Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00123

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja o vrstama i mehanizmima nastanka trauma u trudnoći. Razumevanje etiologije povređivanja u trudnoći i osposobljavanje za prevenciju traume u trudnoći. Sticanje znanja o zbrinjavanju povređenih trudnica. Usvajanje savremenog pristupa koji obezbeđuje adekvatno zbrinjavanje traume u trudnoći.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Aleksandar Ljubić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00123
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Trauma je najčešći neakušerski uzrok smrti majke i fetusa i komplikuje 6–7% svih trudnoća, a uzrok je hospitalizacije 0,4 % trudnica. Ranije je maternalni mortalitet najčešće bio direktna posledica trudnoće i komplikacija porođaja, a danas je trauma uzrok letalnog ishoda kod 50% trudnica. Mehanizmi traume tokom trudnoće su različiti, a kao najčešći se navode: saobraćajni traumatizam, nasilje u porodici, padovi i prostrelne rane.
   Međutim, često su povrede u trudnoći neprepoznate zbog veličine materice u odmakloj trudnoći, pa ukoliko ne dovedu do težih komplikacija kod majke, ne registruju se u dosijeima trudnica (najčešće nasilje u porodici). Postavljanje definitivne dijagnoze može biti otežano zbog mogućeg težeg i komplikovanijeg izvođenja dijagnostičkih procedura, a neke su i kontraindikovane u trudnoći. Terapijski postupci se primenjuju na majku i fetus.
   Tupe povrede u trudnoći se češće dešavaju od penetrantnih povreda. Mehanizam nastanka tupe povrede u trudnoći se razlikuje od mehanizma nastanka iste vrste povrede van trudnoće. Penetrantne povrede u trudnoći se ređe dešavaju od tupih povreda. Gravidni uterus na neki način predstavlja za trudnicu štit od povrede, pa je broj smrtnih ishoda manji. Međutim, broj smrtnih slučajeva fetusa nastalih usled penetrantne povrede je veći u odnosu na broj smrtnih slučajeva fetusa nastalih usled drugih mehanizama povređivanja. Povreda nanešena vatrenim oružjem je najčešći mehanizam nastanka penetrantne povrede u trudnoći.
   Opekotine su retke povrede u trudnoći, ali ukoliko do njih dođe zahtevaju kompleksniji tretman trudnice. Trudnoća ne utiče na lečenje opekotina. Međutim, ishod kako za majku tako i za fetus zavisi od težine opekotina i od postojanja udruženih komplikacija. Majka i fetus imaju potrebu za specijalnim protokolima lečenja termičkih povreda, pre svega zbog fizioloških promena koje prate trudnoću.
   Tokom primarnog zbrinjavanja trudnica u traumi, ključni momenat je procena opšteg stanja i stabilizacija vitalnih parametara. Prvo se pregleda i zbrinjava majka, a odmah nakon zbrinjavanja majke procenjuje se stanje fetusa. Određivanje težine povrede je bitno zbog pravilne trijaže, kliničkog pregleda i lečenja, kao i statističke obrade ishoda traume. Sekundarno zbrinjavanje povređene trudnice se odnosi na intrahospitalno zbrinjavanje koje obuhvata procenu stanja i zbrinjavanje povređene majke i procenu stanja i zbrinjavanje fetusa. Neophodno je i sprovođenje odgovarajućih dijagnostičkih procedura i laboratorijskih testova.
   Zbrinjavanje trudnica sa teškim povredama zahteva multidisciplinarni tim koji čine hirurg, akušer, anesteziolog i neonataolog, kao i drugi specijalisti čije je prisustvo neophodno da bi povređena trudnica i fetus bili najadekvatnije zbrinuti u što kraćem vremenskom periodu. Veoma je važno da se obezbedi optimalno stanje majke radi što boljeg očuvanja stanja fetusa. On se može sačuvati u ranoj trudnoći samo kada se povređena majka zbrine na adekvatan način.
  • Obavezna literatura: 1. Arsenijević Lj, Ljubić A. Trauma u trudnoći. Hirurški aspekt traume. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović -Wind press, 2013. 978. 669-701.
  • Dopunska literatura: 1. Battaloglu E, Porter K. Management of pregnancy and obstetric complications in prehospital trauma care: prehospital resuscitative hysterotomy/perimortem caesarean section. Emergency Medicine Journal 2017; 34: 326-30; 2. Jain V, Chari R, Maslovitz S, Farine D. Guidelines for the Management of a Pregnant Trauma Patient. J Obstet Gynaecol Can 2015. 37(6): 553–71; 3. Brown S, Mozurkewich E. Trauma during pregnancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2013. 40(1): 47-57.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     167.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Arsenijević Lj, Ljubić A. Trauma u trudnoći. Hirurški aspekt traume. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović -Wind press, 2013. 978. 669-701 Datoteka
     431.3Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Prevencija i adekvatno zbrinjavanje traume u trudnoći
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.