Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o akutnom koronarnom sindromu (AKS). Razumevanje kliničkog značaja brzog postavljanja dijagnoze AKS. Razumevanje, usvajanje i obuka za primenu u kliničkoj praksi najnovijih protokola i preporuka za  inicijalno lečenje AKS.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Asist.dr Marina Stojanović, Dr Tjaša Ivošević
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina)
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: A-1-1581/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ciljevi ovog stručnog sastanka su sticanje relevantnih znanja o akutnom koronarnom sindromu (AKS), razumevanje kliničkog značaja brzog postavljanja dijagnoze AKS i razumevanje, usvajanje i obuka za primenu u kliničkoj praksi najnovijih protokola i preporuka za inicijalno lečenje AKS. Učesnici sastanka steći će znanja o kriterijumima za klasifikovanje različitih vrsta AKS (infarkt miokarda, nestabilna angina pektoris i nagla smrt), kliničkim, laboratorijskim, EKG i drugim kriterijumima za dijagnostiku AKS, dobiće indikacijama i kontraindikacijama za PSI i primenu antitrombolitičke terapije, patofiziološkom supstratu i EKG-karakteristikama infarkta miokarda sa ST elevacijom (STEMI), infarkta miokarda bez ST elevacije (NSTEMI), nestabilne angine pektoris i nagle smrti. Učesnici sastanka dobiće takođe uvid u savremene preporuke za inicijalnu tretman bolesnika sa AKS.  
   Akutni koronarni sindrom (AKS) je akutni oblik koronarne bolesti. Koronarna bolest je termin kojim su obuhvaćena stanja smanjenog snadbevanja krvlju srčanog mišića.
   U AKS-u vreme je odlučujući faktor za uspešno lečenje. Bol u grudima u vidu stezanja, pritiska ili nelagodnosti iza grudne kosti, sa čestom propagacijom u ruke, vilicu, vrat, leđa i epigastrijum je najčešći simptom koronarne bolesti. Na osnovu elektrokardiografske prezentacije AKS se klasifikuje na infarkt miokarda sa ST elevacijom (STEMI), infarkt miokarda bez ST elevacije (NSTEMI), nestabilnu angina pektoris, naglu smrt. Osnovni patofiziološki supstrat AKS-a je nestabilni aterosklerotični plak, komplikovan trombozom. U slučaju nestabilne angine pektoris, nastala tromboza je neokluzivna, dok IM karakteriše okluzivna tromboza. Da li će IM biti sa ili bez elevacije ST segmenta, zavisi od dužine trajanja okluzije i debljine nekroze srčanog mišića.
   Dijagnoza AKS se može postaviti ako su prisutni sledeći kriterijumi: bol u grudima, evolutivne promene u EKG-u, porast i pad koncentracije srčanih enzima u krvi. Kardiospecifični enzimi su troponini (troponin T, I, Hs), mioglobin, CK, CK-MB, CK-MB mass.Oni se koriste za potvrdu AKS i u diferencijalnoj dijagnozi nestabilne angine i NSTEMI-ja. Ukoliko su pozitivni reč je o NSTEMI, u suprotnom govore u prilog nestabilne angine pektoris. Bol u grudima može biti i srčanog porekla, a da se ne radi o AKS, kao što je slučaj kod peri, miokarditisa, oštećenja srčanih zalistaka. Može biti i ne srčanog porekla - embolija pluća, pneumotoraks, spazam ezofagusa, gastritis itd. Osnovna terapijska mera bolesnika sa STEMI je reperfuziona terapija.
   Uvek kada postoje uslovi, preporuka je da se bolesnici sa STEMI leče primarnom perkutanom intervencijom - kako bi se što pre otvorila infarktom zahvaćena arterija i uspostavio protok. Preporuka je da ukoliko bol traje kraće od 12 sati i PCI se može izvesti unutar 120 minuta od postavljanja dijagnoze STEMI-ja - bolesnika uputiti na primarnu PCI. Alternativa je fibrinolitička terapija (vodeći računa o apsolutnim i relativnim kontraindikacijama za fibrinolizu).
   Pre planirane PCI bolesniku ordinirati dvojnu antiagregacionu terapiju (Aspirin 300 mg, Klopidogrel 600 mg - kao i noviji lekovi iz grupe ADP blokatora kao što su Prasugrel, Tikarelor), uz antikoagulantnu terapiju. Lečenje bolesnika sa AKS bez elevacije ST segmenta podrazumeva pre svega primenu anti-ishemijske terapije (beta blokatori, nitrati, kalcijumski antagonisti), antitrombocitne, antikoagulantne terapije i revaskularizaciju miokarda.
  • Obavezna literatura: 1. Stojanović M, Radojević D, Kalezić N, Miličić B, Bradić Ž, Ivanović B. Akutni koronarni sindrom. U: Kalezić N (Ed): Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 275-85.
  • Dopunska literatura: 1. Roffi M,  Patrono C,  Collet JP et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST - segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 2016; 2: 267–315; 3. Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio - Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal, 2018; 3: 213–60; 3. Ibanez B, James S,  Agewall S et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 2018; 2: 119–177; 4. Piepoli MF,  Hoes AW, Agewall S et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts). European Heart Journal, 2016; 29: 2315–81.
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 25.09.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Savremeni koncept dijagnostike i lečenja akutnog koronarnog sindroma Asist.dr Marina Stojanović Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Dr Tjaša Ivošević Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).