Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-2177/18

  BROJ ODLUKE 153-02-2275/2018-01

  Cilj programa je: Sticanje savremenih znanja o vaskularnim malformacijama mozga, relevantnih za rano prepoznavanje, diferencijalnu dijagnozu i menadžment pacijentom; Osposobljavanje za primenu znanja u praksi na bazi rešavanja studija slučajeva.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Zoran Milenković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2177/18
  • Broj odluke: 153-02-2275/2018-01
  • Akreditovan dana: utorak, 21. avgust 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Vaskularne malformacije mozga su netumorske vaskularne razvojne anomalije. Na bazi morfološkog izgleda klasifikuju se u četiri kategorije: arteriovenske malformacije, kapilarne teleangiektazije, venske malformacije i kavernozne malfomacije.
   Arteriovenske malformacije (AVM) su kongenitalne vaskularne lezije, koje se sastoje iz izvijuganog spleta abnormalnih krvnih sudova i nidusa “čvora” preko kojih se cerebralne arterije dreniraju direktno u venule ili vene, bez posredstva kapilara. AVM se dešavaju u 0,1% celokupne populacije, predstavljaju 1 do 2% kompletnog moždanog insulta, odnosno 3% moždanog udara kod mladih osoba i oko 9% netraumatskih subarahnoidnih hemoragija. Prevalenca aktivnih AVM je 18 na 100.000 individua; većina slučajeva se dijagnostikuje za vreme života. Postmortalne serije su znatno veće (prevalenca do 600 na 100.000). Malformacija predstavlja dinamičnu leziju koja evoluira, može se pojaviti, uvećati, regredirati ili spontano iščeznuti. Može se javiti u bilo kom delu CNS, najčešće supratentorijalno (70-93%). Lezije mogu biti asimptomatske i otkrivaju se akcidentalno ili se dijagnostikuju na autopsiji. Kako mozak ne može da toleriše stres usled postojanja arterio-venskog šanta, pojavljaju se simtomi. AVM se manifestuje najčešće hemoragijom (50%), ređe konvulzijama (30%), a najređe glavoboljama (10%) i neurološkim ispadima (10%).
   Kavernomi su jasno ograničene promene sa donekle crveno prebojenom lobularnom površinom, dok je okolno tkivo imbibirano starom hemoragijom i očvrslo zbog glioze. Javljaju se kod ljudi svih rasa i pola. Nađeni su u mozgu, kičmenoj moždini, kaudi ekvini i ekstraduralnim odeljcima kranijuma i kičmenog kanala. Godišnja stopa novodijagnostikovanih KV je između 1,2 i 2,2 slučaja (5%). Kliničke manifestacije KV variraju (najčešći simtomi su konvulzije, krvavljenja, progresivni ili tranzitorni neurološki deficit i glavobolja).
   Cerebralnu vensku malformaciju karakterišu odustvo površnih vena u određenom regionu, prisustvo zvezdastih venskih grozdova u dubljim partijama mozga i prisustvo dubokih drenažih vena. To je najčešći tip cerebrovaskularnih malformacija. Venske malformacije zadnje jame (cerebeluma) su često udružene sa ataksijom pri hodu, diplopijom, vrtoglav.com, čak i u odsustvu hemoragije. Prava incidence hemoragije sa cerebelarnim lezijama je nejasna.
   Kapilarne malformacije ili kapilarne teleangiektazije razasute su svuda po nervnom sistemu. Makroskopski mogu izgledati kao mala, braonkasta, punktiformna oblast ili kao cirkumskriptna oblast petehijalnih hemoragija. Poznato je nekoliko tranzicionih formi između teleangiektazije i KV. Pretpostavlja se da su KM predhodnica kavernoma. U većini slučajeva su klinički neme i otkrivaju se na autopsiji.
   Aneurizma vene Galeni je najčešća malformacija fetusa i odojčeta. To je kongenitalna vaskularna malformacija koja se nalazi kod 30% svih pedijatrijskih vaskularnih i 1% pedijatrijskih kongenitalnih anomalija. Klinička klasifikacija uzima u obzir: godine u momentu kliničke manifestacije, simptome i znake same malformacije koja je u stvari jak arteriovenski šant i njenu patofiziologiju.
   Dijagnostika cerebrovaskularnih malformacija koristi moderne imidžing studije kao što su kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca, selektivna i superselektivna angiografija.
   Lečenje može biti konzervativno (medikamentozno) i/ili invazivno (embolizacija, mikrohirurški tretman ili stereotaksična radiohirurgija).
  • Obavezna literatura: 1. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. KRVAVI MOŽDANI UDAR - etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje, Niš: Medicinski fakultet u Nišu, 2013; 2. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. "KRVAVI MOŽDANI UDAR - etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje", Niš: Medicinski fakultet u Nišu. Štampa "Pergament", 2013.
  • Dopunska literatura: 1. Karri SB, Uppin MS, Rajesh A, Ashish K, Bhattacharjee S, Jyotsna Rani Y et al. Vascular malformations of central nervous system: A series from tertiary care hospital in South India. J Neurosci Rural Pract, 2016; 7(2): 262–8; 2. Eliahu K, Hofman F, Giannotta S. A Systematic Review of Cerebral Arteriovenous Malformation Management. International Journal of Medical Students, 2017; 5(2): 74-80; 3. Bendok BR, El Tecle NE, El Ahmadieh TY, Koht A, Gallagher TA, Carroll TJ et al. Advances and Innovations in Brain Arteriovenous Malformation Surgery. Neurosurgery, 2014; 74(suppl_1): S60–S73; 4. Ecker RD. Epistemology of Brain Arteriovenous Malformations. World neurosurgery. 2016; 89: 697-8.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-2177/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-2177/18 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2177/18

     • 1. Prof.dr Zoran MILEKOVIĆ "VASKULARNE MALFORMACIJE MOZGA", autorizovano predavanje Datoteka
      356.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Milenković Z, Stefanović I, Stojanović N, Stojanov D. "KRVAVI MOŽDANI UDAR - etiologija, dijagnostika, prevencija i lečenje", Niš: Medicinski fakultet u Nišu. Štampa "Pergament", 2013. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Vaskularne malformacije mozga
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.