Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2078/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o marketingu kao sredstvu za unapređenje uspešnosti poslovanja zdravstvene ustanove; Upoznavanje sa mogućnostima i ograničenjima za upotrebu marketinga u zdravstvenoj delatnosti; Razumevanje pojma, sadržaja i značaja "koncepta vrednosti" u uslužnim  delatnostima; Upoznavanje sa smernicama i preporukama za primenu marketinga u kreiranju vrednosti u zdravstvenoj delatnosti.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Saša Veljković, Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Dragoljub Đokić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 21
  • Broj akreditacije: A-1-2078/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ekonomska i politička tranzicija započeta posle 2000.godine dovela je do značajnih promena i u konceptu zdravstvenog sistema. Nemogućnost sistema da zadovolji narasle zdravstvene potrebe stanovništva, kao i razvoj privatnog sektora i promene u sistemu zdravstvenog osiguranja, dovele su do stvaranja tržišta zdravstvenih usluga. To je afirmisalo čitav niz atributa zdravstvenih usluga kao što su efikasnost, ekonomičnost, kvalitet... Borba za kupca na tržištu zdravstvenih usluga podstakla je konkurentnost ustanova i afirmisala važnost menadžmenta. U tom kontekstu, marketing je dobio značajnu ulogu kao sredstvo za privlačenje kupaca i afirmaciju ponude, kreiranje lojalnosti korisnika i održanje ekonomske održivosti zdravstvenih ustanova u uslovima sve jače konkurencije. Specifičnost zdravstva kao delatnosti od opšteg društvenog značaja uslovile su niz zakonodavnih promena, budući da zdravstvena delatnost nije obična usluga na kojoj se mogu primeniti svi principi i tehnike marketinga u drugim uslužnim delatnostima.
   U tom kontekstu veoma je važno osposobiti zdravstvene radnike kako da unaprede tržišnu poziciju svojih ustanova korišćenjem marketinških tehnika na način koji ne dovodi u pitanje etiku i profesionalizam zdravstvene delatnosti.
   Razumevanje koncepta kreiranja vrednosti i uloge koju različite organizacije, osobe i aktivnosti imaju u kreiranju i isporuci te vrednosti ima centralno mesto u ovom programu kontinuirane edukacije. Osposobljavanje za primenu tog koncepta direktno doprinosi zadovoljavanju potreba korisnika usluga, njihovom vezivanju za ustanovu i razvoju dobrih i dugoročnih odnosa sa korisnicima usluge. Time se postiže ne samo ispunjenje društvene misije zdravstvene ustanove, nego i ostvarivanje dobiti ili dostizanje drugih poslovnih ciljeva. Moderno shvatanje marketinga polazi od kreiranja vrednosti za sve strane. Vrednost se očitava u potrošnji/korišćenju proizvoda, preparata i/ili lekova i usluga. Po pravilu radi se o neopipljivom i subjektivnom fenomenu, na koji utiče veliki broj faktora, od kojih su neki pod uticajem zdravstvenih ustanova i zaposlenih u njima, a neki nisu. Shvatanje pojma, značaja, elemenata i načina implementacije marketinškog koncepta vrednosti u zdravstvenoj delatnosti, posebno u farmaciji, od ključne je važnosti. Ovo pitanje postaje sve značajnije za uspešno obavljanje društvene i tržišne uloge zdravstvene ustanove. Zato zaposleni na svim nivoima, od medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, preko lekara, stomatologa i farmaceuta do direktora, odnosno, vlasnika  zdravstvene ustanove, moraju biti upućeni u mogućnosti i ograničenja koje koncept vrednosti, ali i koncepti satisfakcije i lojalnosti, sa sobom nose. U uslovima pritiska koji trpe zdravstvene ustanove i zaposleni u njima, naročito oni koji rade na prvoj liniji usluživanja (kontakata sa korisnicima usluga/pacijentima), koji dolaze od konkurencije iz branše (druge ustanove), ali i od indirektnih konkurenata izvan nje (hipermarketi i drogerije, kozmetički saloni, intenzivno i često nekontrolisano reklamiranje pojedinih usluga ili preparata preko interneta i onlajn društvenih medija), ova edukacija može biti sredstvo koje će unaprediti rad zdravstvenih ustanova, naročito onih koji prihode stiču prodajom zdravstvenih usluga na tržištu.
  • Obavezna literatura: 1. Gligorijević M, Veljković S. "Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga", Marketing. Beograd: Ekonomski fakultet, 2019. (u štampi).
  • Dopunska literatura: 1. Gligorijević M, Veljković S. Marketing. Beograd: Ekonomski fakultet, 2019. (u štampi); 2. Veljković S. Marketing usluga. Beograd: Ekonomski fakultet, 2018.; 2. Umbach G. Erfolgreich im Pharma-Marketing: Wie Sie Ärzte, Apotheker, Patienten, Experten und Manager als Kunden gewinnen. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer Fachmedien, eBook. 2018; 3. Patterson BJ et al. Exploring relationships among pharmacy service use, patronage motives, and patient satisfaction. Journal of the American Pharmacists Association. 2013. 53(4): 382-9.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2078/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2078/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2078/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      260.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Gligorijević M, Veljković S. "Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga", Marketing. Beograd: Ekonomski fakultet, 2019. (u štampi). Datoteka
      5.6MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Marketing kao instrument za stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.