Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-613/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Opšti edukativni cilj programa je osposobljavanje učesnika za unapređenje strateškog upravljanja u zdravstvenim ustanovama. Specifični edukativni ciljevi su: 1. Razumevanje značaja i usvajanje strategijskog pristupa u upravljanju uslugama u zdravstvenim ustanovama. 2. Obuka za sastavljanje adekvatnog strateškog plana. 3. Razumevanje uticaja faktora internog i eksternog okruženja na stratešku poziciju zdravstvene ustanove. 4. Osposobljavanje za izvođenje promena (vrednovanje strateškog plana, definisanje ključnih indikatora strateškog uspeha i reformulacija strategije zdravstvene ustanove).

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nevenka Žarkić Joksimović, Prof.dr Dragoljub Đokić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: A-1-613/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zdravstvene ustanove se neprekidno prilagođavaju izazovima eksternog okruženja prateći epidemiološke i demografske promene, primenu novih tehnologija, potražnju i ponudu zdravstvenih usluga na tržištu, izmenu ekonomskih uslova, kao i kontinuiranu promenu sistema zdravstvene zaštite. Na izazove koji nastaju pod dejstvom ovih i drugih internih i eksternih faktora može se na pravilan način odgovoriti samo kada postoji jasno strateško usmerenje i pravilno strateško planiranje u zdravstvenim ustanovama. Strateško planiranje omogućava upravi, rukovodstvu i svim zaposlenima u zdravstvenoj ustanovi razumevanje osnovne svrhe, vizije i vrednosti te organizacije.   
   Suštinsko razumevanje konceptualnih aspekata strateškog planiranja u zdravstvenim ustanovama jedna je od ključnih pretpostavki za pravilnu implementaciju strategija i akcija. U tom smislu, strateško planiranje je sistematizovan i formalizovan napor organizacije da uspostavi osnovnu svrhu svog postojanja, ciljeve i strategije, i da razvije detaljne planove za ostvarenje tih strategija.
   U procesnom smislu, strateško planiranje se odvija kroz više faza. Najpre se definišu misija, vizija i vrednosti zdravstvene ustanove da bi se ustanovila osnovna svrha njenog postojanja. Potom se formulišu ključne strateške aktivnosti na osnovu analize internog i eksternog okruženja i analize strateških alternativa. Nakon toga se pristupa izradi operativnih planova da bi se strategije zdravstvene ustanove u što je moguće većoj meri implementirale. Konačno, potrebno je vrednovati strategije korišćenjem ključnih indikatora performansi i s vremena na vreme reformulisati strategije.
   Imajući prethodno navedeno u vidu, ovaj test sadrži pitanja iz tri oblasti ključnih za razumevanje strateškog planiranja u zdravstvenim ustanovama. Prva grupa pitanja se odnose na uvodna razmatranja vezana za strateško planiranje, a posebno na pojam strategije zdravstvenih ustanova, specifičnosti strateškog planiranja u zdravstvu, bitne faktore uspeha strateškog planiranja, odgovornost lica zaduženih za kreiranje strateških dokumenata, kao i bitne prednosti i nedostatke strateškog planiranja.
   Druga grupa pitanja se odnose na procese strateškog planiranja u zdravstvenim ustanovama. Ovde su obuhvaćeni: opšti proces strateškog planiranja, odnos strateških planova, programa i operativnih planova, definisanje misije, vizije i vrednosti, analiza eksternog okruženja, PEST analiza, analiza internog okruženja, SWOT analiza, strarteške oblasti i ciljevi i operativno planiranje u zdravstvenim ustanovama.
   Treća grupa pitanja je fokusirana na prevođenje strategije u operativne planove, vrednovanje i reformulisanje strategije. Posebno su obuhvaćene sledeće oblasti: vrednovanje strategije, strateške mape, Balanced Scorecard u zdravstvenim ustanovama, kaskadizacija strateškog planiranja i reformulisanje strategije.
  • Obavezna literatura: 1. Žarkić Joksimović N. Strateško planiranje u zdravstvu - autorizovana skripta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka. 2017.
  • Dopunska literatura: 1. Ginter PM, Duncan J, Swayne LE. Strategic Management of Health Care Organizations (seventh edition). San Francisco, CA: John Wiley and Sons. 2015; 2. Perera FPR, Peiro M. Strategic planning in health care organizations. Revista Española de Cardiología (English Edition). 2014. 65(8): 749-54; 3. Terzić Z, Vukašinović Z, Bjegović-Mikanović V, Jovanović V, Janičić R. SWOT analiza-analitička metoda u procesu planiranja i njena primena u razvoju ortopedskog bolničkog odeljenja. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. 2015. 138(7-8): 473-9; 4. Perera FDPR, Peiró M. Strategic planning in healthcare organizations. Revista Española de Cardiología. 2017. 65(8): 749-54.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-613/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-613/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-613/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      133.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Žarkić Joksimović N. Strateško planiranje u zdravstvu - autorizovana skripta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka. 2017. Datoteka
      773Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1)
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.