uzrastu
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.