Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE А-1-621/19

  BROJ ODLUKE 153-02-449/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja i osposobljavanje za: 1. objasniti dejstvo i indikacije za topikalne kortikosteroide; 2. objasniti potentnost topikalnih kortiko-steroida i podelu prema potentnosti; 3. ukazati na neželjene efekte topikalnih kortikosteroida; 4. objasniti bezbednost i efikasnost mometazon furoata; 5. prikazati kliničke studije za primenu topikalnog mometazon furoata.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Stručni sastanak prve kategorije
  • Autori / predavači (klikni na ime): Doc dr sci.med. Dušan Škiljević, Dr sci. med. Jelena Perić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Predviđen broj slušalaca: 200
  • Bodovi za slušaoca: 2
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: А-1-621/19
  • Broj odluke: 153-02-449/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 4. mart 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Od uvođenja hidrokortizona 1952. godine, lokalni kortikosteroidi postali su kamen temeljac lečenja mnogih zapaljenjskih oboljenja kože zbog njihove sposobnosti da smanje upalu. Početni uspeh s hidrokortizonom stimulisao je razvoj novih lokalnih kortikosteroida modifikovanjem prstenaste strukture i bočnih lanaca molekula hidrokortizona, što je dovelo do pojave više novih generacija lokalnih kortikosteroida sa različitim antitinflamatornim potencijalom, ali i profilima nuspojava. Oni su klasifikovani prema intenzitetu dejstva u četiri klase u Australiji i Evropi, odnosno u sedam klasa u SAD-u. S obzirom na mehanizme dejstva, našli su široku upotrebu u različitim oboljenjma kože, kao što psorijaza, ekcemi, atopijski dermatitis, vitiligo, kontaaktni dermatitis, lihen, alopecije itd.
   Pored višestruko dokazane efikasnosti, upotreba lokalnih kortikosteroida je povezana sa nizom potencijalnih neželjenih efekata: atrofija kože sa telangiektazijama, strijama i purpurom, hipertrihoza, hipopigmentacija, perioralni dermatitis. Pored toga, dugotrajno korišćenje može da dovede do subkliničkog poremećaja kutane barijere, što može izazvati kumulativno povećanje perkutane apsorpcije, sa mogućnošću retkih, ali ozbiljnih sistemskih neželjenih događaja kao što su supresija nadbubrežne žlezde, zastoj u rastu, hipertenzija, hiperglikemija, insulinska rezistencija i katarakta. Ova zabrinutost za bezbednost je povećana kod pedijatrijskih pacijenata, koji zbog povećanog odnosa težine i površine imaju i veću perkutanu apsorpciju.
   Dermatolozi se slažu da uz adekvatan način upotrebe, koristi od lokalne kortikosteroidne terapije značajno prevazilaze nisku učestalost mogućih rizika i nuspojava. Međutim, nezadovoljavajući ishodi lečenja i neadekvatna kontrola bolesti mogu biti posledica lošeg pridržavanja terapije, čiji je glavni uzročnik “kortikosteroidna fobija”, odnosno anksioznost u vezi sa upotrebom lokalnih kortikosteroida usled zabrinutosti pacijenta ili roditelja o njihovoj bezbednosti i efikasnosti. Ovaj fenomen je posebno izražen kod dugoročne lokalne kortikosteroidne terapije, a potenciran je nepravilnim porukama  koje prima većina pacijenata i roditelja, a koje su, na žalost, upućene i od strane zdravstvenih profesionalaca, lekara i farmaceuta. Ovakve činjenice ukazuju na potrebu za ponovnom edukacijom farmaceuta i lekara o bezbednosti upotrebe lokalnih kortikosteroida i potencijalnom uticaju njihovog savetovanja na pridržavanje lečenja.
   Mometazon furoat je vrlo potentan lokalni kortikosteroid koji pokazuje visoku antiinflamatornu aktivnost sa dužim trajanjem dejstva. U kliničkim ispitivanjima mometazon furoat pokazuje uporedivu ili značajno bolju efikasnost, u zavisnosti od komparatora, u svim indikacijama koje su ispitivane i kod odraslih i kod dece. Dobro se podnosi samo sa prolaznim, blagim do umerenim lokalnim štetnim efektima. Karakteriše ga niska sistemska dostupnost zbog visoke lipofilnosti, niske perkutane apsorpcije i brze biotransformacije u jetri, a samim tim nema značajnog uticaja na hipotalamo-hipofizno-adrenalnu osovinu. Molekulska biotransformacija mometazon furoata u koži dovodi do manjeg afiniteta za dermalne od epidermalnih ćelija, što doprinosi niskom potencijalu za razvoj atrofije kože. Takođe, senzibilizacija na mometazon furoat je niska. Sveukupno, mometazon furoat je visoko efikasan kortikosteroid sa malim rizikom od lokalnih i sistemskih neželjenih efekata.
  • Obavezna literatura: 1. Spada F, Barnes TM, Greive KA. Comparative safety and efficacy of topical mometasone furoate with other topical corticosteroids. Australasian Journal of Dermatology 2018, 59: e168–e174; 2. Siegfried EC, Jaworski JC, Kaiser JD, Hebert AA. Systematic review of published trials: long-term safety of topical corticosteroids and topical calcineurin inhibitors in pediatric patients with atopic dermatitis. BMC Pediatrics 2016, 16:75; 3. Mueller SM, Itin P, Vogt DR, Walter M, Lang U, Liezel L et al. Assessment of “corticophobia” as an indicator of non-adherence to topical corticosteroids: A pilot study. Journal of Dermatological Treatment 2017, 28: 104-111; 4. Farrugia LL, Lee A, Fischer G, Blaszczynski A, Carter SR Smith SD. Evaluation of the influence of pharmacists and GPs on patient perceptions of long-term topical corticosteroid use. Journal of Dermatological Treatment 2017, 28:112-8; 5. Smith SD, Farrugia LL, Harris V, Lee A, Carter SR, Blaszczynski A et al.  Evaluation of the influence of family and friends, and the Internet on patient perceptions of long-term topical corticosteroid use. Journal of Dermatological Treatment 2017, 28: 642-6
  • Dopunska literatura: -
  • Prvi datum i mesto održavanja: Utorak, 26.03.2019., od 19:00 do 21:00 sati, Hotel Envoy, Gospodar Jovanova 46, Beograd
  • Dežurni administrator: Dušan Nišević 060/148-55-11

  Program stručnog skupa

  T E M A P R E D A V A Č M E T O D O B U K E T R A J A N J E
  Bezbednost topikalne primene mometazon furoata Doc dr sci.med. Dušan Škiljević Predavanje 60 minuta
  Studije slučaja - Dileme i praktična rešenja Dr sci. med. Jelena Perić Interaktivna grupna diskusija 60 minuta

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Posle završetka stručnog skupa, ubrzo će postati aktivan link za preuzimanje sertifikata (koji možete odštampati odmah ili naknadno).