Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE D-1-326/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Prenošenje i usvajanje znanja: 1. o značaju nutrijenasa i suplemenata za strukturu i fiziološke funkcije mozga i nervnog sistema; 2. o nutrijensima i suplementima koji se mogu koristiti u prevenciji mentalnih poremećaja; 3. o nutritivnoj medicinskoj terapiji najznačajnijih  poremećaja duševnog zdravlja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: D-1-326/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zdravstveno-statistički izveštaji konstantno beleže porast učestalosti poremećaja duševnog zdravlja, posebno depresije u svetu i iznose prognozu da će u sledećih 25 godina ova obolenja preuzeti primat kao uzrok morbiditeta.
   Ovim testom kontinuirane medicinske edukacije stiče se i proverava znanje o značaju hrane i suplemenata za strukturu i fiziološke funkcije mozga i nervnog sistema. U lečenju najznačajnijih poremećaja duševnog zdravlja, pored psihoterapije i farmakterapije, sve češće se koristi i nutritivna medicinska terapija kao podrška farmakološkim merama, s obzirom na to da je njena efikasnost nepobitno dokazana.
   Testom se stiče i proverava znanje korisnika o polinezasićenim omega-3 masnim kiselinama  u prevenciji i lečenju mentalnih poremećaja. Stiče se i proverava znanje o korišćenju vitamina D u prevenciji i lečenju obolelih od velike i male depresije. Dokozaheksanoična i arahidonska kiselina koriste se u zaštiti mentalnog zdravlja trudnica, porodilja i odojčadi. Kod obolelih od depresije potiskuje se antisocijalno, homicidno i suicidno ponašanje korišćenjem morske hrane ili suplemenata omega-3 masnih kiselina. Vitamin B12, folati i piridok-sin koriste se uspešno u prevenciji i profilaksi poremećaja duševnog zdravlja.
   Fitohemikalije, i posebno flavonoidi, čine savremenu podršku lečenju osoba sa mentalnim poremećajima. Na listi nutrijenasa koji se mogu koristiti kao podrška u lečenju mentalnih poremećaja nalaze se i alfa lipoična kiselina, glutation, selen i holin.
   Ovim testom se stiče znanje o mogućnosti korišćenja omega-3 masnih kiselina i arahidonske kiseline u podršci lečenju obolelih od akutnog stresnog poremećaja, PTSD, ADD, ADHD, autizma, bipolarnog poremećaja, šizoafektivnog poremećaja, bolnog poremećaja, poremećaja ličnosti i sezonskog afektivnog poremećaja. Nutritivna intervencija ima veliki značaj i u pomoći deci oboleloj od ruminacije.
   S obzirom na preporuku o zauzdavanju trenda farmakološke intervencije kod poremećaja duševnog zdravlja, ova znanja mogu biti veoma korisna svim kategorijama zdravstvenih radnika. a posebno medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima, koji se u svom radu svakodnevno susreću sa poremećajima duševnog zdravlja.
   Test ima 50 pitanja sa ponuđenim odgovorima, a svaki odgovor (tačan ili netačan) prati povratna informacija (stručno tumačenje zašto je odgovor tačan ili ne), pa je korisnicima omogućeno da uče čak i onda kada greše u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Goran Belojević, "Ishrana kod poremećaja duševnog zdravlja", prezentacija predavanja
  • Dopunska literatura: 1. Eyles, DW, Burne, TH, and McGrath, JJ. Vitamin D, effects on brain development, adult brain function and the links between low levels of vitamin D and neuropsychiatric disease. Front Neuroendocrinol. 2015; 34: 47–64; 2. Mischoulon, D and Freeman, MP. Omega-3 fatty acids in psychiatry. Psychiatr Clin North Am. 2015; 36: 15–23; 3. Lai, J, Moxey, A, Nowak, G, Vashum, K, Bailey, K, and McEvoy, M. The efficacy of zinc supplementation in depression: systematic review of randomised controlled trials. J Affect Disord. 2014; 136: e31–e39; 4. Rucklidge, JJ and Kaplan, BJ. Broad-spectrum micronutrient formulas for the treatment of psychiatric symptoms: a systematic review. Expert Rev Neurother. 2015; 13: 49–73; 5. Lai, JS, Hiles, S, Bisquera, A, Hure, AJ, McEvoy, M, and Attia, J. A systematic review and meta-analysis of dietary patterns and depression in community-dwelling adults. Am J Clin Nutr. 2014; 99: 181–197
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-326/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-326/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-326/19

     • 1. Prof.dr Goran Belojević, "Ishrana kod poremećaja duševnog zdravlja", prezentacija predavanja Datoteka
      207.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.