Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE V-1460/20-II

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Obnavljanje ili sticanje znanja o dijagnostičkom postupku i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena. Usvajanje ispravnog pristupa u tretmanu povreda zuba i alveolarnog grebena.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vlastimir Petrović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
  • Bodovi za korisnika: 4
  • Bodovi za autora: 6
  • Broj akreditacije: V-1460/20-II
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Edukativni ciljevi programa su obnavljanje ili sticanje znanja o dijagnostičkom postupku i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena, što je osnov za usvajanje ispravnog pristupa u tretmanu ovih povreda. U tom smislu, korisnici programa dobiće relevantne informacije o vrstama povreda, o načinu njihove klasifikacije, o procedurama za pravilnu dijagnostiku povreda zuba i alveolarnog grebena i adekvatnom lečenju fraktura zuba, kontuzija, subluksacija, intruzivnih i ekstruzivnih luksacija, lateralnih i traumatskih luksacija (avulzija) i fraktura alveolarnog grebena.
   Povrede zuba nastaju pri dejstvu mehaničke sile u predelu zuba, usled čega mogu nastati različito izražena oštećenja zubnih tkiva. Stepen težine povreda zavisi od vrste i intenziteta sile, kao i mesta njenog kontakta sa krun.com zuba.
   Povrede zuba klasifikuju se u nekoliko stepeni i obeležavaju se kao frakture različitih klasa (od I - IV ). Povrede korena zuba (IV klasa) mogu nastati u apikalnoj, srednjoj ili gingivalnoj trećini. Frakture korena su retke i iznose oko 1% (0,5-7%) svih povreda zuba. Smatra se da su frakture bliže apeksu prognostički povoljnije. Dejstvom jače sile mogu nastati i složenije povrede, kao delimična luksacija zuba, avulzija zuba ili fraktura alveolarnog grebena vilice. Klinička slika ovih povreda je različita, kao i terapijski postupak.
   Postoji više tipova luksacionih povreda: kontuzija, subluksacija, lateralna luksacija, intruzivna luksacija (intruzija), ekstruzivna luksacija (ekstruzija) i traumatska ekstrakcija (avulzija).
   Dijagnoza povreda zuba postavlja se na osnovu anamneze i kliničkog pregleda, testom ispitivanja vitaliteta i rendgen snimanjem, Kliničkim pregledom zapažaju se povrede mekih i tvrdih tkiva, dislokacija zuba, edem i krvavljenje Test vitaliteta ukazuje na oštećenje neurovaskularnog spleta
   Lečenje povreda zuba i alveolarnog grebena različito je i zavisi od vrste i težine povrede, zahvaćene regije kao i od blizine susednih struktura. Kod fraktura krunice zuba (I,II,III klase) lečenje je najčešće konzervativno ili endodontsko. Kod fraktura korena zuba lečenje može biti konzervativno (imobilizacija) ili hirurško uz primernu transdentalnih implantata ili resekciju apeksa zuba
   Povrede zuba praćene dislokacijom ili povredom grebena zahteva hitnu manuelnu repoziciju zuba i njihovu imobilizaciju. Imobilizacija fragmenata uspostavlja se primenom rigidne ili elastične fiksacione šine, u različitom vremenskom periodu, što zavisi od vrste povrede.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je stomatolozima, ali može biti koristan i zdravstvenim radnicima drugih profila koji se u svojoj praksi sreću ili bave povredama zuba i alveolarnog grebena (lekarima opšte medicine i medicine rada, maksilofacijalnim hiurzima, radiolozima, medicinskim, posebno stomatološkim sestrama, zubnim tehničarima, radiološkim tehničarima).
  • Obavezna literatura: 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Drugo izdanje. Poglavlje 12: Povrede zuba i alveolarnog grebena. Beograd: Data status, 2016. 155-65.
  • Dopunska literatura: 1. Wallace A, Rogers HJ, Zaitoun H, Rodd HD, Gilchrist F, Marshman Z. Traumatic dental injury research: on children or with children? Dent Traumatol 2017; 33(3): 153-9; 2. Ravikumar D, Jeevanandan G, Subramanian EMG. Evaluation of knowledge among general dentists in treatment of traumatic injuries in primary teeth: A cross-sectional questionnaire study. Eur J Dent 2017; 11(02): 232-7; 3. Firetto, M.C., Abbinante, A., Barbato, E. et al. National guidelines for dental diagnostic imaging in the developmental age. Radiol med, 2019; 124: 887–916; 4. Spinas E, Mameli A, Giannetti L. Traumatic Dental Injuries Resulting from Sports Activities; Immediate Treatment and Five Years Follow-Up: An Observational Study. Open Dent J. 2018; 12: 1–10.
  • Raspoloživo vreme: 2,5 sata za učenje, 1,5 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 40
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    V-1460/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: V-1460/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: V-1460/20-II

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      214Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Poglavlje 12: Povrede zuba i alveolarnog grebena. Beograd: Data status, 2006. 155-65 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.