Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00093

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Korisnici će steći znanja o: 1. anatomskim strukturama zgloba kolena (kosti, zglobna čaura, ligamenti, meniskusi, burze...); 2. morfološkim karakteristikama različitih struktura zgloba kolena; 3. glavnim i sporednim ulogama anatomskih struktura u raličitim pokretima zgloba kolena; 4. funkcionalnoj sinergiji koji različiti elementi zgloba kolena ostvaruju u izvođenju brojnih često veoma složenih pokreta; 5. principima biomehanike po kojima se odvijaju pokreti u zglobu kolena i načinu na koji se ovi principi koriste u praksi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): NS Dr Rade Babović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00093
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: U anatomskom smislu, zglob kolena je najveći i najsloženiji zglob ljudskog tela. U funkcionalnom lancu donjeg ekstremiteta zglob kolena predstavlja ključnu sponu za obezbeđivanje uspravnog hoda, zaštite tela i amortizovanja potresa pri kontaktu sa tlom. Zglob kolena karakteriše hod do te mere da ga svojom složenošću može poistovetiti sa ličnošću.
   Zbog svoje kompleksne i suptilne građe, zglob kolena je veoma podložan povredama, što je uslovilo da je koleno predmet najbrojnijih i najintenzivnijih morfoloških i biomehaničkih proučavanja još od začetka istorije medicine sve do danas. Hipokrat (V vek pre n.e.) je u svom delu “O zglobovima” dao prvi opis povreda i iščašenja kolena. Galen (131-201 god.) je prvi uočio značaj prednjeg ukrštenog ligamenta i dao njegov anatomski opis. Leonardo da Vinči (1452-1519. god.) je pored anatomskih crteža kolena, konstruisao aparate i proteze kod kojih su uzeti u obzir i fiziološki pokreti kolena. Prvi biomehanički pristup opisu zgloba kolena dali su 1836. god. braća Weber, što je dalo novu dimenziju proučavanju zgloba kolena, čiji se rezultati sa uspehom i danas primenjuju kod neoperativnog i operativnog lečenja povreda zgloba kolena.
   Poslednjih decenija došlo je do naglog porasta broja pacijenata sa povredama kolena, kao i do promena u  shvatanju nastanka lezija kolena, njihovih posledica i načina lečenja.
   Najčešće akutne povrede kolena su kidanje (ruptura) unutrašnjeg ili spoljašnjeg meniskusa, lezija prednjeg ukrštenog ligamenta, povreda unutrašnjeg pobočnog ligamenta, ruptura zadnjeg ukrštenog ligamenta, iščašenje čašice, oštećenje zglobne hrskavice. Među povredama kolena, povrede mekih tkiva imaju poseban značaj, obzirom da se javljaju veoma često i to kod produktivnog dela stanovništva. Ove povrede su u skoro 50% slučajeva glavni uzrok odsustvovanja iz sportskih aktivnosti. Za rehabilitaciju povređenog kolena potreban je dug period, a kod 25% sportista i godinu dana nakon povrede koleno nije potpuno funkcionalno. Zbog toga je izuzetno važno da se blagovremeno i tačno uspostavi dijagnoza povrede, na osnovu koje se primenjuje odgovarajuća rehabilitacija ili povređeni sportista upućuje lekaru specijalisti. Kliničko ispitivanje koje sprovodi iskusni lekar pokazalo se podjednako pouzdanim kao i tehnološki razvijeno rendgenološko ispitivanje (snimanje magnetnom rezona.com).
   Problemi primene određenih rehabilitacionih procedura otvaraju za istraživače značajne mogućnosti u tretmanu povreda zgloba kolena. Zbog potrebe brzog saniranja ovih povreda i funkcionalnog osposobljavanja pacijenata, neophodan je pravilan izbor najefikasnijeg rehabilitacionog tretmana.
   Poznavanje anatomije, funkcije i biomehanike zgloba kolena je osnov dobre dijagnostike, terapije i rehabilitacije ovog složenog zgloba. Zbog toga će ovaj test kontinuirane edukacije biti korisno sredstvo za obnavljanje postojećih ili sticanje novih znanja svim zdravstvenim radnicima koji se sa povredama kolenog zgloba sreću u praksi (lekarima, specijalistima fizikalne medicine i rehabilitacije, urgentne medicine, ortopedima i radiolozima, kao i njihovim saradnicima u dijagnostičko-terapijsko-rehabilitacionom procesu: fizioterapeutima, radnim terapeutima, radiološkim tehničarima). Cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je da obezbedi informacije potrebne za sticanje znanja o anatomiju zgloba kolena kao kompleksne strukture sastavljene iz velikog broja elemenata povezanih u anatomsku i/ili funkcionalnu celinu, za razumevanje načina funkcionisanja zgloba kolena i njegove biomehanike. Korisnik programa će steći znanja o koštanim i mekim anatomskim strukturama zgloba kolena, o njihovim morfološkim karakteristikama i funkcionalnoj sinergiji u ostvarivanju uloga kolenog zgloba.
  • Obavezna literatura: 1. Prim. dr sc. med. Aleksandar Pavlović, ”Povrede mekih struktura zgloba kolena”, Beograd, 2019.
  • Dopunska literatura: 1. Deng Z, Li Y, Liu H, Li K, Lei G, Lu B. Effect of Posterior Cruciate Ligament Rupture on Biomechanical and Histological Features of Lateral Femoral Condyle. Med Sci Monit. 2016; 22: 4369–79; 2. Harkey MS, Davis JE, Lu B, Price LL, Ward RJ, MacKay JW et al. Early pre-radiographic structural pathology precedes the onset of accelerated knee osteoarthritis. BMC Musculoskelet Disord. 2019; 20: 241; 3. Kraeutler MJ, Welton KL, Chahla J, LaPrade RF, McCarty EC. Current Concepts of the Anterolateral Ligament of the Knee: Anatomy, Biomechanics, and Reconstruction. Scientific Reports 2017; 7: 42698 (2017); 4. Logterman SL, Wydra FB, Frank RM. Posterior Cruciate Ligament: Anatomy and Biomechanics. Curr Rev Musculoskelet Med, 2018; 11(3): 510–4; 5. Tawonsawatruk T, Sriwatananukulkit O, Himakhun W, Hemstapat W. Comparison of pain behaviour and osteoarthritis progression between anterior cruciate ligament transection and osteochondral injury in rat models. Bone Joint Res, 2018; 7(3): 244–51.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     110.6Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prim. dr sc. med. Aleksandar Pavlović, ”Povrede mekih struktura zgloba kolena”, Beograd, 2019. Datoteka
     6MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Anatomija i biomehanika zgloba kolena
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.