Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o poremećajima funkcije štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, nadbubrežne žlezde i hipofize i kliničkim manfestacijama tih poremećaja; Razumevanje kliničkog značaja poremećaja funkcije navedenih žlezda; Sagledavanje akutnih stanja povezanih s poremećajima funkcije navedenih žlezda koje vitalno ugrožavaju pacijenta; Sticanje sposobnosti za brzu i pravilnu dijagnostiku poremećaja funkcije navedenih žlezda i preduzimanja adekvatnih inicijalnih terapijskih mera i postupaka.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Prof.dr Nevena Kalezić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, medicinska biohemija), biohemičare
  • Predviđen broj slušalaca: 150
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: A-1-1576/18
  • Broj odluke: 153-02-1550/2018-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 21. maj 2018.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Prvi edukativni cilj ovog stručnog sastanka je sticanje relevantnih znanja o poremećajima funkcije štitaste žlezde, paraštitastih žlezda, nadbubrežne žlezde i hipofize, kao i kliničkim manfestacijama tih poremećaja, radi unapređenja razumevanja kliničkog značaja poremećaja funkcije navedenih žlezda. Drugi cilj je sagledavanje akutnih stanja povezanih s poremećajima funkcije navedenih žlezda koje vitalno ugrožavaju pacijenta, radi osposobljavanja za brzu i pravilnu dijagnostiku poremećaja funkcije navedenih žlezda i preduzimanja adekvatnih inicijalnih terapijskih mera i postupaka.
   Poremećaji funkcije štitaste žlezde dovode do poremećaja u radu gotovo svih organa. Ako nastanu naglo i povezani su sa značajnim disbalansom tireoidnih hormona, to može imati katastrofalne posledice. Akutna dekompenzacija (hipotireoze i hipertireoze) je retka, ali ima veliku smrtnost. Precipitirajući faktor su infekcije, trauma, operacija, stres, akutni moždani udar, akutni koronarni sindrom i primena nekih medikamenata. Ukoliko se ne leči značajna hipofunkcija žlezde može progredirati do miksedema i miksedemske kome. Akutna dekompenzacija teške hipertireoze naziva se tireotoksična oluja i manifestuje se ekstremnom tahikardijom, hipepireksijom, rezistentnom na antipiretike, povišenim vrednostima tireoidnih hormona i povišenim vrednostima kalcijuma, ureje, glikemije i serumskih enzima.
   Povišene vrednosti parathormona dovode do povećanja vrednosti kalcijuma, što se odražava na funkcionisanje svih organa, a prezentuje se kao: hipertenzija, tahikardija, kalkuloza žučne kese i bubrega, bubrežna insuficijencija, psihički poremećaji, mučnina i povraćanje, abdominalni bol, pankreatitis, demineralizacija skeleta, osteoporoza, generalizovana osteopenija, sklonost patološkim frakturama. Značajan i nagli porast vrednosti kalcijuma u krvi, može dovesti do razvoja akutnog hiperkalcemičnog sindroma (vitalno ugrožavajuće stanje, povezano sa visokim letalitetom).
   Većina hormona adenohipofize (osim somatotropnog hormona i prolaktina ) imaju tzv. tropni efekat, tj. stimulišu sekundarne podređene žlezde. Hiperfunkcijski poremećaji hipofize nastaju sporo i obično ne dovode do vitalno ugrožavajućih stanja, ali hipofunkcija se najčešće javlja akutno i može biti životno-ugrožavajuća. Nastaje zbog tumora hipofize, hipotalamusa ili okolnih struktura, a izvestan uticaj imaju infekcije, zračenje i vaskularni uzroci. Najčešći hipofunkcijski poremećaj je multihormonski deficit.
   Panhipopituitarizam je deficit lučenja svih hormona hipofize. Bolesnici sa panhipopituitarizmom imaju povišen rizik od predoziranja tečnostima, intoksikacije vodom, hipoglikemije, hipotenzije, kardiovaskularne nestabilnosti i šoka. Apopleksija hipofize je akutna insuficijencija hipofize, najčešće fulminantna klinički sindrom koji se manifestuje jakom glavoboljom, oštećenjem vida, hipotenzijom, kardiovaskularnim kolapsom, naglim mentalnim oštećenjem, izmenjenom svešću, do kome. Dijabetes insipidus (DI) je poremećaj koji nastaje zbog apsolutnog ili relativnog deficita ADH i/ili usled smanjene osetljivosti ciljnog tkiva; karakteriše se izlučivanjem velike količine diluiranog urina. Klinička karakteristuika DI je poliurija praćena polidipsijom kod svesnih bolesnika, te se hiperosmolarnost ne javlja dok je unos vode adekvatan; kod bolesnika bez svesti može se razviti teška dehidratacija. Hipernatremija u DI može dovesti do neurološke simptomatologije, koja je posledica ćelijske dehidracije  Sindrom neadekvatne sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH) karakteriše trajno lučenje ADH, bez obzira na prisustvo/odsustvo stimulusa/inhibitora, smanjena koncentracija Na, smanjena osmolarnost, urin koncentrovaniji od plazme ili neadekvatno koncentrovan, normovolemija, odsustvo renalne, tiroidne i adrenalne insuficijencije, Na u urinu >20mmol/dan. Teška hiponatremija, u sklopu SIADH praćena je uznemirenošću, zbunjenošću, letargijom, uz generalizovane grčeve i edeme, uključujući i edem mozga. Ukoliko se ne leči moguća je brza progresija do kome i smrtnog ishoda.
  • Obavezna literatura: 1. Kalezić N, Paunović I, Živaljević V, Sabljak V, Diklić A, Petakov M. Hitna stanja u endokrinologiji: Tireotoksična kriza i oluja. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakutet. 2016; 697-704; 2. Kalezić N, Paunović I, Sabljak V, Živaljević V, Tošković A, Petakov M. Hitna stanja u endokrinologiji: Miksedem i miksedemska koma. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Beograd: Medicinski fakutet. 2016; 705-12; 3. Kalezić N, Malenković V, Jovanović D, Milaković B, Šumarac-Dumanović M. Akutni poremećaji funkcije hormona hipofize. U: Kalezić N (Ed). Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicine. Drugo izmenjeno i dopunjeno izdranje. Beograd: Medicinski fakultet, 2016; 661-74.
  • Dopunska literatura: 1. Russell T, Wall Ill. Endocrine diseases. In: Stoelting R, Dierdorf S (Eds). Anesthesia and Co-Existing Disease. Ed. Curchill-Livingstone, 2015; 365-409; 2. Hampton J. Thyroid gland disorder emergencies: thyroid storm and myxedema coma. AACN Adv Crit Care. 2017; 24(3):325-32.
  • Prvi datum i mesto održavanja: četvrtak, 20.09.2018., od 19:00 do 21:00 sati, AKME, Beograd, Resavska 84
  • Dežurni administrator: Goran Vučić 060/6131-626

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Inicijalna dijagnostika i lečenje hitnih stanja u endokrinologiji Prof.dr Nevena Kalezić Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Prof.dr Nevena Kalezić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Mesto održavanja

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Najvažnije informacije o svakom stručnom skupu naći ćete na linku "Dodatne informacije" u prvoj sekciji koja nosi naziv "O PROGRAMU", a nalazi se na početku ove stranice. Ako posle proučavanja informacija odlučite da prisustvujete određenom skupu, treba da uradite sledeće:

   koraci

   Otvorite korisnički nalog

   Preduslov za učešće na sastanku je da učesnik ima otvoren korisnički nalog na platformi AKME. Ako niste otvorili svoj korisnički nalog do sada, to možete učiniti ovde.

   koraci

   Upišite se na program stručnog skupa

   Prvi korak je upisivanje na program, čime pokazujete nameru da pohađate stručni skup preko interneta. To možete učinite klikom na link (1. KORAK: Prijavite svoje učešće). Kada prijavite svoje učešće, dobićete automatsku poruku na svoj mejl da ste prijavljeni na stručni skup.

   koraci

   Pristupite stručnom skupu

   U terminu koji ste potvrdili uđite na platformu i kliknite na link "Pristup stručnom skupu" u izabranom terminu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ. Ovaj link će se pojaviti na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

   Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa: nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije "O PROGRAMU".

   koraci

   Ispratite stručni skup

   Ukoliko ste sve ispravno uradili, u vreme održavanja stručnog skupa vaše ime bi trebalo da se pojavi na spisku učesnika (users online) u web okruženju za održavanje stručnog skupa. Ovo je veoma važno, jer vam pojavljivanje u spisku učesnika obezbeđuje dobijanje sertifikata po završetku stručnog skupa. Trebalo bi takođe da vidite i čujete administratora koji će vam dati sve potrebne instrukcije, neposredno pre početka stručnog dela skupa. Ukoliko želite da postavite pitanje administratoru, to možete učiniti putem pisanih poruka u "sobi za ćaskanje" (chat room) ili koristeći telefon objavljen u sekciji "O PROGRAMU". Administrator stručnog skupa će vam odgovoriti na podesan način.

   Vaše prisustvo stručnom skupu se automatski beleži.

   Ukoliko u toku ili po završetku stručnog skupa želite da postavite pitanja predavaču, to možete učiniti putem pisanih poruka u sobi za ćaskanje ili uživo, tako da vas mogu čuti i/ili videti drugi učesnici i predavač. Za uključenje uživo potrebno je da kliknete na dugme "digni ruku" ("raise hand"). Administrator će vam omogućiti pristup slanjem poruke za potvrđivanje uključenja vašeg mikrofona i/ili kamere. Potvrdite svoj izbor klikom na željenu ikonicu u poruci koja će se pojaviti na vašem ekranu ("broadcasting audio" - za zvuk, "broadcasting video" - za sliku ili "broadcasting audio and video" - za zvuk i sliku).

   koraci

   Odštampajte svoju potvrdu

   Po završetku vremena predviđenog za održavanje stručnog skupa, kada se video prenos prekine, vratite se na stranicu stručnog skupa koji pohađate. U poslednjoj sekciji stranice programa (ODŠTAMPAJTE SVOJU POTVRDU) kliknite na link "Sertifikat", a zatim na ikonicu "Preuzmite svoj sertifikat". Time ste generisali potvrdu koju možete odštampati odmah ili naknadno.

   Ovim su sve vaše obaveze i aktivnosti u vezi sa stručnim skupom završene.

   • Prvi korak je upisivanje na program (listu učesnika stručnog skupa), čime pokazujete nameru da pohađate isti. To možete učinite klikom na link (Upis na stručni skup) koji se nalazi neposredno ispod, u ovoj sekciji.

    Za uspešnu prijavu dovoljno je da jednom kliknete na "UPIS NA STRUČNI SKUP". Kada se otvori nova stranica, treba da kliknete "UPIŠI ME". Istovremeno, na vašu mejl adresu platforma će poslati automatsku poruku - potvrdu o uspešnoj prijavi.

    • U terminu skupa za koji ste se prijavili uđite na platformu i kliknite na link Pristup stručnom skupu, koji ćete prepoznati po ikonici WizIQ koji se nalazi neposredno ispod. Ovaj link će postati aktivan na stranici programa kada izvršite sve prethodno opisane obaveze.

     Ukoliko ovaj link ne nađete na stranici izabranog programa nazovite administratora i proverite u čemu je problem. Za komunikaciju sa administratorom koristiti broj telefona objavljen pri dnu sekcije ("O PROGRAMU").

     • Pohađanje sastanka Zadatak
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi