Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-2103/20

  BROJ ODLUKE 153-02-01202/2020-01

  Cilj programa je: Podizanje nivoa znanja korisnika o psihijatrijskim neželjenim dejstvima (PND) različitih grupa lekova. Upoznavanje sa mogućnostima prevencije. Osposobljavanje korisnika za rano prepoznavanje PND i obezbeđenje saradnje pacijenta. Usvajanje savremenog pristupa u lečenju PND.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Nikola Lalović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektologija, psihijatrija, pedijatrija), stomatologe, farmaceute
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2103/20
  • Broj odluke: 153-02-01202/2020-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 16. novembar 2020.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Psihijatrijski poremećaji kao neželjena dejstva lekova (psihijatrijska neželjena dejstva – PND) registrovani su kod velikog broja lekova i uključuju čitav spektar psihijatrijskih entiteta - dezorijentaciju, halucinacije, konfuziju, delirijum, sumanute ideje, poremećaje raspoloženja, pojačanu anksioznost do agitacije, poremećaje spavanja i samoubilačke ideje i pokušaje. PND leka mogu se javiti kod osoba bez prethodne psihijatrijske bolesti kao i kod onih sa prethodnim ili trenutnim psihijatrijskim oboljenjem, što dodatno otežava njihovo prepoznavanje. Polifarmacija je jedan od najvažnijih farmakoloških faktora rizika za PND, bilo zbog aditivnog farmakodinamskog efekata, bilo usled metaboličke inhibicije (farmakokinetski mehanizam). U tretmanu PND opšti princip je smanjenje doze ili isključivanje leka. Međutim, u nekim slučajevima, a naročito tamo gde nije moguće naglo prekidati započeto lečenje, biće neophodna upotreba psihotropnih sredstava za kontrolu simptoma. Ovaj progrm kontinuirane medicinske edukacije namenjen je lekarima svih specijalnosti koji propisuju lekove pacijentima, kao i farmaceutima koji te lekove izdaju. Realizuje se kao elektronski test sa 50 pitanja. Edukativni ciljevi ovog programa su podizanje nivoa znanja korisnika o PND lekova, osposobljavanje korisnika za rano prepoznavanje PND i obezbeđenje saradnje pacijenta, kao i usvajanje savremenog pristupa u lečenju PND. Korisnici testa će steći znanja o: definiciji PND, o faktorima rizika PND (nefarmakološkim, koji su vezani za pacijente i njihove karakteristike i farmakološkim, koji se odnose na farmakodinamiku i farmakokinetiku, a vezuju za polifarmaciju), o uzrocima i mehanizmima nastanka PND, o dijagnozi i diferencijalnoj dijagnozi PND. Osim opštih znanja o PND, korisnici testa steći će specifična znanja o PND lekova odabranih terapijskih grupa. Testom su obrađena PND antiepileptika, antiparkinsonika, antibakterijskih antibiotika, antimikotika, antivirusnih lekova, blokatora natrijumskih i kalcijumskih kanala, beta blokatora, glikozida digitalisa, ACE inhibitora, tiazidnih diuretika, statina, kortikosteroida, imunomodulatora, nesteroidnih antiinflamatornih lekova, hormonskih kontraceptiva i antiandrogena, anaboličkih i androgenih steroida, antihistaminika, mišićnih relaksanata. Unutar svake od navedenih grupa, obrađeni su pojedinačni lekovi kod kojih je pojava PND socijalno i medicinski značajna, sa stanovišta faktora rizika za pojavu PND, njihove učestalosti u opštoj populaciji i pojedinim grupama bolesnika, kliničkih manifestacija, načina prevencije i lečenja. Korisnici će biti upoznati sa savremenim smernicama i preporukama vodiča dobre prakse koji se primenjuju u našoj praksi. Sva navedena znanja neophodna su lekaru za prevenciju PND, njihovo rano otkrivanje i adekvatno lečenje, ali i obezbeđenje saradnje pacijenta koga treba obučiti da uoči i prijavi sve promene u opažanju, mišljenju, raspoloženju ili ponašanju koje se javljaju kao posledica primene određenog leka. U situaciji kada se većina PND (sem najdrastičnijih) ne registruje, niti adekvatno sanira, a značajno utiče na kvalitet života bolesnika ovo je veoma važno.
  • Obavezna literatura: 1. Lalović N. Psihijatrijski poremećaji kao neželjeno dejstvo leka. U: Farmakoterapija u psihijatriji (Latas M, Ivković M, Janjić V Eds). Monografija. Drugo izdanje. Beograd: CEDUP, 2019. 341-54.
  • Dopunska literatura: 1. Thibaut, F. Corticosteroid-induced psychiatric disorders: genetic studies are needed. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2019; 269: 623–5; 2. Lavebratt, C., Yang, L.L., Giacobini, M. et al. Early exposure to antibiotic drugs and risk for psychiatric disorders: a population-based study. Transl Psychiatry 2019; 9: 317; 3. Boal AH, Smith DJ, McCallum L et al. Monotherapy with major antihypertensive drug classes and risk of hospital admissions for mood disorders. Hypertension. 2016; 68(5): 1132-8; 4. Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, et al. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. 2016;73(11):1154-62.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-2103/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-2103/20 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-2103/20

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      180.7Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • 1. Lalović N. Psihijatrijski poremećaji kao neželjeno dejstvo leka. U: Farmakoterapija u psihijatriji (Latas M, Ivković M, Janjić V Eds). Monografija. Drugo izdanje. Beograd: CEDUP, 2019. 341-54. Datoteka
      795.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
     • TEST: Psihijatrijska neželjena dejstva odabranih grupa lekova
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.