Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o hipertenziji, hipertenzivnim stanjima i krizama. Osposobljavanje učesnika za postavljanje brze i adekvatne dijagnoze različitih hipertenzivnih stanja. Osposobljavanje učesnika za promptno kupiranje potenzijalno životno-ugrožavajućih hipertenzivnih stanja. Osposobljavanje učesnika za dalje i hronično lečenje hipertenzije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Asist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, patologija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sudska medicina)
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: А-1-1573/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Sticanje relevantnih znanja o hipertenziji, hipertenzivnim stanjima i hipertenzivnim krizama značajno je jer unapređuje razumevanje kliničkog značaja urgentnih i životno ugrožavajućih hipertenzivnih stanja, a s druge strane doprinosi osposobljavanju učesnika za postavljanje brze i adekvatne dijagnoze i promptno kupiranje različitiih hipertenzivnih stanja, kao i nastavak lečenja hipertenzije.
   Učesnici ovog sastanka steći će znanja o hipertenzivnim stanjima, dijagnostici hipertenzivnih stanja, medikamentoznoj terapiji koja se koristi u lečenju urgentnih i neodložnih hipertenzivnih stanja, inicijalnom i definitivnom lečenju hipertenzivnih stanja, kao i komplikacijama povezanim sa neblagovremenim i neadekvatnim lečenjem hipertenzivnih stanja.
   Visok arterijski pritisak je hronično oboljenje koje oštećuje krvne sudove i organe. Hi-pertenzivna kriza je naglo i enormno povišenje krvnog pritiska. Uobičajeno se javlja pri vrednostima krvnog pritiska većim od 180 mmHg za sistolni, odnosno 120 mmHg za dijastolni, ali se može javiti i pri nižim vrednostim krvnog pritiska ukoliko je promena nastala naglo. Svaka forma hipertenzije može se komplikovati hipertenzivnom krizom.
   Kako je hipertenzija nepoznatog uzroka najčešća (javlja se kod 90% bolesnika), većina hipertenzivnih kriza javlja se kod primarne hipertenzije.
   Uzrok nastanka je najčešće neredovna i neadekvatna antihipertenzivna terapija.
   U zavisnosti od kliničkog ispoljavanja i potrebe za lečenjem, razlikuju se hitna hipertenzivna kriza I reda hitnosti i hitna hipertenzivna kriza II reda hitnosti ("emergency" i "urgency"). Kod hitnih hipertenzivnih stanja I reda hitnosti neophodno je redukovati krvni pritisak untar jednog - dva sata. Dok je kod hitnog hipertenzivnog stanja II reda hitnosti potreba za redukcijom krvnog pritiska unutar 24 - 48h.
   Smatra se da je osnovni patofiziološki mehanizam nastanka hipertenzivne krize nagli porast sistemskog vaskularnog otpora (rezistencije) zbog poremećene autoreglacije. Simptomi hipertenzivne krize slični su kod oba oblika (manjeg su intenziteta kod hitnih hipertenzivnih stanja II reda hitnosti). Najčešće se javljaju uznemirenost, osećaj nedostatka vazduha, glavobolja, poremećaj svesti, fokalni deficiti, mučnina, povraćanje, oligurija i drugi. Najčešće komlikacije su moždani udar, srčani udar, disekcija aorte, srčano popuštanje, edem pluća, akutna bubrežna insuficijencija.
   Lečenje hipertenzivne krize I reda hitnosti obuhvata primenu IV lekova koji se karakterišu brzim početkom i kratkim trajanjem dejstva. U tu svrhu na raspolaganju su sledeći lekovi: natrijum nitroprusid, nitroglicerin, labetalol, esmolol, urapidil.
   Za lečenje hipertenzivne krize II reda hitnosti na raspolaganju su nam: ACE inhibitori, beta adrenergički blokatori, antagonisti angiotenzin II receptora, alfa adrenergički blokatori, blokatori kalcijumovih kanala i diuretici. Potrebno je pažljivo odabrati lekove za tretiranje hipertenzivne krize u zavisnosti od dominatnog organskog poremećaja, koji je prezentovan klinički.
   Pristup svakom bolesniku je individualan i zavisi od klničkog ispoljavanja hipertenzije.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Stojanović M, Radojević D, Obrenović-Kirćanski B, Marković D, Ivanović B. Hitna hipertenzivna stanja / hipertenzivna kriza. U. Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 463-80.
  • Dopunska literatura: 1. Suneja M, Sanders ML. Hypertensive emergency. Med Clin North Am. 2017; 101(3): 465-78; 2. Ipek E, Oktay AA, Krim SR. Hypertensive crisis: an update on clinical approach and management. Curr Opin Cardiol. 2017; 32(4): 397-406; 3. Lagi A, Cencetti S. Hypertensive emergencies: a new clinical approach. Clin Hypertens. 2015; 21: 20; 4. Muiesan ML, Salvetti M, Amadoro V et al. An update on hypertensive emergencies and urgencies. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2015; 16(5): 372-82.
  • Prvi datum i mesto održavanja: četvrtak, 13.09.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd,  Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Hitna hipertenzivna stanja - savremeni koncept dijagnostike i lečenja Asist.dr Marina Stojanović Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).