Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-468/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje osnovnih znanja o enteralnoj ishrani (indikacijama za uvođenje enteralne ishrane, načinima ishrane enteralnim putem). Razumevanje značaja enteralne ishrane u indikovanim stanjima i bolestima.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-468/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Mnogobrojna zdravstvena stanja i oboljenja mogu biti razlozi otežanog ili nikakve mogućnosti hranjenja per os. Zbog toga je nutritivna podrška veoma važan deo lečenja i oporavka pacijenata. Mnogobrojne su i prednosti enteralne u odnosu na parenteralnu ishranu. Upravo te prednosti  utiču na odluku da enteralna ishrana bude izabrana kao terapijska mera. Ona predstavlja nutritivnu podršku pacijentima koji imaju funkcionalan digestivni trakt. Dnevne energetske potrebe pacijentima određuju se individualno. Pri izračunavanju dnevnih energetskih potreba za osobe različitog pola koriste se isti parametri, ali su formule razlikuju po polovima. U kliničkoj praksi se za izračunavanje bazalnih potreba koristi Haris-Benedikt-ova formula i dobijena vrednost se koriguje (pomnoži) faktorom stresa. Vrednost faktora stresa je 1-1.5 i zavisi od toga o kakvom pacijentu se radi (intubirani pacijent, bolesnik u sepsi ili je u pitanju elektivna operacija i sl.).
   Postoje tri načina hranjenja kod perkutane endoskopske gastrostome i nazogastrične sonde: gravitacijska metoda, pomoću pumpe i bolus metoda (koja se u praksi najčešće koristi). Hrana koja se daje mora biti tečna ili kašasta. To može biti: gotov farmaceutski proizvod, preparati u obliku praha ili rastvora (kojima se mogu dodati: voda, mleko ili čaj, zatim skuvana i izmiksirana hrana (meso, riba, jaja, voće, povrće itd). Najveći nedostatak gotovih farmaceutskih proizvoda jeste njihova cena.
   Broj preporučenih dnevnih obroka kod pacijenata na enteralnoj ishrani je pet i može se povećati u slučajevima kada pacijent oseća glad ili žeđ. Vreme hranjenja treba da približno bude jednako vremenu koje je potrebno za obrok pri prirodnom procesu hranjenja (sa žvakanjem i gutanjem). Pri hranjenju je važno da se špric drži pravilno.
   Većina lekova se može dati kroz perkutanu gastrostomu, posebno ukoliko su u obliku rastvora. Lekove koji su u obliku tableta treba usitniti. Lekove koji su u tzv. retard obliku ne treba usitnjavati, već se najpre konsultovati sa lekarom ili farmaceutom. Takođe, ne treba usitnjavati lekove koji imaju zaštitni film koji štiti aktivnu supstancu leka od kisele sredine u želucu. Kapsule se ne daju preko sonde.
   Ukoliko je pacijent zdravstveno stabilan, treba ga ohrabrivati na što veću samostalnost, kako u pripremi obroka, tako i u procesu hranjenja. U ovom procesu samoprihvatanja, motivacije i ohrabrivanja bitna je porodica, ali i zdravstveni radnici, primarno medicinska sestra. Medicinska sestra i zdravstveni tehničari nosioci su zdravstvenovaspitnog rada sa pacijentom na enteralnoj ishrani i članovima njegove porodice. Zato je neophodno da budu informisani i obučeni kako bi mogli da pruže sve odgovore na pitanja i poognu pacijentima na ovom načinu ishrane.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić "Enteralna ishrana", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Bischoff S et al. ESPEN guideline on home enteral nutrition. Clinical Nutrition, 2020; 39: 5-22; 2. Boullata J et al. ASPEN Safe Practices for Enternal Nutrition Therapy. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 2017; 41: 15-103; 3. Ishimaru S. Method of Enteral Nutrition Administration in Critically Ill Patients: Continuons, Cyclic, Intermittent and Bolus Feeding. Nutrition in Clinical Practice, 2018; 00: 1-6; 4. Đukanović M, Palibrk I. Osnove enteralne ishrane. Časopis Udruženja anesteziologa i intezivista Srbije, 2015. 37: 15-9.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-468/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-468/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-468/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      123.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Snežana Ralić Maričić "Enteralna ishrana", prezentacija predavanja. Datoteka
      867.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Šta medicinska sestra treba da zna o enteralnoj ishrani?
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.