Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2060/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje relevantnih znanja o: faktorima rizika za crevne zarazne bolesti u adolescenciji; kliničkim karakteristikama crevnih zaraznih bolesti; mogućnostima prevencije i suzbijanja crevnih zaraznih bolesti. Osposobljavanje korisnika: da razume savremeni pristup u tretmanu crevnih zaraznih bolesti; da usvoji i primeni mere prevencije i suzbijanja.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prim.dr Mila Vučić Janković
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2060/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Populacija školske dece (7–14 godina) i adolescenata (15 – 19 godina) čine 13% populacije Srbije. Intenzivan rast i sveukupni psihofizički i socijalni razvoj ovih populacionih grupa, u nedovoljno protektivnom okruženju značajno povećava zdravstvene rizike. Iako su preventabilne i podložne suzbijanju, zarazne i parazitarne bolesti iz godine u godinu rastu. Zarazne i parazitarne bolesti zauzimaju drugo mesto u strukturi obolevanja navedenih grupa i treće u strukturi uzroka smrti.
   Zakon obezbeđuje zdravstvenu zaštitu grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku oboljevanja, pre svega deci do navršenih 15 godina života, školskoj deci i studentima do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do 26 godine života. Preorijentacija osnovne zdravstvene delatnosti od dominantno kurativnog ka promotivno–preventivnom pristupu zahteva multidisciplinarni rad u rešavanju zdravstvenih, socijalnih i psiholoških problema učenika. U zaštiti i unapređenju zdravlja školske dece treba da budu uključeni, pored zdravstvenih radnika, i nastavnici, pedagozi, psiholozi, roditelji i sami učenici. Zdravstvenim radnicima pripada uloga edukatora svih drugih učesnika i koordinatora preventivnih i promotivnih aktivnosti u zajednici. Za tu ulogu oni često nisu dovljno pripremljeni.
   Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je pre svega lekarima (opšte medicine, pedijatrima, epidemiolozima i brojnim drugim profilima čija delatnost fokusira zarazne bolesti), stomatolozima i medicinskim sestrama
   i tehničarima koji učestvuju u zbrinjavanju problema koje zarazne bolesti prave u populaciji školske dece.
   Program omogućava sticanje relevantnih znanja o faktorima rizika za crevne zarazne bolesti u adolescenciji, kliničkim karakteristikama i mogućnostima prevencije i suzbijanja crevnih zaraznih bolesti, obezbeđuje razumevanje i usvajanje savremenog pristupa u tretmanu crevnih zaraznih bolesti i osposobljava korisnike za efikasnu primenu mera prevencije i suzbijanja zaraznih bolesti.
   Korisnici ovog programa kontinuirane edukacije će steći znanja o karakteristikama adolescencije i okruženja koji su skopčani sa povišenim rizikom za crevne zarazne bolesti školske dece, o načinu prenošenja crevnih zaraznih bolesti (direktno i idnirektno unošenje patogenih mikroorganizama), kao i mogućnostima presecanja puteva prenosa. Program obezbeđuje relevantne informacije o najčešćim crevnim zaraznim bolestima u adolescenciji (zarazni prolivi, salmonele, šigele. kampilobakter, hepatitis A, đardija, jersinija, klostridije, botulizam, E. koli, trihinela, ehinokokus, enterovirusi), "zlatnim pravilima zaštite od trovanja hranom i vodom" Svetske Zdravstvene Organizacije, kao i o ulogama i zadacima zdravstvenih radnika.
   Program se realizuje u formi elektronskog testa. Test sadrži 50 pitanja, sa ponuđenim odgovorima među kojima korisnik bira onaj za koji veruje da je tačan (multiple choice questionaire). Za svaki (tačan ili netačan) odgovor obezbeđena je povratna informacija (feedback) - stručno objašnjenje koje predstavlja sažetak informacija koje se nalaze u obezbeđenoj literaturi za pripremu kandidata. Na ovaj način korisnik stiče znanja i onda kada greši u izboru tačnih odgovora.
  • Obavezna literatura: 1. Prim.dr Mila Vučić Janković, "Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece", autorizovano predavanje; 2. Prim.dr Mila Vučić Janković, "Zaštita učenika od crevnih zaraznih bolesti - mere prevencije i suzbijanja", prezentacija; 3. Institut za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“ Rezultati istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, 2013. godine.
  • Dopunska literatura: 1. Bintsis T. Foodborne pathogens. AIMS Microbiol, 2017; 3(3): 529–63; 2. Ameme DK, Alomatu H, Antobre-Boateng A et al. Outbreak of foodborne gastroenteritis in a senior high school in South-eastern Ghana: a retrospective cohort study. BMC Public Health, 2016; 16: 564; 3. Camino Feltes MM, Pavesi Arisseto-Bragotto A, Block JM. Food quality, food-borne diseases, and food safety in the Brazilian food industry. Food Quality and Safety, 2017; 1(1): 13–27; 4. Faour-Klingbeil D, Todd ECD. Prevention and Control of Foodborne Diseases in Middle-East North African Countries: Review of National Control Systems. Int J Environ Res Public Health, 2020; 17(1): 70; 5. Czumbel I, Quinten C, Lopalco P, Semenza JC, The ECDC expert panel working group. Management and control of communicable diseases in schools and other child care settings: systematic review on the incubation period and period of infectiousness. BMC Infectious Diseases, 2018. 18:199.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2060/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2060/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2060/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      211.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prim.dr Mila Vučić Janković, "Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece", autorizovano predavanje Datoteka
      357.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Prim.dr Mila Vučić Janković, "Zaštita učenika od crevnih zaraznih bolesti - mere prevencije i suzbijanja", prezentacija URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Crevne zarazne bolesti kod dece
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.