Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00108

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Rano prepoznavanje mentalnog oboljenja kod žena u perinatalnom periodu. Adekvatna reakcija i menadžment sa pacijentom.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vesna Pirec
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (spacijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, psihijatrija, ginekologija i akušerstvo)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00108
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije napravljen je kao elektronski test, po tipu testa studije slučaja.
   Kroz pet primera (žene u perinatalnom periodu koje imaju ili su razvile mentalno oboljenje peripartalno) korisnici treba da se osposobe za rano prepoznavanje mentalnog oboljenja i usvoje pristup u menadžmentu pacijentom koji predstavlja adekvatnu stručnu pomoć u datim okolnostima.
   Program je pripremljen na osnovu višegodišnjeg iskustva autora u radu sa ženama koje imaju mentalni poremećaj ili oboljenje vezano za trudnoću, porođaj ili puerperijum.
   U ovom programu korisnici će steći relevantna znanja o ranim znacima mentalnog oboljenja i metodama ranog otkrivanja, o kliničkim karakteristikama mentalnih oboljenja u perinatalnom periodu i o karakteristikama adekvatnog tretmana i menadžmentu pacijentom.
   U programu su obrađeni najčešći problemi koji se pojavljuju u perinatalnom periodu - u trudnoći i postpartalno (depresija, bipolarna afektivna oboljenja u trudnoći, postporođajna tuga, postpartalna anksioznost, postpartalna depresija i psihoza, opsesivno kompulsivni simtomi u peripartumu). Svaki od navedenih entiteta opisan je sa stanovišta etiologije, posebno faktora rizika i kliničke fenomenologije (simptoma i znakova), kao i efekata (posledica) na majku i dete.
   U povratnim informacijama koje prate odgovore na postavljena pitanja (feedback) korisnici će dobiti stručna objašnjenja za svaki ponuđeni odgovor, čak i kada je on pogrešan. U ovim informacijama data su stručna tumačenja greške koja je napravljena ili obrazloženje adekvatno izabranog odgovora. Povratne informacije obezbeđuju interaktivnost testa.
   Program se preporučuje lekarima primarne zaštite, pre svega psihijatrima i specijalistima mentalnog zdravlja, ali još više ginekolozima, pedijatrima, psiholozima i drugim poslenicima primarne zaštite koji se s ovim problemima svakodnevno suočavaju.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Vesna Pirec, "Perinatalna mentalna oboljenja - Prezentacija i skrining", prezentacija i video snimak predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Lomonaco-Haycraft KC, Hyer J, Tibbits B, Grote J, Stainback-Tracy K, Ulrickson C et al. Integrated perinatal mental health care: a national model of perinatal primary care in vulnerable populations. Prim Health Care Res Dev. 2019; 20: e77; 2. Noonan M, Doody O, Jomeen J, O’Regan A, Galvin R. Family physicians perceived role in perinatal mental health: an integrative review. BMC Fam Pract, 2018; 19: 154; 3. Abel KM, Hope H, Swift E, Parisi R, Ashcroft DM, Kosidou K et al. Prevalence of maternal mental illness among children and adolescents in the UK between 2005 and 2017: a national retrospective cohort analysis. The Lancet Public Health, 2019; 4(6): e291-e300; 4. Balbierz A, Bodner-Deren S, Wang JJ, et al. Maternal depressive symptoms and parenting practices 3-months postpartum. Maternal Child Health J. 2015;19:1212–19; 5. World Health Organization. Thinking healthy: A manual for psychosocial management of perinatal depression. Geneva: World Health Organization; 2015.
  • Raspoloživo vreme: 2 sata za učenje, 1 sat za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 30

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     119.1Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Prof.dr Vesna Pirec, "Perinatalna mentalna oboljenja - Prezentacija i skrining", prezentacija i video snimak predavanja. Datoteka
     1.3MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.