Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja i osposobljavanje za: prepoznavanje faktora rizika i precipitirajućih faktora za nastanak akutnih komplikacija dijabetesa melitusa, a u cilju prevencije nastanka ovih komplikacija; pravilno tumačenje kliničke prezentacije i laboratorijskih analiza kod bolesnika sa akutnim komplikacijama dijabetesa melitusa; brzu dijagnozu i diferencijalnu dijagnozu akutnih komplikacija dijabetesa melitusa; pravilan terapijski pristup u lečenju akutnih komplikacija dijabetesa melitusa, po pitanju prioriteta u lečenju, izbora i doziranja infuzionih rastvora i medikamenata.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, patologija, medicinska biohemija), biohemičare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: A-1-1574/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Cilj ovog stručnog sastanka je sticanje znanja i osposobljavanje za prepoznavanje faktora rizika i precipitirajućih faktora za nastanak akutnih komplikacija dijabetesa melitusa (DM), a u cilju prevencije nastanka ovih komplikacija, pravilno tumačenje kliničke prezentacije i laboratorijskih analiza kod bolesnika sa akutnim komplikacijama DM, brzu dijagnozu i diferencijalnu dijagnozu i pravilan terapijski pristup u lečenju akutnih komplikacija DM, po pitanju prioriteta u lečenju, izbora i doziranja infuzionih rastvora i medikamenata.
   Pacijenti sa DM imaju brojne komorbiditeta, pre svega hipertenziju, a u zavisnosti od tipa DM, dužine trajanja i stepena metaboličke kontrole, i brojne hronične komplikacije (mikro i makroangiopatije, dijabetična nefropatija, retinopatija, polineuropatija). Akutne komlikacije - hiper i hipoglikemijske krize i koma, dijabetična ketoacidoza (DKA) i teška hipoglikemijska epizoda, mogu vitalno ugroziti pacijenta. Zbog toga je od suštinskog značaja rano prepoznavanje akutnih komplikacija i pravovremeno otpočinjanje adekvatnih terapijskih mera. Kliničke manifestacije DKA mogu lažno uputiti na dijagnozu akutnog apendicitisa ili drugih oboljenja, pa je od najvećeg značaja rana laboratorijska potvrda. Na DKA treba uvek posumnjati u prisustvu precipitirajućih faktora, pre svega infekcije, ali i traume, stresa, promene vrste preparata i mesta aplikacije, egzacerbacije hroničnih bolesti, primene glukokortikoida ili nekih drugih medikamenata itd. Potrebno je proceniti težinu DKA, na osnovu gasnih analiza, i u zavisnosti od njene težine i dužine trajanja, proceniti stepen (očekivane) dehidratacije i gubitka elektrolita. U inicijalnom tretmanu DKA, veoma je značajan redosled postupaka. Preporuka je da se najpre otpočne sa rehidratacijom i to izotonim slanim kristaloidnim rastvorima, zatim sa primenom insulina, a unutar dva sata od započinjanja rehidratacije, neophodno je započiti korekciju očekivane hipokalijemije, već pri visokonormalnim vrednostima kalijuma. Uprkos veoma visokim vrednostima glikemije, primena insulina mora biti oprezna, jer je broj insulinskih receptora na periferiji ograničen, a u uslovima acidoze smanjena je njihova senzitivnost na insulin. Iz tih razloga terapijski cilj je smanjenje glikemije za oko 5mmol/h, jer više nije ni moguće. Ukoliko je hipokalijemija izražena primena insulina se odlaže, da ne bi došlo do produbljenja hipokalemije. Hipoglikemijske krize su relativno česta komplikacija, naročito kod insulin-zavisnih dijabetičara. Hipoglikemija može imati još negativnije posledice od hiperglikemije, budući da neka tkiva (ćelije mozga, eritrociti) koriste isključivo glukozu kao energetski substrat za svoje metaboličke potrebe. Najvažniji fiziološki efekti hipoglikemije su: mobilizacija krvi iz perifernih delova u mozak, jetru i mišiće (što dovodi do bledila) i poremećaji autonomnog nervnog sistema (što se manifestuje ubrzanim pulsom, tremorom, znojenjem, palpitacijama). Može doći i do tranzitorne mobilizacije leukocita i povećane agregacija trombocita i viskoznost krvi (što dovodi do poremećaja mikrocirkulacije). Precipitirajući faktori za nastanak hipoglikemije su brojni, a kod hospitalizovanih pacijenata najčešći su insulinske infuzije, operacija, stres, kritična bolest. Hipoglikemija se leči intravenskim bolusima 50% dekstroze, u dozama koje su različite za svesne bolesnike i bolesnike bez svesti, što će nivo glikemije povećati veoma brzo i dovesti do povratka svesti. Monitoring glikemije je veoma značajan za prevenciju akutnih komplikacija DM. Kod hospitalizovanih bolesnika sa hiperglikemijom treba proveravati glikemiju svaka 2-4 sata (stabilni bolesnici), a na 30-60 minuta (kod nestabilnih). Kod hipoglikemijske krize/kome, provera glikemije vrši se svakih 15-20 min iz iste vrste krvi.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Šumarac-Dumanović N, Vučetić Č, Stevanović K, Živaljević V, Lalić K. Akutne komplikacije dijabetesa melitusa (hiper- i hipoglikemijske krize i kome). U: Kalezić N. Inicijalni tretman urgetnih stanja u medicine – drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, CIBID, 2016; 12(2): 675-96.
  • Dopunska literatura: 1. American Diabetes Association. Statistics about Diabetes, Data from National Diabetes Statistics Report, 2014. Alexandria, VA: American Diabetes Association; 2014; 2. Barker P, Creasey PE, Dgatariya K, Levy N, Lipp A, Nathanson MH. Guudelines for Peri-operative management of the Surgical Patient with Diabetes 2015; Anaesthesia, 2015; 70: 1427-40; 3. Inzucchi SE et al. Approaches to Glycemic Treatment. Diabetes Care, 2015; 38:140-9; 4. Stevanović K, Sabljak V, Tošković A, Kukić B, Šteković J, Antonijević V, Kalezić N. Anaesthesia and the patient with diabetes, Diabetes Metab Syndr, 2015; 9(3): 177-9.
  • Prvi datum i mesto održavanja: četvrtak, 27.09.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Savremeni koncept dijagnostike i lečenja akutnih komplikacija dijabetes melitusa Prof.dr Nevena Kalezić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja – dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).