Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2097/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Osposobljavanje korisnika testa za rano prepoznavanje ateroskleroze. Sticanje znanja i veština dijagnostike ateroskleroze. Sticanje znanja i veština medikamentoznog lečenja ateroskleroze. Uvid u mogućnosti hirurškog i endovaskularnog lečenja ateroskleroze.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nenad Ilijevski
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: vaskularna hirurgija, kardiohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, anesteziologija sa reanimatologijom, neurologija, infektologija, dermatovenerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2097/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Oboljenja aorte, arterija i vena donjih ekstremiteta spadaju u najčešća oboljenja kod čoveka u savremenom svetu. Dok su bolesti arterija najčešće aterosklerozne geneze, ređe inflamatorne i ekstravaskularne, bolesti vena su posledica slabosti vezivnog tkiva, genetskih i konstitucionalnih faktora. Klinička slika, sa tipičnom simptomatologi-jom i kliničkim znacima je specifična i lako prepoznatljiva, ali dijagnostičke greške i mnoge zablude su i danas prisutne. Tipičan primer je da se zbog sličnosti tegoba ateroskleroza aorte i arterija za donje ekstremitete proglasi za neurokompresivni sindrom, ili kada se bolest proširenih vena u trudnoći tretira kao estetski, a ne funkcionalni problem, pri čemu se prenebregava da je trudnoća stanje u kome postoji povećana sklonost ka nastanku tromboze, sa svim komplikacijama, koje mogu ugroziti i majku i dete. Ovakve greške mogu imati nesagldive posledice po zdravlje pacijenata i prognozu lečenja. Cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je da upozna doktore opšte medicine, kao i specijaliste drugih oblasti interne medicine i hirurgije (fizijatre, neurologe, ortopede, reumatologe, dermatoangiologe, infektologe) sa aktuelnim dija-gnostičkim i terapijskim modalitetima u lečenju bolesti aorte i arterija i vena donjih udova, uključujući delovanje na faktore rizika i antiagregacionu i antikoagulantnu terapiju. Program je tako koncipirano (etiologija, klinička slika, vaskularni pregled, dijagnostika, postupci i mogućnosti lečenja) da omogući učesnicima da brzo i efikasno postave tačnu dijagnozu i time preduprede komplikacije bolesti i pogoršanje opšteg stanja bolesnika. Program se realizuje u formi elektronskog testa. U testu će biti posebno apostrofirana jednostavnost kliničkog pregleda i njegova pouzdanost u prepoznavanju vaskularnih bolesti. Takođe, biće prikazana primena razli-čitih ultrazvučnih metoda i aparata (Pedobrahijalni indeks, Doppler, Duplex-scan), koje su danas dostupne zdrastvenim ustanovama na svim nivoima zdravstvene zaštite, ali je njihovo korišćenje često neadekvatno i nepravovremeno. Posebno će biti istaknut značaj antiagregacione i antikoagulantne terapije u lečenju kritične ishemije i akutne DVT kao prevencije nastanka plućnog tromboembolizma, sprečavanje ekstenzije procesa tromboze kao i nastanka rekurentnih epizoda. Posebno će biti posvećena pažnja aktuelnim nedoumicama u vezi sa kombinovanjem klopidogrela i acetil-salicilne kiseline, kao i niskomolekularnog heparina i oralne antikoagulantne terapije, što može dovesti do neadekvatnog lečenja i potencijalnih ozbiljnih kompli-kacija. Ovakvim pristupom autor testa želi da doprinese blagovremenom i uspešnom tretmanu pacijenata obolelih od ateroskleroze aorte i njenih grana i bolesti venskog sistema donjih udova, na svim nivoima zdravstvene zaštite, čime se smanjuju troškovi lečenja, a postiže značajan efekat kod takvih pacijenata u zdrastvenom, socijalnom, psihološkom, produktivnom i svakom drugom smislu.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Nenad Ilijevski "Kardiovaskularna anesteziologija - Vaskularna hirurgija", Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 2018.
  • Dopunska literatura: 1. Helmberger T. PAVK [Peripheral artery disease]. Radiologie. 2016; 56(3): 215; 2. Schürch KA, Sixt S, Jeanneret C, Canova CR. Update über die aktuelle Diagnostik und Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) [Update on the current diagnosis and therapy of peripheral arterial occlusive disease]. Ther Umsch. 2018; 75(8): 478-88; 3. Davie-Smith F, Coulter E, Kennon B, Wyke S, Paul L. Factors influencing quality of life following lower limb amputation for peripheral arterial occlusive disease: A systematic review of the literature. Prosthet Orthot Int, 2017; 41(6): 537-47; 4. Espinola-Klein C, Vosseler M, Abegunewardene N, Himmrich L, Schlosser A, Schuster CJ. Periphere arterielle Verschlusskrankheit als Prädiktor einer hohen Atheroskleroselast [Peripheral arterial occlusive disease as predictor of high atherosclerotic burden]. Herz, 2019; 44(1): 40-4; 5. Blessing E. Update periphere arterielle Verschlusskrankheit [Update peripheral arterial occlusive disease]. Herz. 2015; 40(7): 1013-22.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2097/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2097/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2097/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      173.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Nenad Ilijevski "Kardiovaskularna anesteziologija - Vaskularna hirurgija", Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet 2018. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Savremeni principi dijagnostike i lečenja okluzivne bolesti perifernih arterija
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.