Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja relevantnog za brzu dijagnozu srčanog zastoja kod dece. Upoznavanje, razumevanje i usvajanje najnovijih preporuka Evropskog Saveta za reanimaciju (ERC) i Američkog udruženja kardiologa (AHA) za sprovođenje kardioderebralne i pulmonalne reanimacije (CPR) kod dece u stanju cardiac arest-a. Sticanje znanja i ovladavanje izborom tehnika za sprovođenje osnovnih i naprednih mera CPR kod dece.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Aleksandar Pavlović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina), farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: A-1-1580/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Sastanak ima za cilj da omogući sticanje ili usavršavanje znanja iz oblasti kardiopulmonalne reanimacije (CPR) kod dece. Pravovremeno započinjanje mera CPR kod dece u cardiac arrest-u, uz dobru organizaciju i poznavanje mera, veština i opreme je od presudne važnosti za preživljavanje ove osetljive kategorije pacijenata sa što manje neuroloških sekvela. Sadržaj ovog stručnog sastanka baziran je na najnovijim preporukama koje su objavljene od strane Evropskog Saveta za reanimaciju (ERC) i Američkog udruženja kardiologa (AHA)  2015. godine.
   Polaznici će biti upoznati kako da jednostavno, bez nepotrebnog gubljenja vremena postave dijagnozu akutnog zastoja srca kod dece, na osnovu četiri sigurna znaka. Posebno će biti upućeni na specifičnosti postavljanja dijagnoze cardiac arrest-a kod dece u odnosu na odrasle. Takođe će se upoznati i sa nesigurnim znacima akutnog zastoja srca kod dece.
   Veoma je važno da budu edukovani za obezbeđivanje prolaznosti disajnog puta i  tehnikama kojima se sprečava hipofaringealna opstrukcija kod dece u cardiac arrest-u, kao i za korišćenje pomoćnih sredstava u održavanju disajnog puta tokom CPR. Učesnici sastanka steći će teorijska znanja o značaju endotrahealne intubacije i dobiti praktična uputstva za korišćenje supraglotičnih sredstava tokom kardiopulmonalne reanimacije dece.
   Takođe polaznici  će naučiti koja je razlika između agonalnog i fiziološkog disanja i kako se pravilno izvode metode arteficijalne ventilacije (od metode pozajmljenog daha do primene opreme za arteficijalnu ventilaciju). Takođe, učesnici sastanka će u potpunosti savladati specifične metode kompresije grudnog koša, kao i odnos između kompresije i ventilacije po najnovijim preporukama ERC-a. Takođe će se upoznati i sa EKG oblicima cardiac arrest-a kod dece. Defibrilacija je suverena metoda koja je pored  kompresije grudnog koša i arteficijalne ventilacije nezamenljiva kod "šokabilnih ritmova" - fibrilacije i ventrikularne tahikardije bez pulsa (dva EKG oblika akutnog zastoja srca koji se defibriliraju), a koja su relativno retka kod dece. Učesnici sastanka će naučiti i koja je razlika u primeni automatskih spoljašnih defibrilatora i manuelnih (monofaznih i bifaznih) defibrilatora, a takođe će saznati i gde je mesto plasiranja manuelnih lopatica i samolepljivih elektroda za defibrilaciju kod dece.
   Medikamentozna terapija akutnog zastoja srca kod dece  je takođe veoma značajna u ukupnom preživljavanju, pa će polaznici dobiti znanja i iz ove oblasti. Savladaće znanja o algoritmima primene osnovnih lekova u CPR: adrenalina i amiodarona, o primeni atropina i bikarbonata i informisati se o razlikama u medikamentoznoj terapiji, kada je reč o pacijentima dečjeg uzrasta. Naučiće i koji su alternativni putevi za ordiniranje lekova tokom CPR, onda kada nije moguće uspostaviti intravenski put.
   Sticanjem znanja, učesnici sastanka će biti obučeni da budu deo uspešnog tima za kardiopulmonalnu reanimaciju, što će imati za rezultat ukupno povećanje preživljavanja dece sa akutnim zastojem srca u našim uslovima.
  • Obavezna literatura: 1. Simić D, Mandraš A, Kalezić N, Mojsić B, Stević i Pavlović A. Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije kod dece. In: Kalezić N. editor. Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2016. 277-94.
  • Dopunska literatura: 1. Maconochie IK, Bingham R, Eich C, López-Herce J, Rodríguez-Núñez A, Rajka T et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 6. Paediatric life support. Resuscitation, 2015; 223–48; 2. Pavlović P, Trpković S, Anđelić S, Marinković O. Kardiopulmonalna reanimacija - nove preporuke 2015-2020. Naučni časopis urgentne medicine HALO 194. 2015; 21(3): 181-98; 3. Monsieurs KG, Nolan PJ, Bossaert LL, Greif R , Maconochie IK,Nikolaou NI et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 1. Executive summary. Resuscitation, October 2015, Pages 1 - 80; 4. Sullivan NJ, Duval-Arnould J, Twilley M, Smith SP, Aksamit D, Boone-Guercio P et al. Simulation exercise to improve retention of cardiopulmonary resuscitation priorities for in-hospital cardiac arrests: A randomized controlled trial. Resuscitation, 2015. 86:  6-13.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 09.10.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod dece Prof.dr Aleksandar Pavlović Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Aleksandar Pavlović Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).