Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2045/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Upoznavanje sa savremenim smernicama za dijagnostiku i terapiju glaukomne bolesti. Osposobljavanje za uočavanje, blagovremeno i adekvatno reagovanje na progresiju glaukomne bolesti različite etiologije. Usvajanje savremenog pristupa u lečenju pacijenata sa razlitim formama glaukoma (primarni i sekundatni glaukomi).

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Doc.dr Tatjana Šarenac Vulović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: oftalmologija)
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: A-1-2045/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Glaukom otvorenog ugla je hronična, progresivna optička neuropatija koja se karakteriše morfološkim promenama glave optičkog diska i sloja retinalnih nervnih vlakana u odsustvu druge okularne bolesti i kongenitalne anomalije.
   Progresivno propadanje retinalnih ganglijskih ćelija i gubitak vidnog polja su direktno poveazni sa progresijom glaukomne bolesti.
   Povećanje intra - okularnog pritiska je izazvano povećanjem otpora isticanju očne vodice na nivou trabekularne mreže, a to dovodi do deformacije rešetkaste membrane na glavi očnog živca. Kao posledica ovog procesa nastaje aksonalno oštećenje sa posledičnom apoptotičnom smrću retinalnih ganglijskih ćelija.
   Po svojoj kliničkoj slici glaukom je asimptomatska bolest do nastajanja uznapredovalih promena u vidnom polju. U kliničkim znacima dominiraju povećan intra - okularni pritisak bez tretmana, stečeno oštećenje optičkog diska i sloja retinalnih nervnih vlakana, defekt u vidnom polju koji korespondira sa oštećenjem optičkog diska.
   Zatvoren komorni ugao se definiše kao prisustvo iridotrabekularnog kontakta. Nastaje kao posledica apozicije dužice ili formiranja sinehija.  Usled postojanja bloka u komornom uglu dolazi do porasta intra - okularnog pritiska i razvoja primarnog glaukoma zatvorenog ugla. Termin glaukom se dodaje u slučaju kada je prisutno glaukomno oštećenje optičkog diska.
   Osnovni terapijski principi lečenja glaukoma su održati kvalitet života pacijenta, očuvati funkciju vida, sprečiti ili odložiti značajnije funkcionalno oštećenje, prihvatljiva cena lečenja.
   Jedno od osnovnih postulata u lečenju glaukomnih bolesnika je da ne možemo sve bolesnike da lečimo na isti način, što podrazumeva individualizaciju pristupa uz praćenje opšteg i oftalmološkog stanja bolesnika. Uvek bi trebalo da se započne terapija uz dobar dogovor pacijenta i otalmologa uz poštovanje pacijentovog očekivanog kvaliteta života, kao i očekivanog životnog veka.
   Najnovije preporuke Evropskog društva za glaukom (EGS - European Glaucoma Society) ) za praćenje bolesnika sa glaukomnom bolešću su tri kompjuterizovana vidna polja godišnje tokom prve dve godine od postavljanja dijagnoze; cilj je otkrivanje pacijenta sa brzom progresijom; ukoliko se utvrdi progresija potrebno je re-evaluirati ciljni intra – okularni pritisak; za sada nema potvrđenog leka koji ima neuroprotektivnu funkciju (mementin, lokalno aplikovan Brimonidin).
  • Obavezna literatura: 1. Doc.dr Tatjana Šarenac Vulović "Savremeni aspekti dijagnostike, praćenja i lečenja glaukomne bolesti", autorsko predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Bertaud S, Aragno V, Baudouin C, Labbé A. Primary open-angle glaucoma. Rev Med Interne. 2019; 40(7): 445-452; 2. Flores-Sánchez BC, Tatham AJ. Acute angle closure glaucoma. Br J Hosp Med (Lond). 2019; 80(12): C174-C179; 3. Dubey S, Jain K, Mukherjee S et al. Current profile of secondary glaucoma in a Northern India tertiary eye care hospital. Ophthalmic Epidemiol. 2019; 26(3): 200-207; 4. Oh DJ, Chen JL, Vajaranant TS et al. Brimonidine tartrate for the treatment of glaucoma. Expert Opin Pharmacother. 2019; 20(1): 115-122; 5. Sihota R, Angmo D, Ramaswamy D, et al. Simplifying "target" intraocular pressure for different stages of primary open-angle glaucoma and primary angle-closure glaucoma.. Indian J Ophthalmol. 2018;66(4):495-505.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2045/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2045/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2045/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      164Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Doc.dr Tatjana Šarenac Vulović "Savremeni aspekti dijagnostike, praćenja i lečenja glaukomne bolesti", autorsko predavanje. Datoteka
      1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Savremeni aspekti dijagnostike, praćenja i lečenja glaukomne bolesti
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.