Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2054/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o lipidskom riziku za KVB; Razumevanje značaja blagovremenog prepoznavanja lipidskog rizika; Usvajanje adekvatnog pristupa proceni lipidskog rizika; Sagledavanje značaja dobre procene za redukciju lipidskog rizika.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (visoko strukovne laboratorijske tehnologe, laboratorijske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 21
  • Broj akreditacije: A-1-2054/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Odavno je poznato da su lipidi značajni riziko faktori za nastanak i razvoj kardio-vaskularnih bolesti (KVB). Uloge i značaj različitih lipidnih frakcija za nastanak KVB nisu iste. S druge strane, iako najvažniji, lipidski faktori nisu jedini i ne deluju izolovano od drugih karakteristika bolesnika.
   U tom smislu, fokus dijagnostike više nije na "povišenim" vrednostima lipidnih frakcija, a glavni ciljevi terapije nisu isti kod svih kategorija bolesti / bolesnika. U cilju određivanja poželjnih vrednosti lipida u plazmi, a prema Evropskom vodiču KVB, predloženo je da se vrši procena desetogodišnjeg rizika za nastanak fatalne KVB. Za procenu rizika predloženo je korišćenje SCORE sistema (Systematic Coronary Risk Evaluation).
   Naša zemlja pripada grupi zemalja sa visokim rizikom.
   Ovaj program omogućava sticanje znanja o lipidskom riziku za KVB, unapređenje razumevanje značaja blagovremenog prepoznavanja lipidskog rizika, usvajanje adekvatnog pristupa proceni lipidskog rizika i sagledavanje značaja dobre procene za redukciju lipidskog rizika.
   Korisnici ovog programa steći će znanje o faktorima rizika i patogenezi ateroskleroze koja čini osnovni patološki supstrat za razvoj KVB, o dislipidemijama kao najznačajnijem faktoru i posebno važnosti pojedinih frakcija lipida, koji proizlazi iz značaja koji poremećaj ovih frakcija ima u patogenezi ateroskleroze, odnosu dislipidemija i drugih faktora rizika, načinu na koji se procenjuje lipidski rizik, biohemijskim parametrima koji se u te svrhe koriste, važnosti određivanja različitih (osnovnih i dodatnih) parametara za diferencijalnu dijagnozu dislipidemija, merama za smanjenje preanalitičkih varijacija.
   Kategorizacija rizika zavisi od broja faktora rizika (starost, pušenje, hipertenzija, pozitivna porodična anamneza), od njihove težine, kao i od toga da li je pacijent već imao neku KVB. Veoma značajnu ulogu u nastanku ateroskleroze ima oksidovani LDL. Na osnovu procene globalnog rizika za nastanak fatalnog kardiovaskularnog događaja, određuju se ciljne vrednosti LDL-holesterola koje je potrebno postići da bi se popravila zdravstvena prognoza.
   Test je namenjen lekarima koji rade u oblasti opšte medicine, medicine rada, kliničke biohemije, anesteziologije i hirurgije i bave prevencijom, dijagnostikom i lečenjem hiperlipoproteinemija, kao i biohemičarima (specijalistima medicinske biohemije) koji rade u biohemijskim laboratorijama, bez kojih intervencija lekara može biti neuspešan pokušaj.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Mirka Ilić, "Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti", prezentacija; 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja Republike Srbije (Prof.dr Mirka Ilić, koautor): Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje lipidskih poremećaja.
  • Dopunska literatura: 1. Saeedi R, Frohlich J. Lipoprotein (a), an independent cardiovascular risk marker. Clinical Diabetes and Endocrinology, 2016. 2:7; 2. Kassner U, Schlabs T, Rosada A. Lipoprotein(a)-An independent causal risk factor for cardiovascular disease and current therapeutic options. Atheroscler Suppl. 2017; 18: 263–7; 3. Sink II JH, Ross JL. Lipoprotein(a) and Cardiovascular Disease. Clinician Reviews. 2016; 26(6): 22-24, 30; 4. Afshar M, Pilote L, Dufresne L, Engert JC, Thanassoulis G. Lipoprotein(a) Interactions With Low-Density Lipoprotein Cholesterol and Other Cardiovascular Risk Factors in Premature Acute Coronary Syndrome (ACS). J Am Heart Assoc, 2016. 5: e003012 .
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2054/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2054/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2054/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      278.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Mirka Ilić, "PROCENA LIPIDSKOG RIZIKA ZA RAZVOJ KARDIOVASKULARNE BOLESTI", prezentacija Datoteka
      1.6MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 2. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja Republike Srbije (Prof.dr Mirka Ilić, koautor): Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje lipidskih poremećaja. Datoteka
      3.2MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Lipidski rizik za razvoj kardiovaskularne bolesti
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.