Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE V-1465/20-II

  BROJ ODLUKE 153-02-00473/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o viličnim cistama; Osposobljavanje korisnika za prepoznavanje viličnih cisti, izbor adekvatne dijagnostike i metoda lečenja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vlastimir Petrović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 3
  • Bodovi za autora: 5
  • Broj akreditacije: V-1465/20-II
  • Broj odluke: 153-02-00473/2020-01
  • Akreditovan dana: četvrtak, 21. maj 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Vilične ciste su značajan dijagnostički i terapijski problem. U praksi se najčešće sreću radikularne ciste, koje se razvijaju na vrhu korena zuba kao posledica periapikalnih lezija, folikularne ciste, koje se razvijaju oko krunice neizraslih zuba i rezidualne ciste koje nastaju od zaostalih delova granuloma posle vađenja zuba. One čine 90% svih cističnih lezija, dok svim ostalim vrstama pripada oko 10% ove patologije. Međutim, vilične ciste su još uvek nedovoljno prepoznat, a često i neadekvatno saniran problem.
   Edukativni ciljevi ovog programa kontinuirane medicinske edukacije su sticanje znanja o viličnim cistama i osposobljavanje korisnika za prepoznavanje viličnih cisti, izbor adekvatne dijagnostike i metoda lečenja.
   Program će biti realizovan kao test studije slučaja kroz koji će korisnici testa steći znanja o vrstama viličnih cisti (posebno onim koji se najčešće sreću), o njihovim razvoju i kliničkim karakteristikama (korisnicima će biti prezentovana klinička slika i radiološki nalazi za najčešće vilične ciste, kao i činjenice koje imaju diferencijalno dijagnostički značaj). Korisnici testa upoznaće se sa metodama dijagnostike viličnih cisti (klinički pregled vs. radiološki nalaz) i mogućnostima lečenja.
   Test je namenjen stomatolozima koji se sa ovim kliničkim problemom svakodnevno susreću u svojoj praksi, ali će biti koristan i drugim profilima zdravstvenih radnika koji rade u njegovom timu. Test takođe može biti koristan za edukaciju radioloških tehničara.
  • Obavezna literatura: 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Poglavlje 8: Ciste vilica. Beograd: Data status, 2006. 99-110.
  • Dopunska literatura: 1. Villasis-Sarmiento L, Portilla-Robertson J, Melendez-Ocampo A, Gaitan-Cepeda LA, Leyva-Huerta ER. Prevalence and distribution of odontogenic cysts in a Mexican sample. A 753 cases study. J Clin Exp Dent, 2017; 9(4): e531–e538; 2. Nyimi BF, Zhao Y, Liu B. The Changing landscape in treatment of cystic lesions of the jaws. J Int Soc Prevent Communit Dent, 2019; 9: 328-37; 3. Govind Belgal P, Pathak B, Shastry L. Updates in the surgical management of odontogenic keratocyst. Journal of Advanced Clinical & Research Insights, 2019; 6: 116–8; 4. Rahman, M. A., Rahman, T., & Haider, I. (2019). A clinicopathological study and management of odontogenic keratocyst. Update Dental College Journal, 9(1), 8-15.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 30
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371450-62
    V-1465/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Alijansa, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371450-62
    Poziv na broj: V-1465/20-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: V-1465/20-II

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      771.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Poglavlje 8: Ciste vilica. Beograd: Data status, 2006. 99-110 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Savremeni pristup dijagnostici i lečenju cistа vilica
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.