Sekcija

 • O PROGRAMU

  BROJ AKREDITACIJE A-1-1336/19

  BROJ ODLUKE 153-02-1413/2019-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o etiologiji i patofiziologiji; kliničkim karakteristikama; dijagnostici i terapiji urgentnih kardioloških stanja u dečjem uzrastu. Osposobljavanje korisnika za: adekvatno postavljanje dijagnoze; adekvatno urgentno reagovanje i lečenje; adekvatnu negu bolesnika sa urgentnim kardiološkim stanjem u dečjem uzrastu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina - kardiologija, urgentna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1336/19
  • Broj odluke: 153-02-1413/2019-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 20. maj 2019.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Lekari i sestre zaposleni u službama za zdravstvenu zaštitu dece, dečjim odeljenjima opštih bolnica i jedinicama intenzivne nege specijalnih bolnica za decu, kao i lekari i zdravstveni tehničari zaposleni u službi hitne medicinske pomoći svakodnevno se suočavaju sa urgentnim kardiovaskularnim problemima, koji čine značajan deo patologije dečjeg uzrasta. Od dobrog poznavanja činjenica, ali i pristupa u pružanju zaštite, kao i brzine reagovanja, u velikoj meri zavisi ishod ovih stanja.
   Edukativni ciljevi ovog programa kontinuirane medicinske edukacije su upoznavanje sa osnovnim činjenicama o etiologiji, patofiziološkim mehanizmima nastanka i razvoja kardiovaskularnih problema u dečjem uzrastu, njihovim kliničkim karakteristikama, dijagnostici, terapiji i nezi bolesnika. Sticanje ovih znanja treba da osposobi korisnike za adekvatno postavljanje dijagnoze, adekvatno urgentno reagovanje i lečenje, kao i adekvatnu negu bolesnika sa urgentnim kardiovaskularnim stanjem u dečjem uzrastu.
   Korisnici ovog programa steći će neophodna znanja o merama i postupcima koji se preduzimaju u kardiopulmonalnoj i cerebralnoj reanimaciji dece, na mestu nastanka srčanog zastoja i kasnije, u fazi specijalizovanih postupaka u bolničkim uslovima i fazi postreanimacijskog zbrinjavanja i stabilizacije bolesnika. Program takođe omogućava sticanje znanja o kliničkoj slici i terapiji srčane insuficijencije, vrstama, dijagnostici i terapiji šoka i disritmija u dečjem dobu.  
   Program je rezultat dugogodišnjeg kliničkog iskustva autora, stečenog višedecenijskim radom u jedinicama intenzivne nege najuglednijih ustanova dečje zaštite.
   Orjentisan je ka lekarima, posebno specijalistima pedijatrije, interne medicine - kardiologije, urgentne medicine, zdravstvenim tehničarima u vozilima hitne pomoći i medicinskim sestrama koje učestvuju u sprovođenju mera lečenja u jedinicama intenzivne nege, od čije saradnje u velikoj meri zavisi ishod lečenja ovog problema.
   Test se sastoji od 50 pitanja; interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli.
  • Obavezna literatura: 1. Maksimović D. III Urgentni kardiovaskularni problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 46-83; 2. Maksimović D. Kardiologija. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 204-218.
  • Dopunska literatura: 1. Welander MH, Keller SD, Northington L. An impact evaluation of a newly developed pediatric cardiac intensive care unit. Clin Nurse Spec. 2015; 29(1): 38-47; 2. Balachandran R, Nair SG, Gopalraj SS, Vaidyanathan B, Kumar RK. Dedicated pediatric cardiac intensive care unit in a developing country: Does it improve the outcome? Ann Pediatr Cardiol. 2014; 4(2): 122-6; 3. Balachandran R, Nair SG, Krishna Kumar R. Establishing a pediatric cardiac intensive care unit - Special considerations in a limited resources environment. Ann Pediatr Cardiol. 2014; 3(1): 40-49.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    A-1-1336/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: A-1-1336/19 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-1336/19

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      129.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Maksimović D. III Urgentni kardiovaskularni problemi. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 46-83 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Maksimović D. Kardiologija. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 204-218 Datoteka
      1.3MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.