Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-462/20

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o anatomskim i fiziološkim promenama u adolescenciji. Sticanje znanja o vrstama poremećaja ishrane u adolescenciji. Razumevanje značaja ranog otkrivanja poremećaja ishrane. Usvajanje preporuka o prevenciji i lečenju poremećaja ishrane.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-462/20
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zdravstveni radnici koji se svakodnevno susreću sa školskom d.com, omladinom, kao i mladim ljudima, treba da vladaju specifičnim znanjima kako bi mogli da razumeju promene koje se dešavaju u adolescentnom dobu, prepoznaju rane znake poremećaja ishrane, ali i da odgovore na mnogobrojna pitanja adolescenata, njihovih roditelja i mladih ljudi. Adolescencija je važan period razvoja tokom koga se odvijaju brojne i značajne promene na fizičkom, mentalnom i emotivnom nivou. Taj period je pun izazova kako za adolescenta, tako i za njegovu porodicu i okolinu. Usled intenzivnog rasta i razvoja neophodno je posebnu pažnju obratiti na ishranu, kako u kvalitativnom tako i kvantitativnom smislu. Psihološki aspekti ishrane su veoma važni i neophodno je korigovati nepravilne navike, ukoliko postoje. U tom smislu treba jasno razdvojiti proces hranjenja od promenljivih emotivnih stanja (nezadovoljstva, nervoze, dosade, ljutnje i sl.), koja su u periodu adolescencije česta pojava.
   Najčešći poremećaji ishrane su anoreksija nervoza, bulimija nervoza i patološka proždrljivost. Poremećaji ishrane su mentalno uslovljena oboljenja i zbog svojih osnovnih karakteristika i načina nastanka svrstani u grupu “duševni poremećaji i poremećaji ponašanja”. Karakterišu ih teške psihičke i fizičke smetnje, koje mogu ugroziti zdravlje i život obolelog. Procena je da je procenat obolelih od anoreksije nervoze među devojkama i mladim ženama starosti od 12 do 30 godina oko 0,5 – 1%, dok je od bulimije učešće obolelih 1 – 3%. Stopa mortaliteta kod anoreksije je 0,5%. Zajednička karakteristika anoreksije i bulimije nervoze je da nastaju kod prethodno zdravih adolescentkinja. Postepeno, one postaju preko mere zaokupljene svojom telesnom težinom i izgledom. Pothranjenost je glavni klinički znak, sa mnogobrojnim  komplikacijama na svim organima i njihovim funkcijama. Koža je suva, srce je smanjene mase, rad i funkcije jetre i creva su ozbiljno poremećeni, može se pojaviti upala gušterače, ruptura jednjaka ili želuca. Smanjena je funkcija gotovo svih žlezda sa unutrašnjim lučenjem, zatim poremećaji bubrežne funkcije, a kao posledica toga poremećaj ravnoteže elektrolita, pojava edema ili kamenaca. Stanje otežava i razvoj hipokalijemije, hipohloremične alkaloze, hiponatrijemije ili hipernatrijemije itd. Preterana upotreba laksativa može dovesti do dehidratacije, što može dovesti do metaboličke acidoze, porasta uree, mokraćne kiseline (hiperurikemije) i smanjenja magnezijuma. Deca i adolescenti sa poremećajima ishrane imaju najbolju prognozu ako se poremećaj otkrije što ranije i odmah krene sa lečenjem. Primarni cilj anoreksije nervoze jeste povećanje telesne težine (uz obavezno nadgledanje uzimanja obroka), korigovanje elektrolitnog disbalansa, odnosno uspostaviti stabilizaciju elektrolita i tečnosti. Terapija prvog izbora u lečenju bulimije nervoze su kognitivna bihevioralna terapija i fluoksentin.
   Prevencija poremećaja u ishrani obuhvata niz mera i multidisciplinarni pristup. Neophodno je aktivno učešće i podrška  stručnjaka iz različitih oblasti, udruženja, lokalnih zajednica i društva u celini.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić, "Ishrana u adolescenciji", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Limbers CA, Cohen LA, Gray BA. Eating disorders in adolescent and young adult males: prevalence, diagnosis, and treatment strategies. Adolesc Health Med Ther. 2018;9:111-116; 2. O’Brien KM, Whelan DR, Sandler DP, Hall JE, Weinberg CR. Predictors and long-term health outcomes of eating disorders. PLoS ONE, 2017; 12(7); 3. Herpertz-Dahlmann B. Treatment of eating disorders in child and adolescent psychiatry. Current Opinion in Psychiatry, 2017; 30(6): 438-45; 4. Rienecke RD. Family-based treatment of eating disorders in adolescents: current insights. Adolesc Health Med Ther. 2017;8:69-79; 5. Hinojo-Lucena FJ, Aznar-Díaz I , Cáceres-Reche MP, Trujillo-Torres JM , Romero-Rodríguez  JM. Problematic Internet Use as a Predictor of Eating Disorders in Students: A Systematic Review and Meta-Analysis Study. Nutrients 2019, 11(9): 2151.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    D-1-462/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: D-1-462/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-462/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      127.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Snežana Ralić Maričić, "Ishrana u adolescenciji", prezentacija predavanja. Datoteka
      570.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Poremećaji ishrane u adolescenciji
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.