Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2076/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Osposobljavanje korisnika testa za: 1. blagovremeno prepoznavanje rizika od zoonoza; 2. adekvatno prepoznavanje zoonoza (dijagnoza i diferencijalna dijagnoza); 3. primenu efikasnih mera preventivne mera zaštite od zoonoza.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prim.dr Mila Vučić Janković
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2076/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Posedovanje kućnih ljubimaca je korisno po zdravlje njihovih vlasnika, ali nosi i određene rizike. Zoonoze su svaka infektivna bolest koja može biti prenete direktno ili indirektno sa divljih ili domaćih životinja na ljude ili sa ljudi na životinje. Uzročnici zoonoza mogu biti virusi, bakterije, paraziti i gljivice. Od svih uzročnika zaraznih bolesti kod ljudi, 60% su zoonoze. Zdravstveni rizici vlasnika kućnih ljubimaca su brojni. Pored zaraznih bolesti (salmoneloze, kampilobakterioza, toksoplazmoza, bolest mačje ogrebotine, dermatofitije, Lajmska bolest, kuga, tularemija, besnilo), moguće su i povrede i alergije (oko 10% svih alergija; više od 20% ljudi sa astmom alergični su na kućne ljubimce). Zdravstveni rizici su u najvećoj meri preventabilni. Ove bolesti se mogu preneti preko hrane, koja može biti zagađena direktno (izlučevinama kućnih ljubimaca, češće živinom koja se gaji u stanu ili dvorištu, direktnim kontaktom sa zaraženom životinjom) i indirektno (preko predmeta u staništu), kao i preko vektora. Direktni kontakt sa zaraženom životinjom kod prenosa infekcije podrazumeva ujede, ogrebotine i dodirivanje zaraženih životinja. Zarazni su krv, urin, feces, kao i telo životinje (dlaka, perje, krljušt). Indirektni kontakt sa zaraženom životinjom kod prenosa infekcije podrazumeva ukršteno zagađivanje hrane koje se dešava kada se u kuhinji peru posude za ishranu i igru ljubimaca, bez temeljnog čišćenja i dezinfekcije; kontakt sa mestom za boravak životinja i njihovom ishranom, bez pranja ruku posle tih aktivnosti; kao i prenos vektorima (preko komaraca, krpelja i buva).
   Ključne preporuke za prevenciju infekcije prenete kućnim ljubimcima u kolektivima su držati kućne ljubimce van trpezarije i prostora za dnevni boravak, naročito u ustanovama za boravak lica sa posebnim potrebama. Deca treba da brinu o kućnim ljubimcima uvek pod nadzorom odraslih. Zabraniti im da ljube životinje ili stavljaju ruke u usta posle dodirivanja životinja ili predmeta koje služe ishrani ili igri životinja. Uvek kontrolisati decu da pažljivo operu ruke. Treba držati pod nadzorom kućne ljubimce kako ne bi došli u kontakt sa divljim životinjama i lutalicama. Ljudi ne treba da dodiruju i hrane divlje životinje. Nikada ne donositi divlje životinje u svoj dom.
   Uloga izabranog lekara u prevenciji i kontroli zoonoza je značajna, pre svega edu-kativna. Dobrom anamnezom treba utvrditi da li je oboleli u bliskoj prošlosti bio u kontaktu sa kućnim ljubimcima i domaćim životinjama. Edukacija o preventivnim merama protiv zoonoza treba da obuhvati sve osobe, naročito one koje su u povećanom riziku, a poseduju kućne ljubimce. Izabrani lekar treba da pruži informacije o opštem riziku po zdravlje i osnovnim principima prevencije, kao i specifične informacije o konkretnim zoonozama koje bi mogle biti rizik u odnosu na vrstu kućnih ljubimaca i prirodi bavljenja njima. Vakcinacija protiv zoonoza sprečava besnilo (psi, mačke) i leptospiroze (psi). Redovna vakcinacija domaćih životinja, kao najvažnija prevencija besnila obuhvata pse, mačke i gajene glodare (hrčak, lasica, tvor). Sprečavanje infestacije parazitima je važ-no za javno zdravlje. Veterinari rutinski preporučuju i sprovode prevenciju parazitoza jednom mesečno za pse i mačke. Prevencijom crevnih parazita, buva i krpelja održavaju zdravlje životinja i smanjuju rizik od zoonoza koje se prenose preko vektora.
  • Obavezna literatura: 1. Prim.dr Mila Vučić Janković "Kućni ljubimci, zdravstveni rizici i prevencija", prezentacija predavanja
  • Dopunska literatura: 1. Day MJ. Pet-Related Infections. Am Fam Physician, 2016; 94(10): 794-802; 2. Bienz M, Tomaszewski M, McDonald EG. Severe pet-transmitted zoonosis in a patient with a compromised immune system. CMAJ, 2018; 190(45): E1332–E1336; 3. Alho AM, Lima C, Colella V, Madeira de Carvalho L, Otranto D, Cardoso L. Awareness of zoonotic diseases and parasite control practices: a survey of dog and cat owners in Qatar. Parasit Vectors, 2018; 11(1): 133; 4. Hsin-Yi Weng, Ankrom K. Practices and Perceptions of Animal Contact and Associated Health Outcomes in Pregnant Women and New Mothers. Front Vet Sci. 2016; 3: 5; 5. Hodgson K, Barton L, Darling M, Antao V, Kim FA, Monavvari A. Pets' Impact on Your Patients' Health: Leveraging Benefits and Mitigating Risk. J Am Board Fam Med, 2015; 28(4): 526-34.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2076/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2076/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2076/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      231.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prim.dr Mila Vučić Janković "Kućni ljubimci, zdravstveni rizici i prevencija", prezentacija predavanja Datoteka
      5.8MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i prevencija
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.