Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE CG-00193

  BROJ ODLUKE 200/2-1

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: karakteristikama urgentnih hematoloških poremećaja (akutnom anemijom, krvarenjima iz gastrointetinalnog trakta, diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, hemofilijom); adekvatnoj pomoćnoj dijagnostici; adekvatnom lečenju urgentnih hematoloških poremećaja. Usvajanje i razumevanje: savremenog pristupa u dijagnostici i tretmanu urgentnih hematoloških poremećaja u dečjem uzrastu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: E-learning
  • Autor (klikni na ime): Dr sci med Dragoslav Maksimović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina, hematologija, gastroenterohepatologija, urgentna medicina, anestezilogija sa reanimatologijom)
  • Bodovi za korisnika: 1
  • Bodovi za autora: 3
  • Broj akreditacije: CG-00193
  • Broj odluke: 200/2-1
  • Akreditovan dana: četvrtak, 16. jul 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je lekarima (pedijatrima, internistima, hematolozim, lekarima urgentne medicine) i medicinskim sestrama - članovima tima koji učestvuju u zbrinjavanju urgentnih hematoloških poremećaja kod dece.
   Edukativni cilj ovog programa kontinuirane edukacije je upoznavanje korisnika sa karakteristikama najčešćih hematoloških poremećaja u dečjem uzrastu - akutnom anemijom, krvarenjima iz gastrointestinalnog trakta, diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, hemofilijom.
   Svaki od navedenih kliničkih entiteta obrađen je sa aspekta etiologije, patogeneze, kliničke slike, adekvatne dijagnostike, tretmana (posebno urgentnih postupaka u tretmanu), mera za praćenje i kontrolu, odnosno, negu bolesnika.
   Korisnici će moći da steknu ili sistematizuju postojeća znanja o hematološkim poremećajima kod dece, što će biti korisno sredstvo za usvajanje savremenog pristupa u urgentnom tretmanu ovih poremećaja u službama za zdravstvenu zaštitu dece i dečjim odeljenjima opštih bolnica, kao i službi hitne medicinske pomoći.
   Program je nastao kao rezultat dugogodišnjeg kliničkog iskustva autora, stečenog višedecenijskim radom u jedinicama intenzivne nege najuglednijih ustanova dečje zaštite i svakodnevnog suočavanja sa urgentnim hematološkim poremećajima kod dece.
   Napravljen je u formi elektronskog testa, koji se sastoji od 50 pitanja. Interaktivnost testa obezbeđena je putem povratnih informacija (stručnih obrazloženja) koje prate svaki (tačan ili netačan) odgovor za koji se korisnik opredeli, pa će korisnici testa biti u prilici da nauče, čak i kada pogreše u izboru tačnog odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Maksimović D. VI Urgentni hematološki poremećaji. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 176-190; 2. Maksimović D. Hematologija. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 219-232.
  • Dopunska literatura: 1. Soundar EP, Jariwala P, Nguyen TC, Eldin KW, Teruya J. Evaluation of the International Society on Thrombosis and Haemostasis and Institutional Diagnostic Criteria of Disseminated Intravascular Coagulation in Pediatric Patients. Am J Clin Pathol. 2015. 139(6): 812-6; 2. Gringeri A, Lundin B, Von Mackensen S, Mantovani L, Mannucci PM, THE ESPRIT STUDY GROUP. A randomized clinical trial of prophylaxis in children with hemophilia A (the ESPRIT Study). Journal of Thrombosis and Haemostasis 2014. 9 (4): 700–10; 3. Irwin JJ, Kirchner JT. Anemia in Children. American Family Physician, 2001. 64 (8): 1379-87.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena.

    • Pogledajte pitanja Datoteka
     124.1Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 1. Maksimović D. VI Urgentni hematološki poremećaji. U: Maksimović D. Urgentna terapija u pedijatriji. Beograd: Grafos, 2013. 176-190 Datoteka
     1004Kb PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • 2. Maksimović D. Hematologija. U: Maksimović D. Praktična pedijatrija sa elementima kliničke farmakologije. Beograd: Kompanija Milenijum grup, 2013. 219-232 Datoteka
     1.3MB PDF dokument
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
    • TEST: Urgentni hematološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
     Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs (CG)
   • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.