Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2070/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o preporučenim merama zaštite (vrste, sadržaj i značaj bezbednosnih mera i mera predostrožnosti u radu laboratorija); Sticanje znanja i osposobljavanje za pravilno održavanje higijene ruku, adekvatan izbor i pravilnu upotrebu ličnih zaštitnih sredstava; Sticanje znanja o savremenim sredstvima za dezinfekciju instrumenata i površina u laboratoriji, osposobljavanje za izbor i pravilnu upotrebu dezinficijenasa; Osposobljavanje za suzbijanje rizika pri izvođenju specifičnih procedura.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Valentina Arsić-Arsenijević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2070/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Mere zaštite su različite bezbednosne mere i mere predostrožnosti u radu kojima se obezbeđuje bezbednost zaposlenih i smanjuje rizik od hemijskih, mikrobioloških i fizičkih opasnosti po zaposlene, posetioce, opšte stanovništvo i životnu sredinu. Standardne bezbednosne mere su poznate i dobro opisane, međutim mere zaštite koje treba preduzeti u određenoj laboratoriji variraju u zavisnosti od grupe rizika kojoj pripadaju biološki agensi kojima se rukuje i odgovarajućeg nivoa biološke bezbednosti laboratorije. Zajednička karakteristika svih mera je aktivno učešće zaposlenih u njihovom sprovođenju u svim fazama procesa rada: u pre-analitičkoj (uzimanje ili prijem uzoraka), analitičkoj (pravilno i bezbedno rukovanje biološkim materijalom) i post-analitičkoj fazi rada (izdavanje rezultata), kao i bezbedno odlaganje uzoraka i otpada nakon završenog rada.
   Načela dobre higijenske prakse i primena lične zaštitne opreme (LZO) predstavljaju najdelotvornije i najjednostavnije primenljive mere za sve medicinske laboratorije. Svi zaposleni obavezni su da poštuju jednostavna pravila koja se odnose na različite aspekte rada, od obavezujućeg načina oblačenja do higijene ruku.
   Korisnici testa imaće priliku da rekapituliraju svoja znanja o karakteristikama adekvatne odeće (mantili, kecelje, uniforme), okolnostima u kojima treba koristiti dodatna sredstva zaštite (rukavi za jednokratnu upotrebu, zaštitne naočare), pravilima upotrebe i karakteristikama rukavica, pravilima i načinu pranja i dezinfekcije ruku.
   Primena metoda dezinfekcije usmerena je ka smanjenju broja mikroorganizama u datom okruženju ili na datom predmetu, čime se takvo okruženje ili predmet učini neinfektivnim (nesposobnim za prenošenje infekcija). Ovim postupkom se mikroorganizmi uklanjaju (mehaničkim putem – čišćenjem, pranjem) ili uništavaju (fizičkim putem – toplotom, zračenjem ili hemijskim putem – primenom kiselina, baza, hlora itd). Različiti patogeni pokazuju različit stepen otpornosti prema različitim dezinfekcionim sredstvima. Izbor sredstava za dezinfekciju zavisi od stepena, vrste i količine mikrobiološke kontaminacije, vrste predmeta ili mesta koja treba dezinfikovati, kako bi se izbegao štetan učinak dezinficijensa (štetno dejstvo na instrumente, kožu i dr). Za adekvatnu dezinfekciju treba odabrati adekvatno dezinfekciono sredstvo odgovarajuće koncentracije, što nije uvek jednostavno.
   Korisnici testa steći će nova znanja znanja o različitim vrstama dezinficijenasa koji se koriste za dezinfekciju instrumenata i radnih površina u laboratoriji, njihovim karakteristikama, načinu upotrebe i dezinfekcionoj efikasnosti i osposobiti se za pravilan izbor i upotrebu dezinfekcionog sredstva.
   Nepravilno rukovanje, sakupljanje i transport uzoraka u laboratoriji značajno povećava rizik od infekcija u laboratoriji.
   Korisnici testa naučiće kako se rizici specifičnih procedura mogu eliminisati ili smanjiti na najmanju moguću meru. Test omogućava rekapitulaciju postojećih ili sticanje novih znanja o postupcima koji opisuju bezbedno rukovanje uzorcima u laboratorijama (prijem uzoraka, uzimanje uzoraka, obeležavanje i prenošenje uzoraka), upotrebu vakutajnera za venepunkciju, otvaranje uzoraka i vođenje evidencije i dokumentacije, postupanje sa pločicama i razmazima (preparatima za preglede pod mikroskopom), upotrebu pipeta i pomoćnih sredstava za pipetiranje, sprečavanje nastanka i prenošenja aerosola, sprečavanje peroralnog, parenteralnog i prenošenja infektivnih agenasa preko sluzokože.
  • Obavezna literatura: 1. Priručnici za upravljanje medicinskim otpadom, Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama za veću bezbednost pacijenata i zdravstvenih radnika, Publikacija br: 12/001, Maj 2012.
  • Dopunska literatura: 1. Coelho AC, Díez JG. Biological risks and laboratory-acquired infections: a reality that cannot be ignored in health biotechnology. Front. Bioeng. Biotechnol. 2015; 2. Lo J. Biological safety in the medical laboratory. Hong Kong Med J 2015; 21(3): 200; 3. Ahmed SS, Alp E, Ulu-Kilic A, Doganay M. Establishing molecular microbiology facilities in developing countries. Journal of Infection and Public Health, 2015. 8(6): 513–25; 4. FROTA, Oleci Pereira et al. Collection of tracheal aspirate: safety and microbiological concordance between two techniques. Rev. esc. enferm. 2014. 48(4): 618-24; 5. Tesink JG, Lauridsen J, Canić V, Perović J, Stamenković G, Branković-Magić M i ost. Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama. Priručnik. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije, 2013. 1-72.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2070/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2070/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2070/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      216.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Priručnici za upravljanje medicinskim otpadom, Preporuke za bezbednost i zdravlje na radu u medicinskim laboratorijama za veću bezbednost pacijenata i zdravstvenih radnika, Publikacija br: 12/001, Maj 2012. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.