Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2057/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je Upoznavanje i razumevanje savremenih principa lečenja respiratornih infekcija kod dece. Usvajanje pristupa zasnovanog na savremenim principima lečenja respiratornih infekcija kod dece.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Branimir Nestorović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: interna medicina, pedijatrija, infektologija, alergologija i imunologija, pulmologija), farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2057/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Respiratorne infekcije su bolesti koje imaju najveće učešće u strukturi morbiditeta i zauzimaju značajno mesto u strukturi uzroka smrti, naročito u dečjoj populaciji. Godinama unazad, pacijenti su lečeni velikim količinama antibiotika. Ove dve činjenice značajno su doprinele razvoju rezistencije bakterija na veliki broj antibiotika i otvorile potrebu za definisanjem principa racionalnog lečenja, naročito imajući u vidu da je većina respiratornih infekcija izazvana virusima. Pri izboru antibiotika, neophodno je uzeti u obzir veći broj faktora. Uvek bi trebalo težiti da se najpre postavi etiološka dijagnoza, jer je tada antibiotska terapija optimalna.
   Za najveći broj bakterijskih infekcija, neophodno je odrediti minimalnu inhibitornu koncentraciju (MIK). Iako su mogućnosti lečenja virusnih infekcija značajno manje, problem racionalne upotrebe antivirusnih lekova takođe postoji. Adekvatna upotreba simptomatksih lekova kao što su antitusici i sekretolitici je uvek otvoreno pitanje. Upotreba drugih (pomoćnih) metoda lečenja je veoma važna, jer doprinosi efikasnosti kauzalnog lečenja. Imajući sve navedeno u vidu, razvoj terapijskih principa lečenja respiratornih infekcija kod dece i usvajanje na njima zasnovanog pristupa lečenju ovih oboljenja, može unaprediti kvalitet zdravstvene zaštite i smanjiti troškove lečenja.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je pedijatrima koji rade u službama za zdravstvenu zaštitu dece domova zdravlja i lekarima koji rade u pedijatrijskim odeljenjima opštih bolnica ili specijalizovanim pedijatrijskim ustanovama. Edukativni ciljevi programa su sticanje opštih i specifičnih znanja o terapijskim principima lečenja respiratornih infekcija kod dece i usvajanje adekvatnog i racionalnog pristupa lečenju obih oboljenja. Program obezbeđuje sticanje znanja o racionalnoj upotrebi antibiotika u lečenju respiratornih infekcija kod dece, faktorima koji diktiraju izbor antibiotika, o uslovima i pravilima za podešavanje doze antibiotika, faktorima koji determinišu neophodnost podešavanja doze, o adekvatnom korišćenju antibiotika kod određenih oboljenja, o upotrebi antivirusnih lekova za lečenje respiratornih infekcija kod dece i imunoprofilaksi, o korišćenju sekretolitika i antitusika (ekspektoransa, mukolitika, mukokinetika, mukoregulatora), o primeni inhalacione i oksigenoterapije, o fizioterapijskim procedurama i postupcima koji se koriste u lečenju respiratornih infekcija. Test je urađen po tipu multiple choice questionaire, sa povratnim informacijama koje obrazlažu svaki (tačan i netačan) odgovor, čime je obezbeđena interaktivnost testa i stručno tumačenje odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Nestorović B, Laban S. Terapijski principi. U: Nestorović B. Pedijatrijska pulmologija. Monografija. Drugo dopunjeno izdanje. Kragujevac: Prizma. 2008. 377. 65-78.
  • Dopunska literatura: 1. Li Y, Han F, Yang Y, Chu J. Principles of antibiotic application in children with lobar pneumonia: Step-up or step-down. Exp Ther Med, 2017; 13(6): 2681-4; 2. Chen Z, Fu J, Shu Q et al. Diagnosis and treatment recommendations for pediatric respiratory infection caused by the 2019 novel coronavirus. World J Pediatr, 2020; 16: 240-6; 3. Schaad UB, Esposito S, Razi CH. Diagnosis and Management of Recurrent Respiratory Tract Infections in Children: A Practical Guide, Arch Pediatr Infect Dis. 2016 ; 4(1):e31039; 4. Cutrera R, Baraldi E, Indinnimeo L et al. Management of acute respiratory diseases in the pediatric population: the role of oral corticosteroids. Ital J Pediatr, 2017; 43: 31.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2057/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2057/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2057/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      149.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Nestorović B, Laban S. Terapijski principi. U: Nestorović B. Pedijatrijska pulmologija. Monografija. Drugo dopunjeno izdanje. Kragujevac: Prizma. 2008. 377. 65-78. Datoteka
      584.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni principi lečenja respiratornih infekcija kod dece
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu