Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00112

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Rekapitulacija znanja o anatomskim i funkcionalnim karakteristikama ramena; Sticanje znanja o vrstama sportskih povreda ramena, njihovim kliničkim karakteristikama, metodama dijagnostike, lečenja i rehabilitacije ovih povreda; Razumevanje uticaja sporta na nastanak povreda ramena.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): NS Dr Rade Babović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00112
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Rame čine četiri odvojena zgloba (čašično-ramenjačni, lopatično-grudni, ključno-natplećni i grudno-ključni zglob). U zglobu se izvodi izuzetno veliki obim pokreta, jer on ima ulogu da poveća funkcionalnu efikasnost ruke i po cenu svoje stabilnosti. Povrede složenog ramenog zgloba klasifikuju se kao: mišićno-tetivne (povrede rotatorne manžetne, dvoglavog mišića nadlakta i grudnog mišića), patološke promene čašično-ramenjačnog zgloba (adhezivni kapsulitis, povrede čašične usne, čašično - ramenjačnu nestabilnost i iščašenja) i ostale povrede zglobova (ključno-natplećnog i grudno-ključnog zgloba) i kosti (prelomi ključnjače). Povrede ramenog zgloba često nastaju kao rezultat sportskih aktivnosti, najčešće pretreniranosti. U našoj sredini one su pratilac tenisera, a javljaju se i kod košarkaša, skijaša, atletičara.
   Tenis iziskuje koordinisanu interakciju različitih komponenti ramenog pojasa, koja u kombinaciji sa ponovljenim fizičkim naporom može dovesti do tendinopatije prouzrokovane pretreniranošću. Ova patološka pojava zahvata stabilizatore lopatice, mišice rotatorne manžetne i dvoglavi mišić nadlakta. Tendinopatija izaziva slabost i poremećaj u koordinaciji funkcije mišića ramenog pojasa, što prouzrokuje gubitak stabilnosti lopatice i pojavu sindroma uklještenja ili upale sluzne kese (burzitisa). Na funkciju ramena utiče većina unutrašnjih (starost, pol, biomehanički faktori, visina i težina) i spoljašnjih faktora (tehnika i trenažne greške, spoljašnja sredina, oprema, vrsta i kvalitet podloge). Posebnu pažnju treba obratiti na tehniku, jer je za izvođenje udarca neophodan optimalan položaj donjeg dela tela, ali i dobar osećaj za podlogu na kojoj se igra. Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom, a za potvrđuje detaljnim ispitivanjem. Početne korake u lečenju čine modifikacija aktivnosti i analgetska terapija. Od primarnog značaja je primena odgovarajućeg rehabilitacionog postupka radi jačanja mišića rotatorne manžetne i postizanja stabilnosti lopatice. Za rešavanje problema tehnike ili sportske opreme važni su znanje, interesovanje i multidisciplinarni stručnjak, sportski lekar. Prednje dislokacije ramena čine 30% svih povreda ramena u skijanju i 8% snoubordera, prilikom pada unazad na ispruženu ruku. Sila pada na tlo gura ruku napred i prouzrokuje dislokaciju ramena prema napred. Ista povreda nastaje ako se štap za skijanje suviše zabode u sneg. Kliničkim pregledom uspostavlja se jasna dijagnoza. Opservacijom se otkriva karakterističan deformitet ramena, praćen isturanjem glave ramenjače i pojavom udubljenja ispod natplećka. Dodatno ispitivanje sprovodi za isključivanje srodnih povreda. Povreda može ponovo da se javi, pa je neophodno primeniti adekvatnu rehabilitaciju i lečenje.
   Ovaj program namenjen je lekarima, specijalistima fizikalne medicine i rehabilitacije, sportske medicine, medicine rada, opšte medicine, urgentne medicine, radiologije i zdravstvenim tehničarima (fizioterapeutima, radnim terapeutima, radiološkim tehničarima, tehničarima u vozilu hitne pomoći) koji učestvuju u zbrinjavanju sportskih povreda ramenog pojasa. Program obezbeđuje rekapitulaciju znanja o anatomskim i funkcionalnim karakteristikama ramena, sticanje znanja o povredama ramena, njihovim kliničkim karakteristikama, metodama dijagnostike, lečenja i rehabilitacije, kao i razumevanje uticaja sporta na nastanak povreda ramena. U fokusu testa su mišićno-tetivne povrede složenog ramenog zgloba (povrede rotatorne manžetne, dvoglavog mišića nadlakta i grudnog mišića), patološke promene čašično-ramenjačnog zgloba (adhezivni kapsulitis, povrede čašične usne, čašično-ramenjačna nestabilnost i iščašenje), kao i ostale povrede zglobova (ključno-natplećnog i grudno-ključnog zgloba) i kostiju ramenog pojasa (prelomi ključnjače). Korisnici testa steći će takođe znanja o faktorima u vezi sa sportom i sportskim aktivnostima koje imaju značaj u nastanku i suzbijanju (prevenciji i/ili lečenju) ovih povreda.
  • Obavezna literatura: 1. Richard Higgins, Peter Brukner, Bryan English, "Osnove sportske medicine", Datastatus.
  • Dopunska literatura: 1. Kibler WB, Ludewig PM, McClure PW, Michener LA, Bak K, Sciascia AD. Clinical implications of scapular dyskinesis in shoulder injury: the 2013 consensus statement from the ‘scapular summit’. British Journal of Sports Medicine, 2013. 47(14); 2. Tyler TF, Mullaney MJ, Mirabella MR, Nicholas SJ, McHugh MP. Risk Factors for Shoulder and Elbow Injuries in High School Baseball Pitchers. The Role of Preseason Strength and Range of Motion. The American Journal of Sports Medicine, 2014. 42(8): 1993-9; 3. Melugin HP, Leafblad ND, Camp CL, Conte S. Injury Prevention in Baseball: from Youth to the Pros. Curr Rev Musculoskelet Med. 2018; 11(1): 26–34; 4. Kemler E, Gouttebarge V. A Tailored Web-based Advice Tool for Skiers and Snowboarders: Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR Res Protoc. 2018; 7(1): e12; 5. Martin C, Bideau B, Delamarche P, Kulpa R. Influence of a Prolonged Tennis Match Play on Serve Biomechanics. PLoS ONE, 2016. 11(8)
  • Raspoloživo vreme: 2.5 sata za učenje, 1.5 sat za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 40

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     106.8Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Richard Higgins, Peter Brukner, Bryan English, "Osnove sportske medicine", Datastatus. URL adresa
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda ramena
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.