Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj ovog programa KME je upoznavanje sa vrstama psihoaktivnih supstanci koje su predmet zloupotrebe i njihovim efektima, nespecifičnim psiho-socijalnim i specifičnim fizičkim znacima zloupotrebe droga, kao i osposobljavanje zdravstvenih radnika za pružanje pomoći roditeljima u prepoznavanju zavisnosti.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Dragoljub Đokić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: D-1-359/15
  • Broj odluke: 153-02-628/2015-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. mart 2015.
  • Akreditacija validna do: sreda, 16. mart 2016.
  • Kratak sadržaj: Roditelji su najsigurnija poluga ranog otkrivanja zavisnosti od droga kod adolescenata. Naravno, ukoliko su za to dobro pripremljeni.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije napravljen je za potrebe edukacije zdravstvenih radnika primarne zaštite (lekara i medicinskih sestara) koji se svakodnevno sreću sa rezultatima zakasnelog orkrivanja zavisnosti od droga.
   Korisnici ovog testa upoznaće se sa vrstama psihoaktivnih supstanci koje su predmet zloupotrebe i njihovim efektima. Steći će relevantne informacije o nespecifičnim (i nesigurnim) psiho-socijalnim znacima zloupotrebe droga, kao i o specifičnim fizičkim manifestacijama zloupotrebe, na bazi kojih se sa većim stepenom sigurnosti ona može prepoznati.
   Program treba da osposobi zdravstvene radnike da mogu pružiti adekvatnu pomoć roditeljima adolescenata koji treba da prepoznaju prve znake zloupotrebe onda kada je to najkorisnije (u ranim stadijumima razvoja zavisnosti).
  • Obavezna literatura: 1. D.Đokić Zaštitite svoje dete od droga Priručnik za roditelje. Beograd: Institut za zaštitu zdravlja Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". 2000. 102.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 12 sati za učenje, 3 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 41
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.000 rsd