Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2167/19

  BROJ ODLUKE 153-02-01685/2019-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa terminologijom u vezi sa gestacionom zrelošću novorođenčeta; Upoznavanje sa spoljnim karakteristikama novorođenčeta na rođenju koje se koriste u proceni gestacione zrelosti; Upoznavanje sa načinom procene gestacione zrelosti; Razumevanje značaja određivanja gestacione zrelosti novorođenčeta.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neonatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2167/19
  • Broj odluke: 153-02-01685/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 19. avgust 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Termin » gestacina starost«  označava dužinu, odnosno vremenski period intrauterinog razvoja ploda. Normalna trudnoća traje 10 lunarnih meseci, tj. 40 nedelja ili 280 dana. U tom periodu, kroz embrio, a zatim i fetogenezu dolazi do nastajanja, rasta i diferenciranja ćelijskih elemenata i sistema što postepeno vodi ka biohemijskoj, funkcionalnoj i anatomskoj zrelosti, tako da se u trenutku rađanja dete nalazi na određenom stepenu razvoja, koja za taj period predstavlja određenu dostignutu "gestacionu zrelost".
   Faktori rizika za rođenje pre termina i intrauterinog zastoja rasta su slični i direktno povezani sa povećanim neonatalnim mortalitetom i morbiditetom. Najmanji rizik od neonatalne smrti imaju deca rođena između 38. i 42. gestacione nedelje, telesne mase 3000-4000g. Od 25. do 37. gestacione nedelje rizik od neonatalne smrti se progresivno logaritamski smanjuje. Značaj  određivanja gestacione zrelosti je višestruk i primenjuje se za pravilno prikazivanje neonatalnog morbiditeta i mortaliteta, za otkrivanje i dijagnozu nedoneše-nosti i prenešenosti, za otkrivanje devijacije intrauterinog rasta i njenih eventualnih uzroka, za ispravnu dijagnozu i optimalni tretman pri svakom oboljenju u neonatalnom periodu itd. Postnatalne metode ustanovljene od strane neonatologa, zasnovane su na kliničkom pregledu po rođenju deteta, kada se zrelost procenjuje na osnovu antropometrijskih mera, spoljnih karakteristika i neurološkog statusa novorođenčeta. One su relativno jednostavne i pristupač-ne, mada zahtevaju određeno kliničko iskustvo. U svakodnevnoj praksi prihvaće-no je izračunavanje  dužine trudnoće majke i dužine gestacione starosti ploda prema datumu prvog dana poslednje menstruacije po metodi Negelu ili kalenda-ru trudnoće. Antropometrijski podaci o novorođenčetu, kao što su telesna masa, dužina i obim glave najstariji su prihvatljivi kriterijumi za ocenu maturiteta i gestacijske starosti. Definicija nedonešenosti samo na osnovu male telesne mase pri rođenju netačna je i obmanjujuća, jer uključuje malu ročnu, a isključuje veliku nedonoščad. Izvesne spoljne karakteristike fetusa tokom poslednjeg trimestra prolaze kroz stadijume kvalitativnog i kvantitativnog diferenciranja, zbog čega se postnatalno mogu koristiti za procenu gestacionog doba. Praktičnost ove metode određivanja gestacionog doba je u tome što se neposredno posle rođenja jednostavno, inspekcijom i palpacijom, može odrediti zrelost novorođenčeta. Najčešće posmatrane spoljne osobine novorođenčeta su koža, nokti, formiranje hrskavice uva, fleksione brazde na tabanima, veličina dojke, formiranje bradavice i razvoj genitalija. Glavni kriterijumi kliničkog neurološkog maturacionog sindroma koji pokazuje neurološku starost nedonoščeta, koje je dala Saint-Anne Dargassies u drugoj polovini prošlog veka, još uvek su važeće i primenljive, a to su: 1. dostignut stepen razvoja mišićnog tonusa novorođenčeta, 2. pojavljivanje i modifikacija pojedinih refleksa i primarnih refleksnih odgovora, 3. opšte ponašanje novorođenčeta.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Lee AC, Panchal P, Folger L et al. Diagnostic Accuracy of Neonatal Assessment for Gestational Age Determination: A Systematic Review. Pediatrics. 2017; 140(4); 2. Chernikova DA, Madan JC, Housman ML, Zain-ul-abideen M, Lundgren SN, Morrison HG et al. The premature infant gut microbiome during the first 6 weeks of life differs based on gestational maturity at birth. Pediatric Research, 2018. 84: 71–9; 3. Weinstein JR, Thompson M, Artiga AD, Bryan JP, Arriaga WE, Omer SB et al. Determining gestational age and preterm birth in rural Guatemala: A comparison of methods. PLoS One. 2018; 13(3); 4. Lee ACC, Mullany LC, Ladhani K, Uddin J, Mitra D, Ahmed P et al. Validity of Newborn Clinical Assessment to Determine Gestational Age in Bangladesh. Pediatrics, 2016; 138(1); 5. Unger H, Thriemer K, Ley B, Tinto H, Traoré M, Valea I et al. The assessment of gestational age: a comparison of different methods from a malaria pregnancy cohort in sub-Saharan Africa. BMC Pregnancy Childbirth, 2019; 19(1): 12.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-2167/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-2167/19 BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2167/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      118.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta", autorizovano predavanje. Datoteka
      383.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.