Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2055/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Procena rizika za operativno lečenje gerijatrijskih pacijenata i procenu benefita od hirurškog lečenja, kao i njihovog odnosa, u svetlu sagledavanja komorbiditeta i drugih faktora rizika. Preoperativna priprema gerijatrijskih pacijenata. Izbor adekvatnih hirurških i anestetičkih tehnika tokom operativnog lečenja gerijatrijskih pacijenata. Postoperativno i intenzivno lečenje gerijatrijskih bolesnika. Prepoznavanje faktora rizika i precipitirajućih faktora za nastanak postoperativnih komplikacija i preduzimanje adekvatnih profilaktičkih i kurativnih metoda i mera.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, urgentna medicina, interna medicina)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2055/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Obzirom da se životni vek produžava, sve je veći procenat starije populacije, koji u razvijenim zemljama sveta iznosi oko 20%, sa tendencijom daljeg rasta. Oko 50% starijih osoba ima potrebu za nekom vrstom operativnog lečenja. Starije osobe imaju veći rizik za razvoj perioperativnih komplikacija i veći mortalitet, što povećava potebu za pažljivom procenom indikacija za operativno lečenje i evaluacijom odnosa rizika i benefita od operacije. Sa starenjem dolazi do smanjenja fizioloških rezervi gotovo svih organa. Individualne razlike u redukciji funkcionalnih kapaciteta su dosta značajne, pa se sve više napušta koncept hronološke starosti koji pod gerijatrijskim pacijentima podrazumeva sve osobe starije od 65 godina. Gerijatrijski pacijenti imaju i brojne komorbiditete, najčešće kardiovaskularne, ali i endokrine (češći endokrini maligniteti), metaboličke (diajbetes melitus tri puta češći nego kod mlađih) i druge, što sa sobom povlači i korišćenje velikog broja medikamenata. Zbog toga je preporuka da u perioperativnom lečenju ne učestvuju samo hirurzi i anesteziolozi, koji su neposredno involvirani u samu operaciju, već i veliki broj lekara različitih specijalnosti, u zavisnosti od prisutnih komorbiditeta, koji zajedno čine multidisciplinarni tim. Za elektivne hirurške intervencije svi komorbiditeti moraju biti dovedeni u tzv. "stabilno stanje." U operativnoj tehnici, preporučuje se minimalno-invazivni pristup, kao što su laparoskopske i druge metode, jer omogućuje brži oporavak posle operacije. Od anestetičkih tehnika preporučuju se regionalne tehnike jer imaju niz prednosti u odnosu na opštu endotrahealnu anesteziju kod gerijatrijskih pacijenata, a pre svega lakšu kontrolu bola, uz izbegavanje opioida čija je primena povezana sa brojnim komplikacijama, a takođe i izbegavanje endotrahealne intubacije, koja je povezana sa većom učestalošću problema i komplikacija. Neophodno je pažljivo pozicioniranje i repozicioniranje gerijatrijskih pacijenata na operacionom stolu imajući u vidu osteoporozu, fragilnost koštano-zglobnog i neuro-mišićnog sistema i sklonost ka patološkim frakturama, povredama perifernih nerava, razvoju dekubitusa i dr. U postoperativnom periodu posebnu pažnju treba posvetiti kupiranju akutnog postoperativnog bola, zbog pogrešnog uverenja da je bol manjeg intenziteta u starosti, baziranog, u suštini, na otežanoj interpretaciji bola, dok je ustvari bol veći i češće prelazi u hronicitet. Ovo tim pre što je bol jedan od najčešćih trigera postoperativnog delirijuma, veoma česte komplikacije u starijem životnom dobu, pa je neophodan svakodnevni skrining u tom pravcu, primenom različitih upitnika i skala, a imajući u vidu da se u starijem životnom dobu češće ispoljava u hipoaktivnoj formi (koja je prognostički lošija od hiperaktivne forme), pa kao takav biva neprepoznat. U cilju prevencije ove i drugih komplikacija, potrebno je obezbediti što raniju dostupnost različitih pomagala, kao što su slušni aparati, naočare, zubne proteze, hodalice i sl. Neophodan je i svakodnevni skrining nutritivnog statusa, s obzirom na činjenicu da su starije osobe sklone malnutriciji, koja je povezana sa lošijim ishodima hirurškog lečenja i primena nutritivne terapije, u skladu sa preporukama Evropskog udruženja za enteralnu i parenteralnu ishranu. Takođe, fokus u postoperativnom peridu mora biti na monitoringu kardio-respiratornih i drugih vitalnih funkcija, prevenciji infekcije (posebno pneumonije, infekcije urunarnog trakta, sepse), što ranijoj vertikalizaciji i mobilizaciji ovih pacijenata, profilaksi tromboembolijskih komplikacija, dekubitusa, pada i dr.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Jovanović V, Dimić N, Sekulić A, Srećković S, Pavlović A. Specifičnosti procene operativnog rizika i perioperativnog lečenja gerijatrijskih pacijenata, u: Kalezić N. Perioperativna medicina 1. 2020; 7:133-45; 2. Kalezić N "Perioperativno leĉenje gerijatrijskih bolesnika - Specifiĉnosti preoperativne pripreme, intraoperativnog i postoperativnog leĉenja", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. De Hert et al. Pre-operative evaluation of adults undergoing elective noncardiac surgery - Updated guideline from the European Society of Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol 2018; 35:407–65; 2. Mohanty S, Rosenthal RA, Russell MM, Neuman MD, Ko CY, MD, Esnaola NF. Optimal perioperative management of the geriatric patient: Best Practices Guideline from ACS NSQIP/American Geriatrics Society, 2016; 3. Sungurtekin H, Sungurtekin U, Balci C, Zencir M, Erdem E. The Lim SC, Hin Koh AJ. Nutrition and the eldery surgical patients, MOJ Surg, 2017; 4(5): 114‒120; 4. Elie M, Cole MG, Primeau FJ, Bellavance F. Delirium Risk Factors in Elderly Hospitalized Patients J GEN INTERN MED 2018;13:204–12.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2055/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2055/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2055/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      204Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Kalezić N, Jovanović V, Dimić N, Sekulić A, Srećković S, Pavlović A. Specifičnosti procene operativnog rizika i perioperativnog lečenja gerijatrijskih pacijenata, u: Kalezić N. Perioperativna medicina 1. 2020; 7:133-45 Datoteka
      1.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 2. Kalezić N "Perioperativno leĉenje gerijatrijskih bolesnika - Specifiĉnosti preoperativne pripreme, intraoperativnog i postoperativnog leĉenja", prezentacija predavanja. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Preoperativna procena, priprema, intraoperativno i postoperativno lečenje gerijatrijskih pacijenata
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.