Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Sticanje znanja o anatomskim i fiziološkim aspektima starenja; Razumevanje demografske tranzicije i promena koje prate produženja životnog veka u dubokoj starosti (65-85, 85+); Osposobljavanje za razlikovanje fizioloških i patoloških promena u starosti; Rekapitulacija mera adekvatne zdravstvene zaštite za stare.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Nada Popović
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, gerontologija, urgentna medicina, Interna medicina, kardiologija, nefrologija, pulmologija, gastroenterologija, reumatologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, medicinske tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-1509/17
  • Broj odluke: 153-02-1697/2017-01
  • Akreditovan dana: petak, 19. maj 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Život ljudi u starijem životnom dobu je značajno produžen zbog boljeg poznavanja anatomskih i fizioloških promena kod gerijatrijske populacije, brzog razvoja medicine, usavršavanja načina lečenja i poboljšanih uslova života. Za njihovo lečenje se izdvaja veliki deo ukupnog zdravstvenog budžeta. Kako u razvijenim zemljama, tako i kod nas, gerijatrijska populacija predstavlja sve veći procenat stanovništva, a naročito se značajno povećava broj pacijenata starijih od 85 godina. Precizna definicija starijeg životnog doba ne postoji, ali se izraz uopšteno odnosi na osobe starije od 65 godina. Starenje se karakteriše progresivnim gubitkom funkcije organa i smanjivanjem funkcionalne rezerve.
   Poremećaji kardiovaskularne funkcije su najčešći problem kod pacijenata u starijem životnom dobu i glavni su uzrok smrti. Pacijenti često nisu svesni postojećeg funkcionalnog pogoršanja sve do pojave akutnog stresa. Najvažnija klinički relevantna posledica promena nastalih tokom starenja (neelastičnosti aortno-arterijskog stabla), u odsustvu oboljenja i značajnog gubitka kondicije, jeste koncentrična hipertrofija leve komore i značajno smanjenje dijastolne komplijanse. Za razliku od većine drugih organa, veličina srca se ne smanjuje tokom starenja. Pacijenti u starijem životnom dobu imaju veću predispoziciju za plućne komplikacije u perioperativnom periodu, koje, kao i kardijalna patologija, mogu biti primarni uzrok morbiditeta i mortaliteta. Tokom starenja se menja bubrežna funkcija, a time i balans vode i elektrolita. Gubitak glomerula i sklerotske i degenerativne promene izazivaju smanjenje brzine glomerularne filtracije i progresivnog opadanja klirensa kreatinina. Kod većine ljudi koji su u devetoj deceniji života mišićna masa je smanjena od 25% do 40%. Gubitak maksimalne mišićne snage je posledica atrofije vlakana tipa II. Deo mišićne mase nestane zbog apoptoze motornih ćelija, ali većina mišićnih vlakana nestaje zbog atrofije koja je posledica neaktivnosti. U mišićima starijih osoba povećava se vezivno tkivo i sledstveno tome smanjuje se njihova fleksibilnost i snaga. Promena snage i fleksibilnosti doprinose progresivnom ograničavanju pokreta. Tokom starenja dešavaju se mnogobrojne promene endokrinog sistema. Najizraženije su promene u metabolizmu glukoze i funkciji štitaste žlezde. Sposobnost za toleranciju glukoze unete per os opada sa godinama života.
   Iako se tokom starenja dešavaju evidentne promene, moždane funkcije kod osoba u starijem životnom dobu, u odsustvu oboljenja, nisu značajno izmenjene. Ipak, tokom života nastaje atrofija  mozga i od tridesete do sedamdesete godine njegova težina se smanji do 10%,. Takođe, dolazi i do smanjenja broja neurona i to najviše u dopaminergičkom nigrostrijatalnom sistemu čime se delimično može objasniti nastanak Parkinsonove bolesti kod starih.
  • Obavezna literatura: 1. Popović N, Kolak R. Promene kod osoba u starijem životnom dobu. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović -Wind press, 2013. 978. 725-49; 2. Harada CN, Natelson Love MC,Triebel K. Normal Cognitive Aging. Clin Geriatr Med. 2013; 29(4): 737–52; 3. Gates BJ, Walker KM. Physiological Changes in Older Adults and Their Effect on Diabetes Treatment. Diabetes Spectrum. 2014. 27(1): 20-29; 4. Davidović M, Milošević D. Medicinska gerontologija. Monografija. Beograd: Medicinski fakultet, 2007. 153; 5. Nigam Y,Knight J, Bhattacharya S BayerA. Physiological Changes Associated with Aging and Immobility. Journal of Aging Research. 2012. ID 468469.
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za pripremu, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.000 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati kao Viber, WhatsApp ili MMS poruku na tel: 060 6131626). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 10 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: __________

     • Pogedajte pitanja Datoteka
      102.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • 1. Popović N, Kolak R. Promene kod osoba u starijem životnom dobu. U: Popović N, Ed. Anestezija u traumi. Beograd: N.Popović -Wind press, 2013. 978. 725-49 Datoteka
      378.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
     • TEST: Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba
      Nije dostupno, osim ako: Vaše polje Adresa e-pošte je vesna.filipovic.torlak123@gmail.com
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu