Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-788/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja relevantnih za klasifikaciju lumbalnog bola; Osposobljavanje korisnika testa za blagovremeno i adekvatno postavljanje dijagnoze lumbalnog sindroma; Osposobljavanje za vođenje tretmana lumbalnog sindroma u skladu sa kategorizacijom lumbalnog bola.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prim.mr sci med Željko Kanjuh
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-788/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Lumbalni bol doživi skoro 80% ljudi tokom svog života. Podjednako je čest kod osoba oba pola i ima osobinu da recidivira. U 85% slučajeva uzrok bola je nepoznat i nakon kompletne dijagnostike. Najvažniji faktori rizika su podizanje tereta, savijanje i uvijanje trupa i izloženost vibracijama, kao i sedalni stil života zbog oslabljenog tonusa mišića podupirača kičmenog stuba. Bolest ima veliki javnozdravstveni značaj: po troškovima lečenja u Americi lumbalni bol je na trećem mestu, iza malignih tumora i oboljenja srca.
   Bol može poticati sa jedne ili više anatomskih struktura: mišićni pripoji, diskus, fasetni zglob ili sakroilijačni zglob. Svaka od navedenih struktura ima svoje karakteristike koje nude različita objašnjenja za bol.
   Na osnovu tegoba i znakova, bol u leđima se može podeliti u više entiteta. Klasifikuje se na dva načina:
   - po dužini trajanja simptoma na: akutni lumbalni bol (< 6 nedelja), subakutni lumbalni bol (6-12 nedelja) i hronični lumbalni bol (>12 nedelja) i
   - po toku (težini) bolesti: nespecifični lumbalni bol (više od 95%) - bol u krstima od donjih rebara do glutealne linije, sindrom išijasa (ispod 5%) - bol se širi najčešće duž jedne noge, što ukazuje na iritaciju/kompresiju nervnih korenova i ozbiljnu spinalnu patologiju (manje od 2%).
   U skladu sa navedenim klasifikacijama vodi se dijagnostički postupak i tretman bolesnika. Dijagnostika lumbalnog bola uključuje standardne elemente kliničkog pregleda (anamnezu, fizikalni pregled), kao i posebne testove kojima se potvrđuje dijagnoza. Terapija varira u zavisnosti od trajanja simptoma i težine bolesti, a uključuje medikamentozni i fizikalni tretman, kao i promenu načina života bolesnika.
   U testu su obrađeni svi elementi bitni za adekvatno postavljanje dijagnoze kod različitih kategorija lumbalnog bola, kao i različiti modaliteti tretmana u zavisnosti od kategorizacije lumbalnog bola. Edukativni cilj testa je osposobljavanje korisnika za adekvatno postavljanje dijagnoze, klasifikaciju lumbalnog bola i vođenje tretmana ovog veoma čestog zdravstvenog problema.
   Test sadrži 50 pitanja, urađen je po tipu multiple choice questionnaire, a administrira se na platformi za virtuelnu edukaciju Organizatora. Test je interaktivan. Svaki ponuđeni odgovor ima povratnu informaciju (stručno objašnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan), čime su stvoreni uslovi da korisnici testa uče čak i na sopstvenim greškama.
   Test je namenjen lekarima primarne zaštite, kao i specijalistima (opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, neurologija, dečje neurologija, urgentna medicina, radiologija), farmaceutima (klinička farmacija, farmakoterapija), kao i zdravstvenim tehničarima (fizioterapeuti, radni terapeuti).
  • Obavezna literatura: 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105.
  • Dopunska literatura: 1. Shipton EA. Physical Therapy Approaches in the Treatment of Low Back Pain. Pain and Therapy, 2018; 7(2): 127-37; 2. Chou R, Deyo R, Friedly J, et al. Nonpharmacologic Therapies for Low Back Pain: A Systematic Review for an American College of Physicians Clinical Practice Guideline. Ann Intern Med, 2017; 166: 493; 3. Paige NM, Miake-Lye IM, Booth MS, et al. Association of Spinal Manipulative Therapy With Clinical Benefit and Harm for Acute Low Back Pain: Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2017; 317:1451; 4. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for spinal pain: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2017.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-788/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-788/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-788/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      117.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Dijagnostika i lečenje lumbalnog sindroma
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.