Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2044/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Sticanje uvida u raširenost i druge epidemiološke karakteristike hroničnog lumbalnog bola. Usvajanje ispravnog stava o dijagnostici i lečenju hroničnog lumbalnog bola. Osposobljavanje za uočavanje neuropatske komponente bola.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, sportska medicina, urgentna medicina, medicina rada, opšta medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2044/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Bol u leđima definiše se kao bol i neprijatnost, koji su lokalizovani ispod donje ivice rebara i iznad donjih glutealnih nabora, sa ili bez propagacije bola u noge. To je jedno je od najčešćih hroničnih bolnih stanja u savremenoj kliničkoj praksi. Procenjuje se da je doživotna prevalencija lumbalnog bola > 70% u industrijskim zemljama, s jednogodišnjom prevalencijom od 15-45% (stoga će većina pojedinaca doživeti lumbalni bol u nekom trenutku svog života). Lumbalni bol se smatra hroničnim kada traje 12 nedelja ili više.
   Hronični lumbalni bol je onesposobljavajuće stanje, koje je praćeno visokim troškovima lečenja. Ono je često povezano sa različitim udruženim komorbiditetima, kao što su depresija, anksioznost, te poremećaji spavanja.
   Hronični lumbalni bol je složeno, heterogeno stanje, gde mogu biti uključeni i nociceptivni i neuropatski mehanizmi bola. Kod lumbalnog bola nociceptivni bol proizlazi iz aktivacije nociceptora koji inervišu ligamente, zglobove, mišiće, fascije i tetive kao odgovor na oštećenje ili upalu tkiva i biomehanički stres. Neuropatski bol u leđima nastaje usled pritiska na korene nerava koji inervišu kičmu, ili kao posledica patološke inervacije izmenjenih lumbalnih diskusa. Hronični lumbalni bol sve se više smatra mešovitim bolnim sindromom, koji se sastoji i od nociceptivnei od neuropatske komponente. Smatra se da je neuropatska komponenta u hroničnom lumbalnom bolu nedovoljno prepoznata i stoga premalo lečena.
   Razlikovanje nociceptivnog od neuropatskog bola kod hroničnog lumbalnog bola je klinički važno. Ove komponente zahtevaju različite strategije lečenja bola, ali trenutno ne postoji zlatno-standardni pristup dijagnozi neuropatskog lumbalnog bola.
   Fokusirani klinički pregled, nakon detaljno uzete anamneze, veoma je važan u sagledavanju neuropatske komponente bola kod hroničnog bola u leđima. Razvijeno je nekoliko alatki za prepoznavanje neuropatske komponente bola kod bolesnika sa hroničnim lumbalnim bolom, koji mogu pomoći u postavaljanju dijagnoze i posledično preciznijeg lečenja.
   Cilj lečenja kod hroničnog lumbalnog bola je da se smanji bol, održi funkciionalnost i spreči pogoršanje u budućnosti. Objavljene su brojne smernice kliničke prakse utemeljene na dokazima za lečenje hroničnog lumbalnog bola. Dostupne smernice obično savetuju multimodalni pristup lečenju hroničnog lumbalnog bola, koje kombinuju farmakološke terapije za ublažavanje simptoma s nefarmakološkim pristupom. Izbor terapije treba individualizovati u skladu s prirodom i težinom simptoma, prisutnošću propratnih stanja (npr. depresije ili poremećaja spavanja), potencijalnim štetnim faktorima i interakcijama lekova, rizicima od zloupotrebe i troškovima lečenja. Međutim, ove smernice obično ne uključuju posebne preporuke za lečenje neuropatske komponenate hroničnog lumbalnog bola. Takođe, dostupne su smernice za kliničku praksu za lečenje neuropatskog bola. Nefarmakološke mogućnosti za lečenje hroničnog lumbalnog bola se često primenjuju u kontekstu multimodalne i multidisciplinarne terapije bola, uz važan doprinos specijalizovanih fizioterapijskih i kognitivno-bihevioralnih terapija. Farmakološka sredstva dostupna za lečenje hroničnog lumbalnog bola uključuju paracetamol, nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL), antidepresive, antikonvulzive, opioide, tapentadol i lokalne terapije. Procenat odgovora sa lekovima za neuropatski bol je oko 30-50% u bolesnika s klasičnim neuropatskim stanjima, a može biti i niža kod bolesnika s hroničnim lumbalnim bolom.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović "Hronični lumbalni bol - Kako i koliko možemo pomoći našim pacijentima?", prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Müller-Schwefe G, Morlion B, Ahlbeck K, Alon E, Coaccioli S, Coluzzi F et al. Treatment for chronic low back pain: the focus should change to multimodal management that reflects the underlying pain mechanisms. Curr Med Res Opin, 2017; 33(7): 1199-210; 2. Hüllemann P, Keller T, Kabelitz M, Gierthmühlen J, Freynhagen R, Tölle T et al. Clinical Manifestation of Acute, Subacute, and Chronic Low Back Pain in Different Age Groups: Low Back Pain in 35,446 Patients. Pain Pract, 2018; 18(8): 1011-23; 3. Baron R, Binder A, Attal N, Casale R, Dickenson AH, Treede RD. Neuropathic low back pain in clinical practice. Eur J Pain, 2016; 20(6): 861-73; 4. Spahr N, Hodkinson D, Jolly K, Williams S, Howard M, Thacker M. Distinguishing between nociceptive and neuropathic components in chronic low back pain using behavioural evaluation and sensory examination. Musculoskelet Sci Pract. 2017; 27: 40-8; 5. Thompson T, Dias S, Poulter D et al. Efficacy and acceptability of pharmacological and non-pharmacological interventions for non-specific chronic low back pain: a protocol for a systematic review and network meta-analysis. Syst Rev, 2020; 9: 130.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2044/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2044/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2044/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      155.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović "Hronični lumbalni bol - Kako i koliko možemo pomoći našim pacijentima?", prezentacija predavanja. Datoteka
      1.1MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Hronični lumbalni bol
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.