Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00124

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja i osposobljavanje učesnika za: prepoznavanje ozbiljnih uzročnika bola; lečenje najčešćih bolnih stanja; pravilnu primenu analgetika kod pacijenata sa komorbiditetima; prepoznavanje neželjenih dejstava analgetika; prepoznavanje najčešćih klinički važnih interakcija analgetika; Usvajanje smernica i preporuka za: dijagnostiku ozbiljnih uzročnika bola; prevenciju neželjenih dejstava analgetika; postupanje kod uočenih neželjenih dejstava i/ili interakcija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Asist.dr sci med Ivica Jeremić
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija sa traumatologijom, opšta medicina,  medicina rada, interna medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00124
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Bol je jedna od najčešćih dijagnoza u ambulantama lekara opšte prakse, kao i u ambulantama različitih specijalnosti (fizikalne medicine i ortopedije, reumatologije, ortopedije). Iako ima zaštitnu ulogu, bol remeti kvalitet života i svakodnevno funkcionisanje. Lečenjem nekih tipova akutnog bola smanjuje se rizik za razvoj hroničnih bolnih sindroma čije je lečenje značajno komplikovanije. Od hroničnog bola po nekim istraživanjima pati više od 20% populacije. U populaciji starijih od 65 godina oko 50 % pacijenata svakodnevno ima bolove. Hronični bol povezan je sa socijalnom izolacijom, gubitkom posla, promenom ličnosti, a često sa anksioznošću i depresijom. Ljudi koji trpe bol češće puše, manje se bave fizičkom aktivnošću i ranije umiru.
   Edukativni ciljevi ovog testa su osposobljavanje korisnika za prepoznavanje ozbiljnih uzročnika bola, za lečenje najčešćih bolnih stanja, posebno, za pravilnu primenu analgetika kod pacijenata sa komorbiditetima, za prepoznavanje neželjenih dejstava analgetika i prepoznavanje najčešćih klinički važnih interakcija analgetika.
   Testom su obuhvaćena najčešća bolna stanja i smernice za njihovo lečenje. Pružene su neophodne informacije koje su potrebne za prepoznavanje ozbiljnih uzročnika bola (naročita pažnja je posvećena ozbiljnim uzročnicima lumbalnog bola koji je i najčešći tip bola).
   Nesteroidni antitinflamatorni lekovi i paracetamol su danas najčešće korišćeni analgetici. Podaci iz studija koje su urađene u poslednjih par godina upozoravaju na njihova neželjena dejstva na kardiovaskularni i gastro-intestinalni sistem. Testom su pokriveni najvažniji aspekti prevencije kardiovaskularne, gastrointestinalne i nefrološke toksičnoti. Test takođe obuhvata lečenje specijalnih grupa bolesnika, pre svega sa kardiovaskularnim komorbiditetima. Obuhvaćene su klinički najvažnije interakcije analgetika sa oralnim antikoagulansima i aspirinom.
   Sticanje relevantnih znanja i veština treba da obezbedi usvajanje preporuka i smernica za dijagnostiku ozbiljnih uzročnika bola, prevenciju neželjenih dejstava analgetika i postupanje kod uočenih neželjenih dejstava i/ili interakcija.
  • Obavezna literatura: 1. Ernstzen DV, Louw QA, Hillier SL. Clinical practice guidelines for the management of chronic musculoskeletal pain in primary healthcare: a systematic review. Implement Sci, 2017. 12(1); 2. Damjanov N, Vukčević V, Krstić M, Milosavljević T, Jeremić I, Sokić-Milutinović A. Preporuke za gastroprotekciju u prevenciji krvarenja iz digestivnog trakta. Srp Arh Celok Lek, 2016. 144(5-6).
  • Dopunska literatura: 1. Ungprasert P, Cheungpasitporn W, Crowson CS, Matteson EL. Individual non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of acute kidney injury: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Eur J Intern Med, 2015. 26(4): 285-91; 2. Moore RA. Analgesic safety - myths, mysteries and misconceptions. Int J Clin Pract Suppl, 2015. 182: 24–7; 3. Pergolizzi J V, Raffa RB, Taylor R. Treating acute pain in light of the chronification of pain. Pain Manag Nurs, 2018. 15(1): 380–90.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     141.7Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Ernstzen DV, Louw QA, Hillier SL. Clinical practice guidelines for the management of chronic musculoskeletal pain in primary healthcare: a systematic review. Implement Sci, 2017. 12(1) Datoteka
     748.8Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 2. Damjanov N, Vukčević V, Krstić M, Milosavljević T, Jeremić I, Sokić-Milutinović A. Preporuke za gastroprotekciju u prevenciji krvarenja iz digestivnog trakta. Srp Arh Celok Lek, 2016. 144(5-6): 351-8 Datoteka
     242Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Pravilna primena analgetika u lečenju hroničnih bolnih stanja kod pacijenata sa komorbiditetima
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.