Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE V-1463/20-II

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje i sistematizovanje znanja o upotrebi lokalne anestezije u stomatološkoj praksi. Usvajanje principa (pravila) primene lokalne anestezije u stomatološkoj praksi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vlastimir Petrović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: V-1463/20-II
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Anestezija je postupak kojim se postiže neosetljivost na bol i omogućava izvođenje hirurških intervencija. Anestezija tkiva, potrebna za izvođenje hirurške intervencije, može se postići primenom lokalne anestezije, primenom lokalne anestezije sa sedacijom ili primenom neke od metoda opšte anestezije. U ambulantnoj hirurškoj praksi najčešće se koristi lokalna anestezija koja predstavlja najjednostavniji i najbezbedniji postupak za izvođenje svih zahvata u stomatološkoj praksi, posebno u oblasti oralne hirurgije. Ovaj metod anestezije može se primeniti kao površinska ili kao infiltraciona anestezija, pri kojoj se anestetični rastvor ubrizgava u tkivo koje se želi anestezirati. Na ovaj način prestaje prekid prenošenja osećaja bola u užem ili širem anatomskom području, što zavisi od primenjene tehnike anestezije. Terminalna anestezija se postiže ubrizgavanjem anestetika u predelu završnih grančica nerava, čime se postiže anestetični efekat u predelu difuzije anestetika. Sprovodna anestezija se izvodi primenom rastvora u predelu nervnog stabla, čime se postiže značajno šire anestetično polje jer se prekida sprovodljivost bola iz cele inervacione zone odgovarajućeg nerva. Kod ekstremno uplašenih pacijenata lokalna anestezija može biti kombinovana sa metodama intravenske sedacije ili se kod složenijih zahvata može primeniti opšta anestezija. Izbor optimalne metode anestezije zavisi prvenstveno od uzrasta i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta, obima i vrste intervencije, želje pacijenata, do izvesne mere i mogućnosti i opreme prakse. Da bi odabrao adekvatnu anesteziju stomatolog mora poznavati vrste i dejstvo anestezije, indikacije i kontraindikacija za upotrebu pojedinih vrsta anestezije, kao i tehniku njihove pravilne primene.
   Program je pre svega namenjen stomatolozima koji anesteziju primenjuju u svakodnevnom radu, ali će biti koristan i stomatološkim sestrima koje se susreću sa njenim efektima i posledicama.
   U ovom programu korisnik treba da stekne i sistematizuje postojeća znanja o anesteziji i usvoji principe (pravila) njene primene u stomatološkoj praksi. Pohađajući ovaj program korisnik će steći znanja o vrstama anestezije, indikacijama i kontraindikacijama za upotrebu pojedinih vrsta anestezije, kao i načinu (tehnici) na koji se ona izvodi. U ovom programu se obrađuje izvođenje terminalne anestezije u gornjoj i donjoj vilici (terminalna anestezija zubnog spleta, terminalna anestezija sa palatinalne strane, terminalna anestezija grana jezičnog i obraznog živca, i intraperiodontalna i papilarna anestezija), izvođenje sprovodne anestezije u gornjoj (infraorbitalna, tuber anestezija, sprovodna anestezija nazopalatinalnog živca, velikog nepčanog živca) i donjoj vilici (standardni metod i modifikovane metode mandibularne anestezije), kao i izvođenje lokalne anestezije sa sedacijom. Posebno je obrađeno izvođenje lokalne anestezije u dečjem uzrastu.
  • Obavezna literatura: 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Poglavlje 2: Anestezija. Beograd: Data status, 2006. 15-30.
  • Dopunska literatura: 1. Corcuera-Flores JR, Silvestre-Rangil J, Cutando-Soriano A, López-Jiménez J. Current methods of sedation in dental patients - a systematic review of the literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2016; 21(5): e579–e586; 2. Goodchild JH, Donaldson M. New sedation and general anesthesia guidelines: Why the changes? Journal of the American Dental Association, 2017; 148(3): 138-42; 3. Araújo JO, Motta RHL, Bergamaschi CC, Guimarães CC, Ramacciato JC, Andrade NK et al. Effectiveness and safety of oral sedation in adult patients undergoing dental procedures: protocol for a systematic review. BMJ Open, 2018; 8(1); 4. Oh S, Kingsley K. Efficacy of Ketamine in Pediatric Sedation Dentistry: A Systematic Review. Compend Contin Educ Dent. 2018; 39(5): e1–e4.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    V-1463/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: V-1463/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: V-1463/20-II

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      334.3Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Poglavlje 2: Anestezija. Beograd: Data status, 2006. 15-30 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Specifičnosti lokalne anestezije u stomatološkoj praksi
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.