Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00166

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje znanja relevantnih za prepoznavanje rizika od crevnih zaraznih bolesti i prevenciju. Osposobljavanje korisnika za suzbijanje oboljevanja od bolesti koje se prenose vodom i hranom. Usvajanje savremenih principa zdravstvene zaštite obolelih od crevnih zaraznih bolesti.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Prim.dr Mila Vučić Janković
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00166
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Zdravstveni radnici primarne zaštite svih profila i nivoa obrazovanja veoma se često susreću sa zaraznim bolestima koje se prenose hranom i vodom. Ove bolesti su ubikvatarne, napadaju sve zemlje i sve slojeve stanovništva. Život u uslovima ekonomske krize, opadanja opšte i lične higijene, kao i pogoršanje sanitarnih uslova naročito pogoduju razvoju ovih bolesti. Adekvatna edukacija lekara, sestara i svih drugih zdravstvenih radnika može biti brana povećanju prevalence crevnih zaraznih bolesti koje se prenose zagađenom hranom i vodom za piće, kroz blagovremenu dijagnostiku, adekvatno lečenje i negu, ali pre svega kroz poznavanje i primenu efikasnih mera prevencije ovih bolesti.
   Najučestaliji uzročnici crevnih zaraznih bolesti su ešerihija koli, salmone-le, šigele, rota virusi, kampilobakter, đardija, jersinija, crevni paraziti, vibrion kolere cereus, klostridije i norvovirus. Navedeni uzročnici mogu izazvati različite, akutne ili hronične, zdravstvene probleme velikog javno-zdravstvenog značaja. Teže akutne bolesti, kao što su meningitis i septikemija mogu da izazovu salmonele, listerija i brucela, a uzročnici akutnog hepatitisa su virusi hepatitisa A i E i mogu se prevenirati imunizacijom.
   Uzročnici crevnih zaraznih bolesti mogu se preneti fekalno-oralnim putem, kontaktom, hranom i vodom za piće; najčešće se prenose preko namirnica, posebno jagodičastog voća i povrća, hladnih kremova i majoneza, mlevenog i drugog nedovoljno termički obrađenog mesa.
   Posle inkubacije od nekoliko sati do nekoliko dana, javljaju se muka, gađenje, osećaj lomnosti, bolovi i grčevi u stomaku, glavobolja, eventualno povišena temperatura, povraćanje i učestale tečne stolice. Trajanje tegoba iznosi od nekoliko sati do par nedelja.
   Hronične sekvele, kao što su reaktivni artritis, Giljen Bareov sindrom, iritabilni kolon, epilepsija, retinopatija, bubrežna insuficijencija, kancer i insuficijencija rada više organa, mogu nastati, takođe, od zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće. Reaktivni artritis posledica je infekcije sa salmonelama, kampilobakterom i jersinijom. Giljen Bareov sindrom izaziva kampilobakter, a iritabilni kolon salmonele, kampilobakter, đardija i kriptosporidijum. Epilepsija može nastati kao komplikacija svinjske pantljičare, a retinopatija - toksoplazme. Otkazivanje funkcija više organa, može nastati kao hronična komplikacija infekcije trihinelom i šiga toksinom koji produkuje enteropatogena Ešerihija koli.
   Preventivne mere prema preporukama SZO odnose se na 10 zlatnih pravila zaštite od trovanja hranom i higijenski neispravnom vodom. Voda, koja se adekvatno hloriše prema preporučenim standardima o kvalitetu vode, pruža značajnu zaštitu od virusa i bakterija koje se prenose ovim putem. Međutim, samim hlorisanjem, na način na koji se to obavlja u rutinskoj dezinfekciji vode ne uništavaju se neki crevni virusi i parazitski organizmi koji izazivaju određene bolesti (đardijazu, amebijazu).
  • Obavezna literatura: 1. Institut za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“ Rezultati istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, 2013. godine; 2. Vučić Janković M. Zarazne bolesti prenete hranom i vodom za piće, rizici i mere prevencije. U: Narodno zdravlje u teoriji i praksi. Imunizacija - jedna od vodećih mera primarne prevencije. Monografija. (Ed Đokić D ). Kragujevac: Institut za javno zdravlje Kragujevac, 2010. 130 - 135.
  • Dopunska literatura: 1. WHO. Advancing food safety initiatives: strategic plan for food safety including foodborne zoonoses. 2013-2022. Geneva: World Health Organization. 2014; 2. American Public Health Assotiation, 2012. Control of Communicable Diseases in Man. 20th edition. Diarrhoea acuta. 2013: 166-176; 3. American Academy of Pediatrics. Red Book. 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. 30th Edition (2015). Ed: Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS. 2015.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     115.2Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. WHO. Advancing food safety initiatives: strategic plan for food safety including foodborne zoonoses. 2013-2022. Geneva: World Health Organization. 2014 Datoteka
     2.6MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 3. Institut za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“ Rezultati istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, 2013. godine Datoteka
     4.5MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 5. Prim.dr Mila Vučić Janković, Zarazne bolesti prenete hranom i vodom za piće, rizici i mere prevencije. U: Narodno zdravlje u teoriji i praksi. Imunizacija - jedna od vodećih mera primarne prevencije. Monografija. (Ed Đokić D ). Kragujevac: IZJZ Datoteka
     1.6MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.