Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2048/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Osposobljavanje korisnike za rano prepoznavanje i diferencijalnu dijagnozu, kroz rekapitulaciju znanja o entitetima i sindromima koje spadaju u korpus degenertivnog, vanzglobnog i zapaljenjskog reumatizma; Osposobljavanje korisnika za sprovođenje adekvatnog rehabilitacionog postupka, kroz sticanje znanja o savremenom i adekvatnom lečenju bolesnika; Razumevanje uloge fizikalne medicine u lečenju reumatizma.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2048/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program se bavi lečenjem više entiteta i sindroma čije su glavne karakteristike bol, upala i hronicitet, koje značajno utiču na funkcionalnu sopsobnost i kvalitet života obolelih, a klasifikuju se kao reumatska oboljenja.
   U fokusu programa su degenerativna oboljenja zglobova (osteartritis) i kičmenog stuba (cervikalni, torakalni i lumbalni sindrom), različiti oblici vanzglobnog reumatizma i neka zapaljenjska reumatska oboljenja (reumatoid artritis, ankilozirajući spondilitis). Od navedenih bolesti boluje veliki broj ljudi, a njihova učestalost povećava se proporcionalno starosti.
   Sveukupni značaj problema dobro ilustruju statistički podaci o jednom entitetu iz ove grupe, koji se odnose na SAD, 2017.godine. Od degenerativnog artritisa kolena koji je praćen otokom, bolom i ukočenošću boluje preko 5 miliona odraslih amerikanaca; preko 75% ovih pacijenta su žene. U toku protekle godine preko 400.000 pacijenata je bilo hospitalizovano, a polovina od hospitalizovanih je i operisana. Između 25-50% pacijenta sa osteoartritisom kolena ima ozbiljne probleme pri hodu, nošenju predmeta, 20% pacijenta je nesposobno ili otežano obavlja aktivnosti po kući. Pacijenti sa osteoartritisom kolena imaju značajno viši nivo emocionalnog stresa u poređenju sa zdravom populacijom, a 95% ovih procenjuje svoje zdravlje kao loše ili veoma loše. Takođe, pacijenti sa osteoartritisom statistički značajno češće ostaju bez posla i odsustvuju sa posla.
   Koliko je problem veliki i značajan govori i podatak da je osteoartritis kolena samo jedan od 150 entiteta i sindroma iz ove grupe.
   Ranim otkrivanjem i blagovremenim i adekvatnim lečenjem može se značajno uticati na tok i ishod većine bolesti iz ove grupe. Kod nekih (degenerativni i vanzglobni reumatizam) fizikalna medicina i rehabilitacija imaju glavnu ulogu u procesu lečenja, kod drugih (zapaljenjski reumatizam) ova uloga je pomoćna. Glavne komponente procesa rehabilitacije su iste: on počinje kliničkom procenom pacijenta, nastavlja se edukacijom, pravljenjem plana rehabilitacije koji sadrži kineziterapijske postupke, fizikalne agense, upotrebu ortoza i balneoklimatoloških činilaca i njegovim sprovođenjem, uz kontinuirani monitoring i evaluaciju efekata.
   Test je namenjen lekarima, opšte medicine, posebno gerijatrije, medicine rada, interne medicine, posebno reumatologije, ortopedije sa traumatologijom,  radiologije i drugih disciplina koje se na ovaj ili onaj način bave lečenjem pacijenata obolelih od navedenih bolesti. Test će takođe biti koristan i drugim zdravstvenim radnicima (medicinskim sestrama, fizioterapeutima, radnim terapeutima, rendgenološkim tehničarima, tehničarima u vozilu hitne pomoći, farmaceutskim tehničarima) koji na različite načine učestvuju u zbrinjavanju ovih bolesnika.
   Program treba da omogući rekapitulaciju znanja o navedenim bolestima, kako bi osposobio korisnike za njihovo rano prepoznavanje i diferencijalnu dijagnozu u odnosu na druge slične entitete i sindrome. Drugi cilj programa je da obezbedi sticanje savremenih znanja o adekvatnom lečenju bolesnika i osposobi lekare i druge zdravstvene radnike koji učestvuju u procesu lečenje za sprovođenje adekvatnog rehabilitacionog postupka. Korisnici programa naučiće da prave kliničku procenu pacijenta, da obuče pacijenta da bude aktivni činilac u procesu lečenja, osposobiće se da naprave plan rehabilitacije koji uključuje kineziterapijske postupke, upotrebu fizikalnih agenasa, upotrebu ortoza i balneoklimatoloških činilaca.
  • Obavezna literatura: 1. Dubljanin Raspopović E, Đorđević O. Rehabilitacija nakon traume i koštano mišićnih bolesti. U: Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2015. 86-98.
  • Dopunska literatura: 1. Mi RS, Ji-Won K, Eun-Jung P, Seung MJ, Yoon-Kyoung S, Hyungjin K et al. Recommendations for the Management of Patients With Systemic Rheumatic Diseases During the Coronavirus Disease Pandemic. J Rheum Dis, 2020; 27(4): 218-32; 2. Jong Gyun A. Role of Biomarkers in Juvenile Idiopathic Arthritis. J Rheum Dis 2020; 27(4): 233-40; 3. Köhler BM, Günther J, Kaudewitz D, Lorenz H-M. Current Therapeutic Options in the Treatment of Rheumatoid Arthritis,  J Clin Med, 2019; 8: 938; 4. Pisetsky DS. Advances in the Treatment of Rheumatoid Arthritis. Costs and Challenges. North Carolina Medical Journal, 2017, 78(5): 337-40.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2048/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2048/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2048/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      158.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Dubljanin Raspopović E, Đorđević O. Rehabilitacija nakon traume i koštano mišićnih bolesti. U: Osnovi fizikalne medicine i rehabilitacije. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu, 2015. 86-98. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Rehabilitacija reumatskih oboljenja - Savremeni pristup
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.