Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE V-1462/20-II

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja relevantnih za dijagnostiku u tretman oroantralnih komunikacija. Razumevanje značaja pravilnog vađenja zuba u prevenciji. Usvajanje pravilnog pristupa u tretmanu ovih komplikacija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vlastimir Petrović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: V-1462/20-II
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Oroantralna komunikacija je arteficijalni otvor kojim nastaje patološka komunikacija između usne duplje i šupljine maksilarnog sinusa. Najčešće nastaje prilikom vađenja zuba i to gornjih prvih molara, drugih molara, a znatno ređe posle vađenja ostalih bočnih zuba. Uzroci mogu biti anatomski (spušten sinus, prominencija korena u sinus), inflamatorni (apikalni procesi koji resorbuju kost) i jatrogeni (nepravilan rad lekara i utiskivanje korena u sinus). Dijagnoza se postavlja pojavom ranih (pozitivna proba duvanja na nos - LuckKaldwell test), prolaz tečnosti u nos pri ispiranja usta, "unjkav" govor), odloženih (osećaj strujanja vazduha između nosa i sinusa, fenomen probušenog cigaret-papira, nemogućnost naduvavanja obraza, krvarenje na nos) i poznih simptoma (pojava bolova pri pomeranju glave, pojava sekreta iz rane, neprijatan zadah iz usta). Ako postoji oroantralna fistula klinički se uočava granulaciono tkivo i tragovi purulentnog sekreta. Lečenje oroantralne komunikacije mora se sprovesti neposredno po otkrivanju. Prilikom određivanja metode lečenja od velike važnosti su veličina defekta, prisustvo stranog tela i stanje sluzokože maksilarnog sinusa. Sveža perforacija sinusa bez stranog tela i bez infekcije leči se konzervativno ili hirurški (primarna plastika). Kod sveže perforacije sinusa sa stranim telom (koren) bez infekcije, lečenje je hirurško (primarna plastika). Zastarela perforacija sa infekcijom u maksilarnom sinusu leči se isključivo hirurški. Određeni broj oroantralnih komunikacija zatvori se spontano u toku zarastanja ekstrakcionih rana, kada je očuvana sluzokoža maksilarnog sinusa (negativna proba duvanja na nos). Važan faktor u odluci o metodi lečenja je odnos dubine i širine alveolarne čašice. Kod alveola koje su duboke i uske (nisu inficirane i nema stranog tela) moguća je konzervativna metoda zatvaranja sinusa. Kod širokih i plitkih alveola mora se raditi hirurška plastika komunikacije. Osnovni princip konzervativnog lečenja sastoji se u stvaranju uslova za formiranje i očuvanje zdravog koaguluma i zatvaranje komunikacije po principima zarastanja ekstrakcione rane. Uslov za uspešno lečenje na ovaj način je da ekstrakciona alveola bude duboka i uska, a perforacioni otvor mali, tako da se ostvaruje dobra retencija koaguluma.
   U hirurškom lečenju oroantralnih komunikacija nastalih posle vađenja zuba mogu se primeniti lokalni ili udaljeni režnjevi, transplantati i aloplastični materijali. Od opisanih metoda najčešće se koriste lokalni režnjevi koje čine sluzokoža sa podsluzokožom i periostom. Osnovni tipovi lokalnih režnjeva su: klizajući (vertikalni, horizontalni), rotacioni i transpozicioni. Najčešće se koriste klizajući režnjevi koji mogu biti planirani bukalnom ili palatinalnom sluzokožom ili primenom i bukalne i palatinalne sluzokože. U praksi se najčešće koriste bukalni vertikalnoklizajući režnjevi (Rehrmann i Wassmund-Rehrmann režnjevi). Posle hirurških zahvata moraju se primeniti antibiotici i nazalna dekongestivna sredstva da bi se sprečila infekcija i omogućila lakša drenaže sakupljenog sekreta i ordinirati analgetska sredstva kojima se umanjuju postoperativni bolovi. Pacijentima treba dati uputstva da u postoperativnom periodu ne povećavaju intranazalni i intraoralni pritisak (pušenjem, kijanjem, duvanjem na nos, sviranjem duvačkih instrumenata, fizičkim naporima).
  • Obavezna literatura: 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. II izdanje. Poglavlje 4: Oroantralne komunikacije. Beograd: Data status, 2016. 47–56.
  • Dopunska literatura: 1. Parvini P, Obreja K, Begic A et al. Decision-making in closure of oroantral communication and fistula. Int J Implant Dent, 2019; 5(13); 2. Kiran Kumar Krishanappa S, Prashanti E, Sumanth KN, Naresh S, Moe S, Aggarwal H, Mathew RJ. Interventions for treating oro-antral communications and fistulae due to dental procedures. Cochrane Database Syst Rev 2016; 27; (5); 3. Khandelwal P, Hajira N. Management of Oro-antral Communication and Fistula: Various Surgical Options. World J Plast Surg 2017; 6 (1): 3–8; 4. Abdelhamid AN, Youssef T. Large oroantral fistula repair using combined buccal and palatal flaps: a case series. Egypt J Otolaryngol 2018; 34: 48–54.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    V-1462/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: V-1462/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: V-1462/20-II

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      131.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Poglavlje 4: Oroantralne komunikacije. Beograd: Data status, 2006. 47-56 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni pristup u tretmanu oroantralnih komunikacija
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.