Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-784/20

  BROJ ODLUKE 153-02-301/2020-01

  Cilj programa je: Identifikovanje namirnica koje najčešće izazivaju alergije na hranu; Diferenciranje IgE-vezanih alergija na hranu (tip I preosetljivosti) i mešovitih IgE+T alergija na hranu (tip IV preosetljivosti); Pravilno indikovanje dijagnostičkih testova alergije na nutritivne alergene i njihovo tumačenje; Tretman i prognozu IgE-vezane alergije na hranu i atopijskog dermatitisa.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-784/20
  • Broj odluke: 153-02-301/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 2. mart 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: IgE vezana alergija na hranu razvija se usled narušene tolerancije mukoznog imuniteta creva i izloženosti alegenu, kod osoba sa genskom predispozicijom za atopiju, a nastaje po tipu I neposredne preosetljivosti. Prevalenca IgE vezane alergije na hranu kreće se 1-19% u anketnim istraživanjima, 0,3-5,6% u studijama utvrđivanja specifičnih IgE i 0,2-4,1% ukoliko je dijagnoza potvrđena probom hranom. Alergeni iz hrane najčešće su proteini sa konzerviranom, globularnom strukturom, glikosilisani, stabilni i/ili rezistentni na proteolizu digestivnim enzimima.
   IgE vezana alergija na hranu se manifestuje: gastrointestinalnim simptomima (otok usana, mučnina, povraćanje, nadimanje, bol u stomaku i ređe stolice) ili rekacija može biti udaljena od mesta ulaska alergena i to: u koži (urtikarija, atopijski dermatitis, angioedem, eritem, svrab), u respiratornom sistemu (alergijski rinokonjuktivitis, laringealni angioedem, bronhospazam, astma, kašalj) ili sistemska reakcija u vidu anafilaktičkog šoka.
   Testiranje IgE vezane alergije na hranu podrazumeva određivanje specifičnih IgE prema nutritivnim alergenima (in vivo kožni prick testovi i in vitro testovi) i kontrolisanu probu hranom koja je još uvek zlatni standard u dijagnostici alergije na hranu. Za nutritivne alergije  skin prick test u odnosu na probu hranom ima senzitivnost 30-90% i specifičnost 20-60%, a ne radi se kod trudnica, teških asmatičara, stanja povećane reaktivnosti kože (postojanja aktuelne urtikarije ili ekcema, dermografizma, febrilnih stanja) ili smanjene reaktivnosti kože (izloženost UV-zracima, bolest bubrega i korišćenje lekova). Koncentracija ukupnih IgE je značajan marker atopije, ali je zavistan je od uzrasta i nespecifičan je za alergiju na hranu. In vitro testovima detektuju se koncentracije specifičnih IgE prema hrani u krvi, a u slučaju velikih koncentracija in vitro test je dovoljan za dijagnozu, sa senzitivnošću >90% u odnosu na probu hranom, koja je povezana sa neželjenim reakcijama zbog čega se sprovodi u hospitalnim uslovima.
   Atopijski dermatitis je mešovita alergija (posredovana IgE i T limfocitima) nastala po tipu IV preosetljivosti, a manifestuje se suvoćom kože, eritematoznim, vezikulozno-papularnim promenama i deskvamacijom sa razvojem lihenifikacije i ožiljavanja, uz prisutan svrab. Atopijski dermatitis se javlja kod 10-20% dece uzrasta do tri godine, karakteristične je lokalizacije u odnosu na uzrast, a dijagnostikuje se na osnovu minor i major kriterijuma, dok se njegova težina procenjuje skorom koji obuhvata površinu zahvaćene kože, intenzitet promena i subjektivne simptome.
   Tretman IgE vezane alergije na hranu podrazumeva izbegavanje namirnice na koju postoji senzibilizacija. Imunoterapija kao tretman alergije na hranu još uvek se istražuje, ali veliki broj studija ukazuje na razvoj tolerancije na hranu pri ranom davanju namirnica tokom detinjstva. Primena probiotika tokom imunoterapije povećava tolerogeni efekat i procenat uspostavljene trajne nereaktivnosti posle završetka terapije.
   Prevencija alergija na hranu usmerena je prvenstveno na rizične grupe, odnosno osobe koje imaju članove porodice prvog stepena srodstva sa alergijom na hranu, ili imaju ispoljeni atopijski dermatitis, astmu ili alergijski rinitis. Prevencija na individualnom nivou podrazumeva edukaciju rizičnih grupa o načinu ishrane i smanjivanju alergogenosti namirnica u procesu pripremanja hrane, dok se mere prevencije na nacionalnom nivou podrazumevaju donošenje zakonse regulative,  istraživanja alergije na hranu, edukaciju stanovništva, zaštitu potoršača, merenje alergena u hrani i obeležavanje prehrambenih proizvoda uz saradnju sa prehrambenom industrijom.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "IgE - Vezana alergija na hranu", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Lyons SA, Burney PGJ, Ballmer-Weber BK et al. Food Allergy in Adults: Substantial Variation in Prevalence and Causative Foods Across Europe. J Allergy Clin Immunol Pract 2019;7(6):1920-8; 2. Iweala OI, Choudhary SK, and Commins SP. Food Allergy. Curr Gastroenterol Rep 2018; 20(5): 17; 3. Nurmatov U, Dhami S, Arasi S et al. Allergen immuno therapy for IgE-mediated food allergy: a systematic review and meta-analysis. Allergy 2017; 72(8):1133-1147; 4. Kim JE, Kim HJ, Lew BL et al. Consensus Guidelines for the Treatment of Atopic Dermatitis in Korea: Systemic Treatment. Ann Dermatol 2015;27(5):578-92; 5. Koeberl M, Clarke D, Allen et al. Food Allergen Management in Australia. J AOAC Int. 2018;101(1):60-69.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-784/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za KME, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-784/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-784/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      128.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "IgE - Vezana alergija na hranu", autorizovano predavanje. Datoteka
      6.3MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni principi prevencije i lečenja IgE vezanih alergija na hranu
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.