Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2074/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa: Sticanje znanja o adekvatnoj dijagnostici otitisa u dečjem uzrastu. Sticanje znanja o blagovremenoj i adekvatnoj terapiji otitisa u dečjem uzrastu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Branimir Nestorović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, otorinolaringologija, infektologija, urgentna medicina), farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2074/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija validna do:
  • Kratak sadržaj: Otitis eksterna je infekcija ušnog kanala do bubne opne čiji su izazivači najčešće Pseudomonas aeruginosa, ređe E.coli, Proteus, Enterobacter. Javlja se najčešće tokom leta, usled boravka na bazenu. Kardinalni simptomi su bol u uvu i sekrecija iz njega. Lečenje se sastoji u lokalnoj primeni antibiotika (bacitracin-polimiksin sa steroidima).
   Otitis media (OM) je akutno ili hronično zapaljenje sluznice srednjeg uva Eustahijeve tube, kavuma srednjeg uva i svih ćelija mastoidnog nastavka. Deli se na: akutni otitis media, rekurentni otitis media, otitis media sa izlivom u šupljini srednjeg uva i hronični otitis media sa izlivom.
   Akutni otitis media spada u najčešće bolesti dece. Do treće godine života, 25-40% infekcija gornjih disajnih puteva biva komplikovano OM. Etiopatogeneza OM je kompleksna. Dojenje smanjuje učestalost OM tri do pet puta, dok su faktori rizika za pojavu bolesti pasivno pušenje, alergija, muški pol, difunkcija Eustahijeve tube i rascep nepca. Pojavi otitisa najčešće prethodi neka respiratorna infekcija u gornjim disajnim putevima. U oko 70% slučajeva se iz sadržaja dobijenog paracentezom mogu izolovati bakterije, najčešće pneumokok, hemofilus i moraksela. Od virusa su utvrđeni svi respiratorni virusi koji izazivaju rinitis.
   Simptomi akutnog otitis media su lokalni: bol, nagluvost, šumovi u ušima. Pri kliničkom pregledu može se konstatovati hiperemija ili zamućen izgled bubne opne (napeta ili uvučena sa znacima perforacije i sekretom u spoljnom ušnom kanalu). Lek izbora je amoksicilin, sa ili bez klavulonske kiseline, najmanje 7 dana u dozi od 90 mg/kg dnevno. Kapi za nos treba da smanje otok sluzokože i otvore Eustahijevu tubu. U skoro 80% slučajeva bolest prolazi samo uz terapiju ibuprofenom i nazalnim dekongestivima, pa sa antibioticima treba započeti tek posle dva dana simptomatske terapije, ukoliko simptomi perzistiraju. Kapi za nos (alfa-adrenergička sredstva) su izuzetno važne u lečenju akutnog otitisa. Primenjuju se oko 3-4 dana. U dece do tri godine se primenjuje isključivo efedrin, a preko tog uzrasta imidazolske kapi, najbolje u vidu raspršivača. U oko 50% slučajeva proces u srednjem uvu se komplikuje izlivom (efuzijom).
   Ukoliko zapaljenje traje duže od 12 nedelja, označava se kao hronični otitis. Hronični sekretorni otitis je hronično, nesupurativno zapaljenje srednjeg uva, nepoznate etiologije, nepredvidljivog toka, bez perforacije bubne opne, a sa nakupljanjem sekreta u srednjem uvu. Najčešći je uzrok nagluvosti.
   Hronični gnojni otitis je dugotrajni zapaljenski proces u srednjem uvu. Ne nastaje kao produžetak akutnog otitisa, već se radi o posebnom entitetu.
   Korisnici ovog testa steći če znanja o etiologiji i simptomatologiji upale spoljnog i srednjeg uva kod dece, o vrstama upale i karakteristikama kliničke slike kod različitih entiteta, o adekvatnoj dijagnostici različitih kliničkih entiteta, o adekvatnoj terapiji upale spoljnog i srednjeg uva različite etiologije. Interaktivnost testa obezbeđena je kroz povratne informacije (feedback), za svaki izabrani odgovor. Povratne informacije su stručno objašnjenje zašto je izabrani odgovor tačan ili netačan, kroz koji korisnici testa stiču nova znanja.
   Test je namenjen lekarima, pre svega pedijatrije u službama za zdravstvenu zaštitu dece domova zdravlja, kao i dečjim odeljenjima opštih bolnica, ali će biti koristan i lekarima koji rade u službama opšte medicine i službama hitne medicinske pomoći.
  • Obavezna literatura: 1. Đukić V, , Nestorović B. Poglavlje 8: Odabrana stanja u otorinolaringologiji. U: Pedijatrijska pulmologija. (Nestorović B. Ed.) Monografija. Drugo dopunjeno izdanje. Kragujevac: Prizma. 2008. 113-126.
  • Dopunska literatura: 1. Pontefract B, Mckenna N, Fleming-Dutra KE, Hersh A, Samore M, Madaras-Kelly K. Diagnosis and Antibiotic Management of Otitis Media and Otitis Externa in United States Veterans, Open Forum Infectious Diseases, 2019; 6(11); 2. Wingelaar TT, van Ooij PA, van Hulst RA. Otitis externa in military divers: more frequent and less harmful than reported. Diving Hyperb Med, 2017; 47:4; 3. Schaad UB, Esposito S, Razi CH. Diagnosis and Management of Recurrent Respiratory Tract Infections in Children: A Practical Guide, Arch Pediatr Infect Dis. 2016 ; 4(1); 4. Bowles PF, Perkins V, Schechter E. Fungal malignant otitis externa. BMJ Case Rep, 2017.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2074/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2074/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2074/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      147Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Đukić V, , Nestorović B. Poglavlje 8: Odabrana stanja u otorinolaringologiji. U: Pedijatrijska pulmologija. (Nestorović B. Ed.) Monografija. Drugo dopunjeno izdanje. Kragujevac: Prizma. 2008. 113-126. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Otitis kod dece - Dijagnostika i lečenje
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu