Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2051/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja i osposobljavanje za adekvatno lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza; Razumevanje značaja adekvatne nege kože za uspeh i dužinu lečenja inflamatornih dermatoza.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Doc.dr Svetlana Popadić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2051/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Dermatitisi, inflamatorne bolesti kože kao i alergijske reakcije poput atopijskog dermatitisa, kontaktnog dermatitisa i urtikarija, predstavljaju akutna oboljenja čije se manifestacije često razvijaju veoma brzo, tako da je od značaja da lekari i farmaceuti budu upoznati sa različitim kliničkim formama bolesti, kako bi mogli da pruže blagovremenu i adekvatnu zdravstvenu zaštitu. S druge strane, od psorijaze koja je hronična inflamatorna bolest, boluje oko 2% populacije u svetu, a oboleli zbog čestih i iznenadnih pogoršanja pomoć traže najčešće od nadležnhi lekara u domovima zdravlja ili od zaposlenih u apotekama. Kako je razvoj preparata za lečenje i negu ovih oboljenja intenzivan, veoma je važno da se kontinuirano usavršava znanje o dostupnim savremenim preparatima za negu i lečenje kožnih bolesti.
   Emolijentna sredstva predstavljaju preparate za tolaetu i negu kože. Pravilan izbor emolijentnog sredstva kod nekih bolesti (kao što su na primer atopijski dermatitis i psorijaza) može da bude od ključnog značaja kada je u pitanju dužina lečenja. Dalje, većinu inflamatornih dermatoza prvi korak u lečenju jeste aplikacija kortikosteroidnih preparata za lokalnu primenu. Kada se bira kortikosteroidni preparat cilj je da se u najkraćem vremenskom periodu postignu maksimalni terapijski efekti sa minimumom (ili bez) neželjenih efekata. Kortikosteroidi za lokalnu primenu deluju antiinflamatorno i antipruriginozno. Takođe, s obzirom da su na tržištu dostupni i kombinovani preparati koji pored kortikosteroida sadrže i antibiotike i antimokotike važno je da se stručna javnost upozna sa svim prednostima upotrebe takvih preparata, kao i sa indikacijama i načinu primene istih. Ukoliko se primenjuju na pravilan način, topikalni kortikosteroidi su nezamenljivi i sigurni preparati za supresiju inflamacije u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Savremeni, nesedirajući antihistaminici poput desloratadina od velikog su značaja, kao monoterapija (kod urtikarija) ili kao sastavni deo terapije (kod brojnih akutnih i hroničnih inflamatornih oboljenja kože). Pri tome treba imati u vidu i činjenicu da je dosloratadin jedini antihistaminik na tržištu koji je odobren za primenu pre druge godine života (u SAD od šestog meseca života). Ova saznanja, kao i podatak da desloratadin ima i antinflamatorno dejstvo doprinose, smanjenoj potrebi za primenom opšte kortikosteroidne terapije kod različitih zapaljenjskih bolesti, kako kod dece tako i kod odraslih.
   Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je lekarima i farmaceutima, ali može biti koristan i drugim kategorijama zdravstvenih radnika (farmaceutski tehničari, medicinske sestre).
  • Obavezna literatura: 1. Doc.dr Svetlana Popadić "Najčešća zapaljenska oboljenja kože kod dece i odraslih", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Silverberg JI, Nelson DB, Yosipovitch G. Addressing treatment challenges in atopic dermatitis with novel topical therapies. J Dermatolog Treat 2016; 27: 568-76; 2. Pigatto PD, Diani M. Beneficial Effects of Antioxidant Furfuryl Palmitate in Non-pharmacologic Treatments (Prescription Emollient Devices, PEDs) for Atopic Dermatitis and Related Skin Disorders. Dermatol Ther (Heidelb). 2018; 8(3): 339-47; 3. Kravvas G, Gholam K. Use of topical therapies for pediatric psoriasis: A systematic review. Pediatr Dermatol. 2018; 35(3): 296-302; 4. A R, Baranwal AK. Child with Allergies or Allergic Reactions. Indian J Pediatr. 2018; 85(1): 60-5; 5. Bauer A, Rönsch H, Elsner P, Dittmar D, Bennett C, Schuttelaar MLA, Lukács J, John SM, Williams HC. Interventions for preventing occupational irritant hand dermatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2018.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2051/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2051/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2051/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      224.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Doc.dr Svetlana Popadić "Najčešća zapaljenska oboljenja kože kod dece i odraslih", autorizovano predavanje. Datoteka
      5.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Inflamatorne dermatoze - Dijagnostika i lečenje
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.