Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2095/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje uvida u doktrinarne stavove u vezi sa prevencijom i sanacijom jatrogenih povreda oka. Sticanje znanja o anesteziji kod povreda oka.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milenko Stojković
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnosti: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2095/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je lekarima – anesteziolozima, oftalmolozima, kao i specijalistima urgentne medicine koji se u svom svakodnevnom radu sreću sa povredama oka koje nastaju tokom intervencije. Korisnici programa steći će znanja o specifičnostima anestezije kod različitih povreda oka, kao i o povredama oka koje nastaju tokom anestezije za vreme drugih (neoftalmoloških) operacija/intervencija (vrstama povreda, mehanizmu nastanka, riziku, mogućnosti prevencije i način saniranja). Anesteziolog treba da poznaje prirodu povrede oka, s obzirom da ona utiče na izbor anestezije. Kod otvorenih povreda oka anesteziolog ima delikatan zadatak da proceni odnos između mogućeg negativnog uticaja anestezije na opšte stanje pacijenta, kao i uticaja na funkciju oka i da pravilnim izborom vrste anestezije, lekova i postupaka, negativna dejstva smanji na najmanju moguću meru. Za hirurško zbrinjavanje otvorene povrede oka poželjna je opšta anestezija, jer je pacijent potpuno miran, a vreme za operaciju neograničeno. Sa druge strane, opšta anestezija povećava perioperativni rizik kod pacijenta sa sistemskim bolestima. Lokalna anestezija je indikovana kada postoje kontraindikacije za opštu anesteziju ili kada je povreda manjeg stepena, a pacijent kooperativan. Od lokalne anestezije najpogodnije su topikalna i subtenonska anestezija, jer su praćene najmanjim brojem neželjenih događaja. Retrobulbarna i peribulbarna anestezija nisu poželjne zbog mogućeg porasta IOP izazvanog pritiskom velike zapremine lokalnog anestetika na očnu jabučicu. Osim toga, česte su i ozbiljne prateće komplikacije. Od lokalnih anestetika, u praksi se najčešće koriste lidokain 1–2%, bupivakain 0,25–0,75% sa ili bez dodatka adrenalina (1:200.000), levobupiva-kain 0,5% kao i mešavina lidokaina sa bupivakainom. Lokalna anestezija često je kombinovana sa intravenskom sedacijom (benzodijazepini, propofol, alfentanil, remifentanil), kako za potrebe izvođenja manje ili više bolnih regionalnih blokova, tako i za potrebe same hirurške intervencije. Pri izboru i doziranju lekova treba imati u vidu da pacijent tokom operacije treba da bude svestan, miran i kooperativan, kao i da ima očuvane reflekse i prohodan disajni put. Ključna tačka adekvatne sedacije je održavanje verbalnog kontakta sa pacijentom. Povrede oka za vreme i posle anestezije, kod oftalmoloških ili neoftalmoloških operacija, veoma su retke (procenjuje se da je njihova učestalost manja od 0,1%). Nastanak ovih komplikacija zavisi od vrste i težine povrede, ali i delovanja različitih faktora u vezi s anestezijom. Udružene su sa starijom životnom dobi, dugotrajnom opštom anestezijom, operacijama na glavi i vratu i specifičnim položajima tokom operacije koji nisu leđni. Na sreću, većina njih je bezazlena, prolazi spontano ili primenom terapije i, osim što kod pacijenta izaziva nelagodnost, ne ostavlja druge posledice. Međutim, saznanje da pacijent posle jedne elektivne neoftalmološke operacije može da se probudi trajno slep zvuči zastrašujuće. Od komplikacija na oku posle opšte anestezije za neoftalmološke operacije u ovom programu biće obrađene abrazija rožnjače, hemoragijska retinopatija, perioperativni gubitak vida, ishemijska optička neuropatija, okluzija centralne arterije mrežnjače, kortikalno slepilo.
  • Obavezna literatura: 1. Vlajković G, Sinđelić R. Povrede oka. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Drugo izdanje. Beograd: N.Popović - Wind press, 2016. 978. 431-49.
  • Dopunska literatura: 1. Ababneh LT, Mohidat H, Abdelnabi H, Kana’an MF, Tashtush NA, El-Mulki OS, Aleshawi AJ. Hospital-Based Ocular Trauma: Factors, Treatment, And Impact Outcome. Clin Ophthalmol, 2019; 13: 2119-26; 2. Keel S, Xie J, Foreman J, Taylor HR, Dirani M. The prevalence of vision loss due to ocular trauma in the Australian National Eye Health Survey. Injury, 2017. 48 (11): 2466–9. 3. Mercer SJ, Jones CP, Bridge M, Clitheroe E, Morton B, Groom P. Systematic review of the anaesthetic management of non-iatrogenic acute adult airway trauma, BJA: British Journal of Anaesthesia, 2016; 117(suppl 1): i49–i59. 4. Hoskin AK, Philip SS, Yardley A-ME, Mackey DA. Eye Injury Prevention for the Pediatric Population. The Asia-Pacific Journal of Ophthalmology, 2016; 5(3): 202–11.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2095/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2095/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2095/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      147Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Vlajković G, Sinđelić R. Povrede oka. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Drugo izdanje. Beograd: N.Popović - Wind press, 2016. 978. 431-49. Datoteka
      4.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Jatrogene povrede oka
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.