Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o opekotinskoj bolesti. Osposobljavanje za procenu težine opekotina i donošenje odluke o hospitalizaciji. Razumevanje kliničkog značaja inicijalne reanimacije opekotinske bolesti, primenom pravilnog izbora infuzionih rastvora, kao i adekvatnih volumena.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Asist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, plastična, estetska i rekonstruktivna hirurgija, opšta hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, dečja hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), farmaceute
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autore: 6
  • Broj akreditacije: А-1-1565/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj stručni sastanak namenjen je edukaciji zdravstvenih radnika o opekotinskoj bolesti, njihovom osposobljavanju za procenu težine opekotina, inicijalni tretman i postavljanje indikacija za hospitalizaciju. Sastanak takođe treba da unapredi razumevanje kliničkog značaja inicijalne reanimacije opekotinske bolesti, primenom pravilnog izbora, kao i adekvatnih volumena  infuzionih rastvora. U tom smislu, korisnici će steći znanja o kriterijumima za klasifikovanje težine opekotina, indikacijama za hospitalizaciju bolesnika sa opekotinskom bolešću, neophodnom monitoringu za praćenje stanja bolesnika sa opekotinama, infuzionim rastvorima i medikamentoznoj terapiji koja se koristi u inicijalnom i kasnijem tretmanu bolesnika s opekotinama, kao i komplikacijama opekotinske bolesti i mogućnostima njihove prevencije i lečenja.
   Opekotina je vrsta povrede izazvana termičkim agensom koja prevazilazi granice tolerancije organizma i dovodi do delimičnog oštećenja ili potpunog uništenja tkiva. Stepen oštećenja kože zavisi od jačine toplotnog izvora, dužine dejstva toplote - vreme kontakta, vrste štetne nokse, površine tela i anatomske strukture kože, uzrasta i zdravstvenog stanja osobe.
   Prema etiologiji, opekotine se dele na termičke, električne, hemijske, radijacione. Ako se kao kriterijum koristi dubina opekotine, dele se na površinske (I, IIa) i duboke (IIb i III stepen). Površina opekotine se računa na osnovu Valsavinog pravila devetke i pravila dlana, dok se kod dece koriste posebne tabele u zavisnosti od uzrasta deteta. U teške opekotine spadaju opekotine III stepena veće od 10%, cirkumferentne opekotine, opekotine neurogenih zona, inhalacione opekotine, elektrokucija, kod dece mlađe od 2 god - opekotine sa 5% opečene površine. Procena težine opekotine je od suštinskog značaja za ishod lečenja radi blagovremenog preduzimanja inicijalnih reanimacionih mera i hospitalizacije pacijenata, ukoliko je to potrebno.
   Prva pomoć opečenom bolesniku podrazumeva pre svega prekinuti kontakt sa izvorom topote, skinuti odeću, nakit, prekriti povređenog čistim čaršavom, a u slučaju većih opekotina pristum je isti kao i kod drugih trauma. Podrazumeva pre svega proveru stanja svesti i suficijentnosti kardiorespiratornog sistema.
   Od najvećeg značaja je što pre plasirati perifernu vensku liniju, što šireg lumena, a po mogućstvu i više perifernih venskih linija  i započeti nadoknadu tečnosti koristeći izotonične kristaloidne slane rastvore a na osnovu formule. Parklandova formula je i dalje najčešće korišćena formula za nadoknadu tečnosti i glasi: RL 2-4 ml/kg/%OP. Polovinu pororačunate doze potrebno je dati tokom prvih 8h od povrede, a drugu polovinu tokom 16h. Brzina i volumen infuzionih rastvora bi trebalo da budu usmereni ka sprečavanju hipovolemijskog šoka. Cilj je postići pre svega satnu diurezu od 0,5-1ml/kg/h.
   Pored terapije infuzionim rastvorima potrebno je primeniti i druge terapijske mere, kao što su oksigenoterapija i medikamentozna terapija, koja obuhvata analgetike, antitetanusnu zaštitu, antiulkusnu zaštitu i dr.
  • Obavezna literatura: 1. Stojanović M, Ilić-Mostić T, Stević M, Antonijević V, Kalezć N. Opekotine I opekotinski šok. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini - Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 13.2: 751-63.
  • Dopunska literatura: 1. Parvazi D, Kamolz LP, Giretzlehner M et al. the potential impact of wrong TBSA estimations on fluid resuscitation in petinets suffering from burns. Things to keep in mind. Burns 2014; 40: 241-5; 2. Luo Q, Li W, Zou X, et al. Modeling Fluid Resuscitation by Formulating Infusion Rate and Urine Output in Severe Thermal Burn Adult Patients: A Retrospective Cohort Study. Biomed Res Int. 2015; 2015:508043; 3. Goverman J, Bittner EA, Friedstat JS, et al. Discrepancy in Initial Pediatric Burn Estimates and Its Impact on Fluid Resuscitation. J Burn Care Res. 2015; 36(5): 574-9; 4. Cancio LC. Initial assessment and fluid resuscitation of burn patients. Surg Clin North Am. 2014; 94(4): 741-54
  • Prvi datum i mesto održavanja: utorak, 11.09.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Savremeni koncept dijagnostike i lečenja opekotinske bolesti Asist.dr Marina Stojanović
  Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).