Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-758/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Edukativni ciljevi su: sticanje osnovnih znanja o karakteristikama gihta kao oboljenja, metodama lečenja i osnovnim principima medicinske nutritivne terapije gihta; osposobljavanje za primenu medicinske nutritivne prevencije i terapije kod pacijenata obolelih od gihta.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Snežana Ralić Maričić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: D-1-758/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Giht (Artritis urica) spada u grupu reumatskih bolesti i za ovo oboljenje zna se odavno. Za tzv. "bolest careva i kraljeva" znali su stari Grci i Rimljani, koji su još tada imali saznanje da postoji povezanost te bolesti sa preterivanjem u jelu i piću. Naime, tada su samo bogati mogli sebi da priušte preterano konzumiranje hrane i pića koja mogu izazvati giht, a koje su za ostalo stanovništvo bile nedostupne. Međutim, danas takvih razlika nema, pa se mnogi autori slažu da je giht postao narodna bolest.
   Giht je oboljenje koje nastaje kao posledica kristalizacije mokraćne kiseline u zglobovima i mekim tkivima. Mokraćna kiselina nastaje kao proizvod metabolizma purina, endogenog porekla ili purina unetih hranom. Dnevno se ljudskom organizmu sintetiše 250-750 mg mokraćne kiseline, od čega se 70% izluči preko urina i 30% putem gastrointestinalnog trakta. Mokraćna kiselina je fiziološki sastojak krvi. Međutim, ukoliko je serumska koncentracija mokraćne kiseline veća od 360 mg μmol/l, radi se o hiperurikemiji (grčki: previše mokraćne kiseline u krvi). Tada se mogu stvoriti kristali mokraćne kiseline i uzrokovati upalnu reakciju.
   Pojava hiperurikemije je relativno česta i procenjuje se da je ima 20% u opštoj populaciji, dok je prevalencija gihta oko 3%. Prevalencija gihta se povećava sa povećanjem serumske koncentracije mokraćne kiseline. Giht se javlja češće kod muškaraca nego kod žena i bolest je znatno češće kod starijih pacijenata, dok se kod mlađih od 45 godina javlja veoma retko. Učestalost obolevanja objašnjava se porastom broja osoba sa metaboličkim sindromom, češćom upotrebom diuretika i promenama navika u ishrani i fizičkoj aktivnosti, a kao posledica toga i povećanje broja gojaznih osoba. Tako je prevalencija gihta kod gojaznih osoba 5%, dok je kod normalno uhranjenih više nego duplo manja (2%).
   Osnovni uslov dobrog lečenja gihta je pravovremeno utvrđivanje dijagnoze bolesti. Najveći broj pacijenata koji imaju giht leči se kod lekara opšte prakse, dok se samo 10% leči kod reumatologa. Poslednjih godina je značajno unapređena farmakoterapija gihta, što značajno ima uticaja za adekvatno lečenje obolelih.
   Pacijente sa gihtom treba edukovati o tome kako je njihova bolest nastala, značaju fakmakološkog lečenja, važnosti ishrane i životnih navika u nastanku i prevenciji hiperurikemije i gihta. Medicinska nutritivna terapija obuhvata preporuke za unos namirnica koje ne sadrže ili imaju mali sadržaj purina (povrće, voće, mleko i mlečni priozvodi, jaja, ulje), zatim izbegavanje namirnica sa visokim sadržajem purina (kvasac, mesa, iznutrice, riba, alkohol), regulisanje telesne težine itd. Medicinska nutritivna prevencija podrazumeva edukaciju u cilju prevencije nastanka hiperurikemije, odnosno gihta.
  • Obavezna literatura: 1. Snežana Ralić Maričić, master javnog zdravlja i nutricionista, Giht - prezentacija predavanja; 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje gihta. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2013.
  • Dopunska literatura: 1. Ragab G, Elshahaly M, Bardin T. Gout: An old disease in new perspective - A review. Journal of Advanced Research, 2017. 8(5), 495-511; 2. Hainer BL, Matheson E, Wilkes RT. Diagnosis, treatment, and prevention of gout. Am Fam Physician. 2014; 90(12): 831-6; 3. Abhishek A, Roddy E, Doherty M. Gout - a guide for the general and acute physicians. Clin Med (Lond). 2017; 17(1): 54-59; 4. Igel TF, Krasnokutsky S, Pillinger MH. Recent advances in understanding and managing gout. F1000Res. 2017; 6: 247.
  • Veb sajt autorke testa: www.porodicninutricionista.com
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    D-1-758/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: D-1-758/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-758/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      261.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Snežana Ralić Maričić, master javnog zdravlja i nutricionista, Giht - prezentacija predavanja Datoteka
      420.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje gihta. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2013. Datoteka
      843.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Giht - Značaj i principi pravilne ishrane
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.