Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o savremenim principima uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja. Osposobljavanje za predviđanje otežanog uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja u različitim kliničkim entitetima. Osposobljavanje za izbor adekvatnih mera prevencije i tretmana mogućih komplikacija u vezi sa održavanjem disajnog puta i disanja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof. dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: A-1-1578/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj stručni sastanak bavi se uspostavljanjem i održavanjem disajnog puta i disanja u različitim kliničkim entitetima gde ono može biti kompromitovano. U tom smislu, sadržaj sastanka obuhvatiće sve aspekte od značaja za pravilan pristup ovoj problematici.
   Učesnici sastanka će steći ili usavršiti svoja znanja o anatomskim i fiziološkim karakteristikama disajnog puta od značaja za njegovo pravilno uspostavljanje i održavanje ventilacije i adekvatne oksigenacije. Dobiće relevantne informacije o standardnoj, naprednoj i pomoćnoj opremi neophodnoj za uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja.
   Učesnici sastanka steći će znanja o tehnikama, indikacijama i kontraindikacijama standardne orotrahealne intubacije, koja je najčešći i najbolji način obez-beđivanja disajnog puta. Upoznaće se sa tehnikama, indikacijama i kontraindikacijama alternativnih metoda obezbeđivanja disajnog puta i disanja kao što su nazotrahealna intubacija, retrogradna intubacija, intubacija pomoću optičkih sredstava, o plasiranju supraglotičkih sredstava, hitnoj krikotiroidotomiji itd.
   Posebna pažnja biće posvećena evaluaciji i proceni disajnog puta, kao jednom od najznačajnijih aspekata sa stanovišta bezbednosti pacijenata, naročito kada je u pitanju otežan disajni put. U tom smislu, učesnici sastanka dobiće relevantne informacije o skrining testovima i skalama za predviđanje otežane ventilacije na masku, otežane laringoskopije, otežane intubacije ili otežanog plasiranja supraglotičkih sredstava u različitim kliničkim situacijama (u hitnim stanjima, u jedinicama intenzivnog lečenja, kod bolesnika sa endokrinim i metaboličkim poremećajima itd).
   Učesnici sastanka steći će uvid u komplikacije koje se mogu javiti prilikom obezbeđivanja disajnog puta i informisati se o načinima kako se one preveniraju i leče. U tom smislu učesnicima sastanka biće prikazani savremeni stavovi i preporuke za rešavanje problematičnog disajnog puta u različitim kliničkim situacijama i kod različitih subpopulacija bolesnika.
   Poseban akcenat biće stavljen na problematičan, otežan disajni put, kao i na situacije kada je istovremeno nemoguće intubirati i oksigenirati bolesnike, što predstavlja potencijalno životno - ugrožavajuće stanje. Kroz studije slučaja biće predstavljeni i najnoviji algoritmi i preporuke za rešavanje otežanog disajnog puta. Komplikacije obezbeđivanja disajnog puta i veštačkog disanja odnose se na predviđanje i značaj ovog problema, kao i na terapijske aspekte.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Sabljak V, Tošković A i sar. Disajni put. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016. 21-134; 2. Khan ZH. Airway management. Springer, 2014; 3. Kheterpal S, Healy D, Aziz M, Shanks A, Freundlich R, Linton F et al. Incidence, predictors and oucome of difficult mask ventilation combined with difficult laringoscopy. A report from the multicenter perioperative outcomes group. Anesthesiology, 2013; 119: 1360-9; 4. A Rapport by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway: Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway. Anesthesiology, 2013; 5. Difficult Airway Society Guidelines, BJA, 2015; 115: 827-48.
  • Prvi datum i mesto održavanja: četvrtak, 04.10.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja Prof.dr Nevena Kalezić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).